W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

2024 r.

Konsultacje społeczne

Wójta Gminy Dobroń o przeprowadzeniu konsultacji dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Dobroń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok


I. CEL, PRZEDMIOT I TERMIN KONSULTACJI
1. Celem i przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu Programu współpracy Gminy Dobroń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok.
2. Osobami upoważnionymi do udziału w konsultacjach są przedstawiciele organizacji pozarządowych mających swoją siedzibę na terenie Gminy Dobroń.
3. Termin konsultacji: od 2 listopada do 16 listopada 2023 roku.


II. TRYB, ZASADY I FORMY KONSULTACJI
1. Konsultacje przebiegać będą zgodnie z Regulaminem konsultowania z radą pożytku publicznego lub  organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr V/21/2011 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 24 lutego 2011 r. i odbywać się będą w formie pisemnego wyrażenia opinii i uwag przez organizacje pozarządowe do projektu Programu z wykorzystaniem formularza dostępnego na stronie internetowej Urzędu Gminy w Dobroniu.
2. Niniejsze ogłoszenie wraz z projektem Programu Współpracy zamieszczone jest
w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Dobroniu.
3. Wyniki konsultacji Wójt Gminy Dobroń przedstawi Radzie Gminy w Dobroniu
w uzasadnieniu do projektu uchwały.
4. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Gminy Dobroń.

 

Materiały

Projekt​_ program współpracy​_2024.docx
Projekt​_​_program​_współpracy​_2024.docx 0.02MB
Formularz konsultacji​_2024.docx
Formularz​_konsultacji​_2024.docx 0.02MB
Wyniki konsultacji 2024.docx
Wyniki​_konsultacji​_2024.docx 0.01MB

Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu edukacji i kultury, rozwoju lokalnego, sportu dzieci i młodzieży i bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Dobroń w 2024 roku

Materiały

Zarządzenie nr VIII/61/2024
Wyniki konkursu 2024.doc
zarządzenie​_wyniki​_konkursu​_2024.doc 0.04MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
25.10.2023 11:43 Marcin Cieślak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Emilia Jardzioch
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
2024 r. 5.0 23.05.2024 12:35 Marcin Cieślak
2024 r. 4.0 29.04.2024 12:33 Marcin Cieślak
2024 r. 3.0 29.04.2024 12:32 Marcin Cieślak
2024 r. 2.0 20.11.2023 10:02 Marcin Cieślak
2024 r. 1.0 25.10.2023 11:43 Marcin Cieślak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}