W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Rejestr umów

{{register.description}}
Liczba elementów: {{records.length}}
Znaleziono: {{filtered.length}} Wyczyść wyniki
Pobierz plik źródłowy Pobierz plik:

Nie znaleziono rejestrów dla podanych kryteriów

{"sourceType":"FILE","data":"Lp.;Nr umowy;Data zawarcia umowy;Nazwa kontrahent;Przedmiot umowy;Data realizacji do dnia;Wartość przedmiotu umowy (zł);Nazwa Wydziału\r\n1;1;10.05.2022;Maluda Marek;Umowa kupna sprzedaży z przeniesieniem - zakup muzealiów (pocztówki);31.05.2022;995;ESO\r\n2;1/28/3/2021(aneks 1);18.02.2022;WOJEWODA LUBUSKI;Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1213F w m. Dąbrówka Wlkp.;30.04.2022;56996;PEZ\r\n3;10/34/17/2020(aneks 2);11.07.2022;WOJEWODA LUBUSKI;Przebudowa drogi powiatowej nr 1231F Wilkowo- Borów- Ołobok odcinek Wilkowo- Borów;11.07.2022;3337485;PEZ\r\n4;11/69/14/2021;07.04.2022;WOJEWODA LUBUSKI;Rozbudowa drogi powiatowej nr 1212F w ciąu ulicy Kosieczyńskiej i ulicy Okrężnej w Zbąszynku od km 0+069 do km 0+851;31.12.2023;5292386;PEZ\r\n5;149/MK/2021(aneks 2);25.03.2022;PreZero (wcz.Tonsmeier Zachód Sp. z o.o.);Odbiór i zagospodarowanie odpadów;31.12.2022;10056,96;ORG\r\n6;2;29.06.2022;Maluda Marek;przeniesieniem praw autorskich pocztówek;31.07.2022;995;ESO\r\n7;2/28/4/2021(aneks 1);18.02.2022;WOJEWODA LUBUSKI;Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciąu drogi powiatowej nr 1228F ul. Sobieskiego w m. Świebodzin;30.04.2022;73405;PEZ\r\n8;24/2021(aneks 1);20.06.2022;\"Powiatowy Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy \"\"Pałac\"\" Sp z o.o.\";Dzierżawa nieruchomości zabudowanej w Przełazach-działka nr 199 o pow.2,11ha;30.06.2026;202581;GN\r\n9;486299;26.01.2022;Poczta Polska S.A. (Warszawa);Świadczenie usług pocztowych;31.12.2022;119200;PEZ\r\n10;5/2022/2023;19.08.2022;Miasto Zielona Góra;kształcenie uczniów klas wielozawodowych branżowych szkół I stopnia 2022/2023;31.08.2023;98400;ESO\r\n11;6/49/13/2019(aneks 3);17.01.2022;WOJEWODA LUBUSKI;Dofinansowanie do 50% z FDS zadania Przeb.dr.pow. nr 1216F odc. Koźminek-Kręcko od km. 2+472,70 do km 3+295,53;17.01.2022;785446;PEZ\r\n12;7/2021/2022(aneks 1);19.08.2022;Miasto Zielona Góra;kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotow zawodowych;31.08.2022;60902;ESO\r\n13;7/34/18/2020(aneks 2);11.07.2022;WOJEWODA LUBUSKI;Przebudowa drogi powiatowej nr 1223F Mostki- Przełazy i 1233F w m. Przełazy;11.07.2022;2402023;PEZ\r\n14;8/52/8/2021(aneks 1);20.05.2022;WOJEWODA LUBUSKI;Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4018F ul. Zachodnia przy skrzyżowaniu z ul. Podgórną w m. Świebodzin wraz z doświetleniem;31.08.2022;58248;PEZ\r\n15;9/52/9/2021(aneks 1);20.05.2022;WOJEWODA LUBUSKI;Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4018F ul. Zachodnia w obrębie skrzyżowania z ul. Łęgowską wraz z doświetleniem w m. Świebodzin;31.08.2022;49028;PEZ\r\n16;BOŚ.032.1.2022;17.01.2022;GEO-EKO;Rozpatrywanie i przygotowywanie rozstzrygnięć z geologii;31.01.2022;6000;BOŚ\r\n17;DG.032.1.2022;28.03.2022;GMINA SKĄPE;Przebudowa drogi powiatowej nr 1227F w m. Międzylesie w zakresie budowy chodnika;31.12.2022;335855,19;DG\r\n18;DG.032.1.2022(aneks 1);24.06.2022;GMINA SKĄPE;Przebudowa drogi powiatowej nr 1227F w m. Międzylesie w zakresie budowy chodnika;31.12.2022;346558,57;DG\r\n19;DG.032.10.2022;04.07.2022;GMINA SKĄPE;Powierzenia Gminie Skąpe realizacji zadania polegającego na przebudowie skrzyżowania w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr 152/5, 26/101, 105, 468, 26/95, 26/44, 26/77 w m. Niesulice na potrzeby utworzenia ciągu o funkcji