W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

Wójt Gminy Brańsk zaprasza do udziału w programie Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - finansowanym ze środków programu Polska Cyfrowa.

Logo programu Granty PPGR

Ruszył nabór  wniosków na wsparcie w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu. Dofinansowanie będzie można otrzymać m.in. na sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiający pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami.

Gmina Brańsk wnioskować będzie o dofinansowanie na podstawie oświadczeń złożonych przez rodziców uczniów (opiekunów prawnych) lub pełnoletnich uczniów szkół średnich, zamieszkałych w miejscowościach, w których funkcjonowało zlikwidowane obecnie PGR, oraz których krewni w linii prostej (tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny) pracowali w zlikwidowanym PGR.

Osoby spełniające kryteria uczestniczenia w projekcie mogą pobrać i złożyć do dnia 29 października 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Brańsk odpowiednie oświadczenia wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

Dokumenty potwierdzające fakt zatrudnienia w PPGR, należy dołączyć do oświadczenia.

Wszystkie informacje na temat projektu dostępne są  na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Materiały

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego
Załącznik​_nr​_7​_-​_Wzór​_oświadczenia​_rodzicaopiekuna​_prawnego.doc 0.15MB
Oświadczenie pełnoletniego ucznia
Załącznik​_nr​_8​_-​_Wzór​_oświadczenia​_osoby​_składającej​_oświadczenie​_we​_własnym​_imieniu​_(dotyczy​_beneficjentów​_końcowych,​_pobie.doc 0.15MB
{"register":{"columns":[]}}