W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

ROBO RIDERS - innowacyjny program zajęć programowania i kodowania

Robo Riders innowacyjny program zajęć programowania i kodowania jest odpowiedzią na aktualne potrzeby i zainteresowania dzieci, wymogi edukacyjne zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego. W innowacji wykorzystane zostaną elementy programu edukacyjnego „Uczymy dzieci programować”, Scratch Junior, Scottie Go!

Dzieci kucają na podłodze. Na podłodze leży biała mata podzielona na pola. Na polach stoją kolorowe kubki.

Głównym celem innowacji jest:

  1. Rozwijanie logicznego algorytmicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych problemów, kreatywności, umiejętności matematycznych.
  2. Kształtowanie umiejętności pracy w zespołach, szukania kompromisów, optymalnych rozwiązań.
  3. Stopniowe i odpowiedzialne wprowadzanie dzieci w cyfrowy świat, świadome, czynne i twórcze korzystanie z nowoczesnych technologii.

Innowacja obejmuje naukę programowania za pomocą następujących narzędzi:

  1. Mata edukacyjna „Kodowanie na dywanie”- czyli programowanie bez komputera, za to z użyciem różnych przyborów: obrazków, cyfr, liczmanów, kolorowych kubeczków, za pomocą których następuje: wspomaganie mowy, rozwoju intelektualnego wraz z edukacją matematyczną, nauka czytania i pisania, koncentracja uwagi, doskonalenie orientacji przestrzennej, integracja zespołu klasowego, doskonalenie myślenia abstrakcyjnego i logicznego.
  2.  Ozobot- to mały, ale bardzo inteligentny robot do nauki programowania. Otwiera dzieciom drzwi do świata informatyki i edukacji . Uczy poprzez zabawę i doświadczenie, rozwija myślenie logiczne i algorytmiczne, przez co rozwija w dzieciach nawyki myślowe ułatwiające im funkcjonowanie we współczesnym świecie. Sprawdza się zarówno w zadaniach indywidualnych, jak i grupowych, realizowanych w klasie lekcyjnej. Robociki za pomocą odpowiednich czujników, potrafią odczytać odpowiednią sekwencję kolorów i wykonać zapisane w kodzie działanie. Rysując trasy dla ozobotów i proste kolorowe kody dzieci w istocie programują zadania. To one decydują o tym, jak będzie się zachowywał robot! Wykonują w ten sposób swoje pierwsze zadania programistyczne, jednocześnie rozwijając inne uniwersalne kompetencje, takie jak myślenie algorytmiczne, szukanie optymalnych rozwiązań, kreatywność.
  3. Online z wykorzystaniem programów takich jak:
  • Scratch Junior to intuicyjny język programowania adresowany do dzieci, pozwalający na tworzenie animacji i nieskomplikowanych gier. Użytkownicy układają z kolorowych bloczków prosty kod, który sprawia, że wesołe postaci poruszają się, wydają dźwięki, znikają.
  • Scottie Go! to innowacyjna gra do nauki programowania dla najmłodszych. Jest połączeniem realnych, kartonowych klocków służących do pisania przez graczy programów oraz aplikacji, która pozwala zeskanować te programy i przekształcić je na ruch i zachowanie Scottiego oraz poznanych w grze innych bohaterów.

Spodziewane rezultaty:

Efektem wprowadzonej innowacji będzie rozwinięcie u dzieci umiejętności logicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych problemów, pracy zespołowej, odpowiedzialnego korzystania z urządzeń mobilnych już od najmłodszych lat.  Kompetencje cyfrowe kształtować możemy w różnym okresie, w połączeniu z innymi ważnymi dla dziecka tematami, pamiętając o dopasowaniu metod do wieku i możliwości rozwojowych naszych wychowanków. Efektywność zajęć wykorzystujących kodowanie jest wyższa niż zajęć prowadzonych metodami tradycyjnymi, gdzie uczeń jest wyłącznie biernym odbiorcą podawanych mu treści. Zaproponowane aktywności w ramach innowacji  pozytywnie wpłyną na wszechstronny rozwój dziecka, a zdobyte podczas zajęć kompetencje zostaną wykorzystane przez dziecko, niezależnie od tego, czy będzie chciało w dalszej przyszłości poszerzać swoje umiejętności w zakresie programowania, czy nie.  

Opiekunowie
Anna Karlewska
Katarzyna Romańska

Zdjęcia (2)

{"register":{"columns":[]}}