W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Budowa linii kolejowej na odcinku Łódź - Wrocław

20.01.2022

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w związku z realizacją projektu dotyczącego opracowania Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla budowy linii kolejowej na odcinku Łódź-Wrocław, na obecnym etapie w terenie prowadzone są pomiary geodezyjne i badania geologiczne.

Prace terenowe prowadzone są w obszarze projektu, w okresie od grudnia 2021 do października 2022 r.

Ww. prace wykonywane są dla 4 wariantów równolegle, do czego kontraktowo jesteśmy zobowiązani na obecnym etapie projektu. Lokalizacja powyższych 4-ech wariantów została Państwu zaprezentowana podczas konsultacji społecznych z mieszkańcami, jakie odbyły się w okresie XI-XII 2021 r.

Jakie miejsca będą obiektem prac terenowych i jakie działania obejmują ?

  • Obszarem prac są objęte tereny 4 wariantów projektowanej linii kolejowej.
  • Wykonywane są wyprzedzające pomiary geodezyjne, a następnie badania geologiczne.
  • Pomiary geodezyjne służą opracowaniu mapy do celów projektowych oraz wyznaczeniu miejsc do badań geologicznych.
  • Badania geologiczne polegają na rozpoznaniu i ocenie warunków gruntowowodnych na trasie 4 wariantów linii kolejowej.                                                                                               

Okres wykonywania pomiarów: Zespoły terenowe (geodeci, geolodzy) prowadzą pomiary i badania w okresie od XII 2021 do X 2022.

 

Sposób wykonywania pomiarów: Zespoły poruszają się pieszo lub pojazdami w sposób niekolidujący z ruchem lokalnym.

Prace geodezyjne obejmują pomiary z użyciem specjalistycznego sprzętu geodezyjnego/mierniczego jak również z powietrza przy użyciu dronów pomiarowych.  Zabijane będą również paliki, które wskażą lokalizacje wykonania badań geologicznych dla kolejnych ekip. W ciągu 14 dni zespół ds. badań geologicznych wykona badania i usunie wcześniej zabite paliki lokalizacyjne.

Badania geologiczne wykonywane będą z użyciem specjalistycznego sprzętu, w tym wiertnic. Pobierane będą próbki gruntów, w tym celu wiercone będą niewielkie otwory o średnicy kilku cm na trasie planowanych 4 wariantów linii kolejowej.

Na czym będzie polegała interakcja z mieszkańcami w obszarze badań?

Badania terenowe w zakresie geodezji i geologii odbędą się w sposób nie angażujący mieszkańców. Badania będą prowadzone na terenach ogólnodostępnych, nieogrodzonych.  Nie przewiduje się ingerencji w prywatne, ogrodzone posesje. Badania odbędą się bez rejestracji danych osobowych mieszkańców.

Niezależnie od prac terenowych prowadzone są prace projektowe obejmujące szczegółowe rozwiązania inżynierskie i środowiskowe dla wszystkich 4-ech wariantów.

Ponadto na obecnym etapie analizowane są wnioski z konsultacji społecznych i zgłoszonych uwag, które zaprezentujemy Państwu podczas Il tury konsultacji planowanej w Il kwartale 2022 r. Przedstawimy wówczas szczegółowe rozwiązania dla wszystkich analizowanych wariantów i dalsze rekomendacje. Kolejnym etapem prac, w III kwartale 2022 r., będzie wybór tzw. „wariantu inwestorskiego”.

Multiconsult Polska sp. z o.o.
Ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
tel: 691 463 109

Multiconsult Polska

{"register":{"columns":[]}}