W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Czyste powietrze

SPALANIE ODPADÓW W PIECACH DOMOWYCH

W związku z wieloma niepokojącymi sygnałami o paleniu śmieci w piecach przydomowych, Urząd Gminy przypomina mieszkańcom o bezwzględnym zakazie wykorzystywania odpadów do celów grzewczych. Spalanie śmieci stanowi ogromne zagrożenie dla nas wszystkich, jest szkodliwe dla zdrowia i środowiska.

Spalaniu najczęściej poddawane są odpady typu: mieszane materiały z opakowań, tworzywa sztuczne, plastik, folia, butelki plastikowe po napojach, a nawet opony. Spalanie różnego rodzaju materiałów w paleniskach domowych odbywa się w temperaturach niskich, powodując emisję zanieczyszczeń szkodliwie wpływających na środowisko naturalne i zdrowie ludzi.

W trakcie spalania wydzielają się dziesiątki substancji trujących, m.in.:

– pył (suchy) – odkładając się w glebie powoduje szkodliwe dla zdrowia człowieka i zwierząt zanieczyszczenia roślin metalami ciężkimi,

– tlenek węgla (CO) – jest trujący dla ludzi i zwierząt. Wiąże czerwone ciałka krwi, utrudnia transport tlenu w organizmie, oddziałuje na centralny układ nerwowy,

– tlenki azotu jako NOx – są przyczyną podrażnienia i uszkodzenia płuc, a odkładając się w glebie
w postaci azotanów szkodliwie podwyższa ich zawartość w roślinach,

– dwutlenek siarki (SO2) – u ludzi i zwierząt powoduje trudności w oddychaniu, a u roślin zanik chlorofilu, czego efektem jest zamieranie blaszek liściowych, jest przyczyną powstawania siarczanów i kwasu siarkowego, co powoduje suche i mokre opady kwaśnych deszczów,

– chlorowodór – tworzy z parą kwas solny,

– cyjanowodór – tworzy z wodą kwas pruski.

Zwiększona szkodliwość niniejszych substancji wynika dodatkowo z faktu, iż są one emitowane
z kominów naszych domów, w związku z czym nie mogą być wyniesione na dużą odległość
i rozproszone przez wiatr. Szczególnie niebezpieczne są tzw. dioksyny i furany – należące do najbardziej trujących i rakotwórczych substancji na świecie. Uszkadzają one wątrobę, płuca, nerki i zwiększają ryzyko powstawania nowotworów. Są podstępne. Ich działanie nie jest natychmiastowe, mogą przez wiele lat kumulować się w naszej tkance tłuszczowej. Najbardziej narażone na chorobotwórcze działanie furanów, dioksyn i metali ciężkich są dzieci, kobiety w ciąży i osoby o obniżonej odporności. Substancje te zanieczyszczają środowisko i są przyczyną występowania alergii, chorób krążenia, obniżają naszą odporność, mogą również generować choroby nowotworowe, które coraz częściej występują u dzieci. Należy mieć świadomość,
iż trucizny osiadają na wszystkim, co nas otacza, również na owocach i warzywach hodowanych w ogródkach.

Zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach za nieprzestrzeganie zakazu spalania odpadów w miejscach nie przeznaczonych do ich utylizacji, mieszkańcom grożą sankcje karne – grzywna lub nawet areszt.

Lekkomyślni właściciele budynków, ogrzewając mieszkania pozbywają się śmieci, nie zważając
na skutki swojego postępowania. Spalanie śmieci w piecach domowych przynosi dużo szkody
w naszym zdrowiu i komforcie życia. Za „pozorne oszczędności” podczas spalania odpadów płacimy własnym zdrowiem i zdrowiem swoich najbliższych. Narażamy swój dom na poważne niebezpieczeństwo. Pamiętajmy, że od jakości powietrza, którym oddychamy zależy nasze zdrowie i życie. Nie pozwólmy więc, by ktoś zatruwał środowisko, w którym żyjemy! Nie trujmy się sami!

 

BĄDŹMY ODPOWIEDZIALNI – ZWŁASZCZA GDY CHODZI O ZDROWIE I ŻYCIE !

DBAJMY O ŚRODOWISKO, ZDROWIE DOROSŁYCH I ZDROWIE DZIECI!

NIE PALMY ŚMIECI !!

 

 

WŁĄCZ SIĘ W TWORZENIE ATMOSFERY

Z inicjatywy Ministerstwa Środowiska oraz Ministerstwa Zdrowia w 2015 r. ruszyła ogólnopolska akcja „TworzyMY atmosferę”. Celem akcji jest promowanie zasad ochrony powietrza – prostych i dostępnych sposobów dbania o powietrze jak również źródeł finansowania dla domowych i ekologicznych inwestycji (np. wymiany pieca). Kampania ma pokazać, że wszyscy tworzymy atmosferę i każdy z nas odpowiada za powietrze, którym oddychamy. Ponieważ złe powietrze to złe zdrowie, zwraca również uwagę na zdrowotne skutki zanieczyszczeń powietrza.

Więcej informacji o kampanii na stronie www.tworzymyatmosfere.pl

 

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w naszym regionie można znaleźć na portalu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego pod adresem www.powietrze.lodzkie.pl

{"register":{"columns":[]}}