W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Stołówka

31.08.2023

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rumi informuje, że:
  • w celu ułatwienia przepływu informacji uruchomiono adres email zso-obiady@rumia.edu.pl;
  • odpisy należy zgłaszać na w/w wymieniony adres e-mail lub telefonicznie pod numerem 58 671 29 17;
  • karta obiadowa zostanie wydana tylko i wyłącznie na podstawie wpłaty na wskazane konto;
  • płatności należy dokonać wyłącznie przelewem do dnia 28 każdego miesiąca za następny miesiąc.

OPŁATY ZA POSIŁKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W RUMI, UL. STOCZNIOWCÓW 6

Płatności należy dokonywać wyłącznie przelewem na rachunek bankowy:
BANK MILLENNIUM 47 1160 2202 0000 0005 0542 9904
tytułem: nazwisko, imię dziecka, klasa np. I A lub LO;

W przypadku zgłoszonych wcześniej odpisów, kwotę do zapłaty za posiłki
należy uzgodnić z intendentem – tel. 58 671-29-17 wew. 307

Cena obiadu - 5,50 zł
Całodzienne wyżywienie dla oddziałów wychowania przedszkolnego - 10,30 zł
II śniadanie + obiad dla oddziałów wychowania przedszkolnego - 8,20 zł

ZWRACAMY SIĘ O TERMINOWE WPŁATY NAJPÓŻNIEJ do 28 dnia każdego miesiąca


KWOTA DO ZAPŁATY ZA OBIADY: MIESIĄC CZERWIEC 2024 r.

GRUPY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO:

Całodzienne wyżywienie - 20 dni x 10,30 zł = 206,00 zł
II śniadanie + obiad - 20 dni x 8,20 zł = 164,00 zł
Obiad - 20 dni x 5,50 zł = 110,00 zł

Karty obiadowe zostaną dostarczone przez Intendenta.
Wydanie kart obiadowych tylko na podstawie płatności na wskazane konto.

KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ i LICEUM:

SP i LO  14 dni x 5,50 zł = 77,00 zł


INFORMACJA DOTYCZĄCA WYDAWANIA POSIŁKÓW
w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rumi ul. Stoczniowców 6

Posiłki wydawane będą od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni świątecznych, ferii zimowych, wakacji oraz innych dni wolnych ustalonych przez Dyrektora szkoły. Informacja o dniach wolnych i dokładny termin rozpoczęcia i zakończenia wydawania posiłków będą ogłaszane na stronie internetowej szkoły oraz na tablicach ogłoszeń w szkole. Płatności za posiłki dla uczniów należy regulować „z góry” wyłącznie przelewem do dnia 28-ego poprzedzającego miesiąc, w którym uczeń będzie korzystał z posiłków. Rachunek bankowy Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rumi:

Wpłaty proszę kierować na nowy numer rachumku bankowego
BANK MILLENNIUM 47 1160 2202 0000 0005 0542 9904
tytułem: nazwisko i imię dziecka, klasa np. II A.

Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumencie:
„ZASADY ORGANIZACJI ŻYWIENIA W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W RUMI”.

Godziny wydawania posiłków w ZSO w Rumi:
10:30 - 10:45 oraz 11:30 - 11:50 obiad/ klasy I-III
9:00 II śniadanie, 12:00 obiad, 14:00 podwieczorek/ oddziały wych. przed.
11:30 - 11:50 oraz 12:35 - 12:55 obiad/ klasy IV-VIII i LO

Cena jednego obiadu oraz pełnego wyżywienia dla oddziałów wychowania przedszkolnego ustalana jest na początku każdego roku szkolnego.

Odpisy wynikające z nieobecności odliczane są zgodnie z zasadami organizacji żywienia w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rumi od następnego dnia po zgłoszeniu.

Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka, aby uzyskać odliczenia z tytułu nieobecności, zobowiązani są do zgłoszenia tego faktu telefonicznie 58/671-29-17, 58/671-83-07 z uzyskaniem informacji, kto przyjął zgłoszenie lub osobiście w pokoju nr 212.

Odliczenia z tytułu nieobecności dziecka zgodne są z Zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rumi z dnia 25 sierpnia 2009 r.

W przypadku nieobecności dziecka zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy zgłoszony dzień, z wyłączeniem pierwszego dnia nieobecności dziecka. Zwrotowi podlega stawka żywieniowa za pierwszy dzień nieobecności dziecka, w przypadku, gdy absencja ta zostanie zgłoszona co najmniej w ostatnim dniu roboczym przed nieobecnością.

 

Materiały

DLA ODDZIAŁÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO: Deklaracja Rodziców/prawnych opiekunów dotycząca czasu pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej Nr 9 w Rumi oraz Deklaracja Rodzica/opiekuna prawnego dziecka dotycząca spożywania posiłków w Szkole Podstawowej Nr 9 w Rumi
OWPdeklaracje.pdf 0.47MB
Regulamin stołówki szkolnej w ZSO w Rumi.
stolowka​_regulamin.pdf 0.35MB
Zasady organizacji żywienia w ZSO w Rumi.
stolowka​_zasady1.pdf 0.60MB
Wniosek o duplikat karty obiadowej.
duplikat​_kartaobiadowa.pdf 0.48MB
Zarządzenie Dyrektora Szkoły o odpisach za obiady.
stolowka​_zarzadzenie.pdf 0.16MB
{"register":{"columns":[]}}