W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ewidencja innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie

1. Tytuł procedury: Wpis do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie

Ewidencję innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (obiektu nie będącego obiektem hotelarskim: hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem, schroniskiem młodzieżowym) położonych na terenie Gminy Piaseczno prowadzi Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno.

2. Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek
    i przewodników turystycznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 238 ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 19 sierpnia 2004r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2166 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

3.  Obowiązek zgłoszenia:

Przedsiębiorca, który zamierza świadczyć usługi hotelarskie w innym obiekcie hotelarskim (nie będącym: hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem, schroniskiem młodzieżowym) oraz rolnik zamierzający wynajmować pokoje i miejsca na ustawianie namiotów
w prowadzonych przez nich gospodarstwach rolnych jest obowiązany zgłosić ten obiekt do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie przed rozpoczęciem świadczenia usług.

4. Dodatkowe zgłoszenia do ewidencji:

Przedsiębiorca świadczący usługi hotelarskie zgłasza do ewidencji informacje o:

  • zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich,
  • uzyskaniu decyzji o zaszeregowaniu obiektu wpisanego do ewidencji prowadzonej przez Burmistrza do rodzaju i nadaniu kategorii podlegającym wpisaniu do ewidencji prowadzonej przez marszałka województwa,
  • zmianie działalności sezonowej na stałą lub stałej na sezonową,
  • zmianie liczby miejsc noclegowych., liczby jednostek mieszkalnych, zmianie ich struktury, zmianie numeru telefonu, a także - o ile obiekt posiada - o zmianie numeru faksu, adresu poczty elektronicznej oraz adresu strony internetowej,
  • zmianie zakresu świadczonych usług, w tym gastronomicznych.

Przedsiębiorca lub rolnik świadczący usługi hotelarskie informuje organ prowadzący ewidencję innych obiektów, o zdarzeniach powodujących przejściowo wstrzymanie lub istotne ograniczenie zakresu świadczonych usług (informacji tych nie uważa się za ww. zgłoszenie do ewidencji).

Rolnik świadczący usługi w gospodarstwie rolnym ma obowiązek informowania organu prowadzącego ewidencję o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich.

5. Miejsce złożenia wniosku:

Urząd Gminy w Dobroniu

11 Listopada 9

95-082 Dobroń

7.     Wymagane dokumenty:


Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.

8.     Opłaty

Na wniosek strony może być wydane zaświadczenie o wpisie do ewidencji, za które opłata w wysokości 17,00 zł. Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy:

nr konta bankowego 74 8788 0009 0400 2411 2015 0015 Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej


9.    Termin odpowiedzi:


Do 7 dni od daty otrzymania wniosku.

 

10.   Sposób załatwienia sprawy:


Wpis do ewidencji.

 

11.   Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy.

Materiały

Stanowisko odpowiedzialne
Wniosek-o-dokonanie-wpisu-do-ewidencji-innych-obiektow-w-ktorych-swaidczone-sa-uslugi-hotelarskie-na-terenie-gminy-Baligrod
Wniosek-o-dokonanie-wpisu-do-ewidencji-innych-obiektow-w-ktorych-swaidczone-sa-uslugi-hotelarskie-na-terenie-gminy-Baligrod.doc 0.05MB
Wniosek-o-wydanie-zaswiadczenia.doc
Wniosek-o-wydanie-zaswiadczenia.doc 0.03MB
Zalacznik-nr-1-deklaracja-dotyczaca-minimalnych-wymagan-co-do-wyposazenia-dla-innych-obiektow-w-ktorych-swiadczone-sa-uslugi-hotelarskie
Zalacznik-nr-1-deklaracja-dotyczaca-minimalnych-wymagan-co-do-wyposazenia-dla-innych-obiektow-w-ktorych-swiadczone-sa-uslugi-hotelarskie.doc 0.07MB
Zalacznik-nr-2-opis-obiektu.doc
Zalacznik-nr-2-opis-obiektu.doc 0.04MB
Zalacznik-nr-3-zgloszenie-zmiany-wpisu-do-ewidencji-innych-obiektow-w-ktorych-swiadczone-sa-uslugi-hotelarskie.doc
Zalacznik-nr-3-zgloszenie-zmiany-wpisu-do-ewidencji-innych-obiektow-w-ktorych-swiadczone-sa-uslugi-hotelarskie.doc 0.04MB
Zalacznik-nr-4-zawiadomienie-o-zakonczeniu-swiadczenia-uslu-o-zmianie-rodzaju-obiektu-hotelarskiego.doc
Zalacznik-nr-4-zawiadomienie-o-zakonczeniu-swiadczenia-uslu-o-zmianie-rodzaju-obiektu-hotelarskiego.doc 0.03MB
Ewidencja innych obiektów.docx
Ewidencja​_innych​_obiektów.docx 0.02MB
{"register":{"columns":[]}}