W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Gmina Dobroń stawia na rozwój zielonej energii

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Gmina Dobroń wspólnie z Gminą Pabianice oraz spółką Doeko Group zawarli porozumienie
o ustanowieniu Klastra Energii Powiatu Pabianickiego. To przedsięwzięcie, którego celem jest ograniczenie niskiej emisji na terenie, m.in. gminy Dobroń poprzez inwestycje w odnawialne źródła energii oraz zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii. Klaster, do którego przystąpiła Gmina Dobroń, wpłynie ponadto na rozwój rozproszonej energetyki prosumenckiej oraz edukację ekologiczną w zakresie OZE. Kolejną korzyścią będzie wspieranie innowacyjnych technologii w zakresie efektywnego zarządzania energią.

Rządowy program instalacji OZE realizowanych przez społeczności energetyczne zakłada, że członkowie klastrów energii mogą liczyć na wsparcie w kwocie od 23 do 27 mln zł na klaster. Z tych pieniędzy można będzie finansować budowę, zakup i instalację stabilnych źródeł wytwarzania energii elektrycznej z OZE wraz z infrastrukturą towarzyszącą umożliwiając odprowadzenie wyprodukowanej energii do magazynu energii, sieci lub bezpośrednio do odbiorców energii, w tym: biogazownie, ogniwa paliwowe lub silniki wodorowe oraz małe elektrownie biomasowe do 5 MW mocy wykorzystujące lokalne zasoby biomasy.

Kolejnym kierunkiem finansowania w ramach klastra będzie budowa, zakup i instalacja innej infrastruktury służącej wytwarzaniu energii elektrycznej z OZE, w tym m.in. instalacji fotowoltaicznych na potrzeby zaopatrzenia w energię najuboższych mieszkańców, publicznych punktów ładowania samochodów elektrycznych, elektrycznego transportu publicznego, budynków użyteczności publicznej lub jako uzupełnienie istniejących lub planowanych w ramach przedsięwzięcia stabilnych źródeł wytwarzania energii odnawialnej. Przedmiotem wsparcia mogą być również magazyny biogazu, odnawialnego wodoru lub odnawialnych gazów syntetycznych sprężonych z jednostkami wytwórczymi tych gazów. Nas obszarach z dużym udziałem prosumentów przewiduje się ponadto dofinansowania m.in. do gruntowych pomp ciepła, pomp ciepła powietrze-woda oraz powietrze-powietrze sprężonych z instalacjami fotowoltaicznymi.

W ramach klastra energii przewidziane są także: wizyty studyjne, utworzenie punktu informacyjnego dla potencjalnych wnioskodawców oraz podmiotów zainteresowanych rozwojem społeczności energetycznych, spotkania informacyjne i warsztaty tematyczne, wsparcie eksperckie procesu oceny wniosków o dofinansowanie oraz bieżąca ewaluacja procesu wdrażania komponentu preinwestycyjnego i inwestycyjnego.

Fot. Mariusz Rzepkowski

Zdjęcia (2)

{"register":{"columns":[]}}