ścieżki turystycznej” w ramach realizacji projektu pt. „Budowa ścieżki turystycznej w miejscowości Niesulice w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej Gminy Skąpe”;30.11.2022;;DG\r\n20;DG.032.11.2022;08.07.2022;GMINA SKĄPE;\"Powierzenie Gminie Skąpe realizacji zdania polegającego na \"\"Przebudowie drogi gminnej oraz powiatowej nr 1205F w m. Pałck\"\"\";31.08.2024;;DG\r\n21;DG.032.12.1.2022.JD;04.08.2022;GMINA LUBRZA;Przebudowa studzienek kanalizacyjnych w ciągu drogi powiatowej – ul. Świebodzińska w miejscowości Lubrza;31.12.2022;18450;DG\r\n22;DG.032.2.2022;14.04.2022;GMINA ZBĄSZYNEK;Przebudowa drogi powiatowej nr 1213F Dąbrówka Wlkp.- Zbaszyń na odcinku ok. 900;31.12.2022;536951,89;DG\r\n23;DG.032.2.2022(aneks 1);28.06.2022;GMINA ZBĄSZYNEK;Przebudowa drogi powiatowej nr 1213F Dąbrówka Wlkp.- Zbaszyń na odcinku ok. 900;31.12.2022;600444,14;DG\r\n24;DG.032.3.2022;05.07.2022;GMINA SKĄPE;\"Powierzenia Gminie Skąpe realizacji zadania polegającego na przebudowie skrzyżowania w ramach zadania pn. \"\"Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz, ewid. nr 11/4 wraz z utwradzeniem powierzchni gruntu na dz. ewid. nr 11/3 w m. Zawisze\";30.11.2023;;DG\r\n25;DG.032.6.2021(aneks 2);28.03.2022;GMINA SKĄPE;Przebudowa drogi powiatowej nr 1226F w m. Węgrzynice w zakresie budowy chodnika - etap III;30.06.2022;92800,2;DG\r\n26;DG.032.8.2022;04.07.2022;GMINA SKĄPE;\"Powierzenie Gminie Skąpe realizacji zadania polegającego na przebudowie skrzyżowania w ramach zadania pn. 'Przebudowa drogi gminnej na ul. Słonecznej wraz z przebudową skrzyżowania w m. Ołobok\"\"\";30.11.2023;;DG\r\n27;DG.032.9.2021(aneks 1);07.02.2022;GMINA ŁAGÓW;Przebudowa drogi powiatowej nr 1221F w m. Sieniawa;17.04.2022;275500;DG\r\n28;DG.032.9.2022;05.07.2022;GMINA SKĄPE;\"Powierzene Gminie Skąpe realizacji zadania polegającego na przebudowie skrzyżowania w ramach zadania pn. \"\"Budowa ulicy Zabużańskiej w Ołoboku szansą poprawy warunków życia mieszkańców wsi i ich gospodarczego rozwoju\"\"\";16.02.2023;;DG\r\n29;DG.237.66.2022.MJ;27.06.2022;Usługi Inżynierskie Marcin Marchlewski;Przebudowa dróg powiatowych nr 1213F oraz 1215F Dąbrówka Wlkp.- Rogoziniec;31.03.2023;73800;DG\r\n30;DG.273.1.2022.MJ;17.01.2022;FAST Groblewski, Przybylski, Stanisławski Spółka Jawna;Konserwacja urządzeń sterowania ruchem tj. sygnalizacji świetlnej w m. Świebodzin;31.01.2023;36900;DG\r\n31;DG.273.10.2022.MJ;25.01.2022;Usługi Inżynierskie Marcin Marchlewski;Przebudowa drogi powiatowej nr 4019F ul. Wałowa w m. Świebodzin;31.07.2022;35000;DG\r\n32;DG.273.10.2022.MJ(aneks 1);28.07.2022;Usługi Inżynierskie Marcin Marchlewski;Przebudowa drogi powiatowej nr 4019F ul. Wałowa w m. Świebodzin;30.09.2022;35000;DG\r\n33;DG.273.11.2022.MJ;24.01.2022;Usługi Inżynierskie Marcin Marchlewski;Przebudowa drogi powiatowej nr 4020F ul. Wolska Polskiego w m. Świebodzin;31.07.2022;15000;DG\r\n34;DG.273.12.2022.MJ;24.01.2022;Usługi Inżynierskie Marcin Marchlewski;Przebudowa drogi powiatowej nr 4008F ul. Łużycka w m. Świebodzin;31.07.2022;20000;DG\r\n35;DG.273.12.2022.MJ(aneks 1);28.07.2022;Usługi Inżynierskie Marcin Marchlewski;Przebudowa drogi powiatowej nr 4008F ul. Łużycka w m. Świebodzin;30.09.2022;20000;DG\r\n36;DG.273.13.2022.MJ;24.01.2022;Usługi Inżynierskie Marcin Marchlewski;Przebudowa dróg powiatowych nr 4005F ul. Konarskiego oraz 4007F ul. Łukowa w m. Świebodzin;31.07.2022;18000;DG\r\n37;DG.273.14.2022.MJ;24.01.2022;Usługi Inżynierskie Marcin Marchlewski;Przebudowa dróg powiatowych nr 1228F ul. Kawaleryjska oraz ul. Sikorskiego w m. Świebodzin;31.07.2022;22000;DG\r\n38;DG.273.18.2022.MJ;16.02.2022;Usługi