W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Rumska Karta Dużej Rodziny

UWAGA RODZICE!!!!! 

Doceniając instytucję rodziny, Burmistrz Miasta Rumia p. Elżbieta Rogala-Kończak, we współpracy z rumskimi przedsiębiorcami, przekazuje do Państwa dyspozycji Rumską Platformę Dużej Rodziny. Platforma zawiera informację na temat programu Rumska Karta Dużej Rodziny, który jest skierowany do rumskich rodzin wielodzietnych zameldowanych w Rumi, a także ofertę zniżek oferowanych przez rumskich przedsiębiorców.
 
Kto może uzyskać Rumską Kartę Dużej Rodziny?
Karta przysługuje rodzinom wielodzietnym posiadającym trójkę lub więcej dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje. Wszyscy członkowie rodziny muszą zamieszkiwać pod tym samym adresem oraz muszą być zameldowani na terenie Gminy Miejskiej Rumia. Program dotyczy również rodzin zastępczych. Do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego w związku małżeńskim.
 
Potrzebne dokumenty:
Do wniosku o przyznawanie Rumskiej Karty Dużej Rodziny należy dołączyć,  w przypadku:

  • rodziców lub opiekunów prawnych – kserokopię dowodu tożsamości,
  • dzieci objętych obowiązkiem szkolnym – kserokopię aktualnej legitymacji szkolnej,
  • dzieci powyżej 18 roku życia – zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce,
  • dzieci poniżej wieku szkolnego – kserokopię aktu urodzenia,
  • rodzin zastępczych – dodatkowo kserokopię postanowienia sądu.

Rodzaje Kart:

  • Srebrna Karta Dużej Rodziny – dla rodzin z trojgiem dzieci,
  • Złota Karta Dużej Rodziny – dla rodzin z czworgiem dzieci i więcej.
Wielkość zniżek jest uzależniona od rodzaju posiadanej karty. 
 
Gdzie złożyć dokumenty?
Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Miasta Rumia przy ul. Sobieskiego 7. Karty są wydawane w terminie do 14 dni od momentu złożenia wszystkich wymaganych dokumentów.
 
Szczegółowe informacje: rumia.eu    
{"register":{"columns":[]}}