W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA DOTACJI W ROKU 2022 DLA SPÓŁEK WODNYCH DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY DOBROŃ

09.05.2022

Stosownie do § 3 ust. 4 „Regulaminu udzielania dotacji z budżetu Gminy Dobroń spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania”, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XIX/154/2016 Rady Gminy w Dobroniu z dnia
28 czerwca 2016 roku, Wójt Gminy Dobroń informuje o możliwości uzyskania przez Spółki Wodne funkcjonujące na terenie Gminy Dobroń dotacji celowej w roku 2022 z budżetu Gminy Dobroń z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji.
Dotacje na realizację zadań przyznawane są na wniosek złożony przez spółkę wodną.
Wnioskowana pomoc finansowa nie może przekroczyć kosztów realizacji zadania.
Wysokość pomocy finansowej dla spółek wodnych przeznaczona w budżecie Gminy Dobroń na rok 2022 wynosi 25 000,00 zł.
Pisemny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami można składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Dobroniu, ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobroń, w terminie do dnia 17.05.2022 roku.
Wniosek o udzielenie dotacji do pobrania w Urzędzie Gminy w Dobroniu w pok. Nr 23, lub na stronie www.dobron.bip.net.pl.
Dodatkowe informacje można uzyskać w pok. nr 23 Urzędu Gminy w Dobroniu na stanowisku ds. rolnictwa, leśnictwa i gospodarki wodnej.
W załączeniu:
1.    Regulamin udzielania dotacji z budżetu Gminy Dobroń spółkom wodnym,
2.    Wniosek o udzielenie dotacji,
3.    Sprawozdanie z wykorzystania udzielonej dotacji.


Dobroń, dnia 09.05.2022 r.

 

Materiały

Wniosek o udzielenie dotacji.doc
Wniosek​_o​_udzielenie​_dotacji.doc 0.05MB
Sprawozdanie z wykorzystania udzielonej dotacji.docx
Sprawozdanie​_z​_wykorzystania​_udzielonej​_dotacji.docx 0.01MB
Regulamin udzielania dotacji z budżetu Gminy Dobroń spółkom wodnym.doc
Regulamin​_udzielania​_dotacji​_z​_budżetu​_Gminy​_Dobroń​_spółkom​_wodnym.doc 0.04MB
{"register":{"columns":[]}}