W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Decyzje o warunkach zabudowy

Inspektor ds. ładu przestrzennego i drogownictwa

Dariusz Płuciennik

+48 43 677 26 83 wew.114
Urząd Gminy
Bud. B pok. nr 3
planowanie@dobron.ug.gov.pl

Potrzebne dokumenty:

  • Wniosek
  • 2 egz. mapy do celów opiniodawczych / ewentualnie do celów projektowych/ w skali 1:500 lub 1:1000, mapa ma obejmować teren objęty wnioskiem wraz z obszarem podlegającym analizie /w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu działki, nie mniejszej niż 50m/ z naniesioną lokalizacją projektowanych obiektów i orientacyjnymi odległościami od granic działki
  • Pełny wypis z ewidencji gruntów dla działki inwestora
  • Skrócony wypis w ewidencji gruntów dla działek sąsiednich + droga
  • Odpis pełnomocnictwa do występowania w imieniu inwestora /w przypadku gdy podanie składa pełnomocnik/
  • 3 egz. raportu – w przypadku inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko dla których raport oddziaływania na środowisko jest wymagany na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24.09.2002 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.. /Dz.U nr 179 poz. 1490 z dnia 29.10.202 r/
  • Po 1 egz. wstępnych zapewnień dostaw i warunków przyłączenia do sieci / energetycznych, wodociągowych, gazowych itp./

 

Materiały

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy
Wniosek​_o​_ustalenie​_lokalizacji​_inwestycji​_celu​_publicznego​_albo​_warunków​_zabudowy.docx 0.08MB
{"register":{"columns":[]}}