Inżynierskie Marcin Marchlewski;Nadzór inwestorski Przebudowa drogi powiatowej nr 1227F w m. Międzylesie w zakresie budowy chodnika;17.09.2022;22140;DG\r\n39;DG.273.19.2022.MJ;25.02.2022;Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z o.o.;Zakup masy na zimno do wykonania remontów cząstkowych nawierzchni dróg i ulic Powiatu Świebodzińskiego;31.12.2022;30504;DG\r\n40;DG.273.21.2022.MJ;25.02.2022;Usługi Inżynierskie Marcin Marchlewski;Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi powiatowej nr 1213F z drogą powiatową 1214F w kierunku m. Samsonki;15.11.2022;20000;DG\r\n41;DG.273.22.2022.MJ;07.03.2022;Usługi Inżynierskie Marcin Marchlewski;Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1236F ul. Chopina w m. Łagów wraz z doświetleniem;15.11.2022;12500;DG\r\n42;DG.273.23.2022.MJ;25.02.2022;Usługi Inżynierskie Marcin Marchlewski;Przebudowa drogi powiatowej nr 1212F na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1213F do wiaduktu kolejowego wraz z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych z pasa drogi powiatowej nr 1213F w m. Rogoziniec;15.11.2022;30000;DG\r\n43;DG.273.24.2022.MJ;07.03.2022;Usługi Inżynierskie Marcin Marchlewski;Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4008F ul. Łużycka w m. Świebodzin (dokumentacja i nadzór);15.11.2022;12500;DG\r\n44;DG.273.25.2022.MJ;07.03.2022;Usługi Inżynierskie Marcin Marchlewski;Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1223F w m. Ołobok (dokumentacja i nadzór);15.11.2022;12500;DG\r\n45;DG.273.26.2022.MJ;07.03.2022;Usługi Inżynierskie Marcin Marchlewski;Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1229F w m. Rudgerzowice (dokumentacja i nadzór);15.11.2022;12500;DG\r\n46;DG.273.27.2022.MJ;07.03.2022;Usługi Inżynierskie Marcin Marchlewski;Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągach dróg powiatowych nr 1213F i 1215F w zakresie budowy chodnika oraz przejścia dla pieszych w m. Dąbrówka Wlkp.(dokumentacja i nadzór);15.11.2022;18000;DG\r\n47;DG.273.28.2022.MJ;25.02.2022;Usługi Inżynierskie Marcin Marchlewski;Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1230F w m. Lubinicko;15.11.2022;15000;DG\r\n48;DG.273.29.2022.MJ;02.03.2022;Usługi Inżynierskie Marcin Marchlewski;Przebudowa drogi powiatowej nr 1225F i 1228F w zakresie budowy chodnika w m. Rokitnica;15.11.2022;25000;DG\r\n49;DG.273.31.2022.MJ;23.02.2022;Usługi Inżynierskie Wojciech Prochera;Nadzór inwestorski Przebudowa drogi powiatowej nr 1213F Dabrówka Wlkp- Zbaszyń na odcinku ok. 900m;23.11.2022;12300;DG\r\n50;DG.273.32.2022.MJ;07.03.2022;BIURO PROJEKTOWO - KONSULTINGOWE MKM - PROJEKT INŻ. MARCIN KUCIAK;Przebudowa drogi powiatowej nr 4010F ul. Matejki w m. Świebodzin (dokumentacja i nadzór);15.11.2022;78105;DG\r\n51;DG.273.33.2022.MJ;07.03.2022;BIURO PROJEKTOWO - KONSULTINGOWE MKM - PROJEKT INŻ. MARCIN KUCIAK;Przebudowa drogi powiatowej nr 1242F na odcinku od wiaduktu nad autostradą A2 w m. Lubrza do skrzyżowania z drogą gminną w kierunku m. Buczyna;31.05.2023;67650;DG\r\n52;DG.273.34.2022.MJ;07.03.2022;PROGAMP;Przebudowa drogi powiatowej nr 1205F na odcinku Kępsko – Niekarzyn wraz z budową chodnika w m. Kępsko;15.11.2022;37000;DG\r\n53;DG.273.36.2022.MJ;08.03.2022;PROGAMP;Przebudowa drogi powiatowej nr 1242F w zakresie budowy ścieżki rowerowej relacji Świebodzin - Ługów - Lubrza;15.11.2022;41000;DG\r\n54;DG.273.36.2022.MJ;24.08.2022;PROGAMP;Przebudowa drogi powiatowej nr 1242F w zakresie budowy ścieżki rowerowej relacji Świebodzin - Ługów - Lubrza;15.11.2022;41000;DG\r\n55;DG.273.37.2022.MJ;11.03.2022;PROGAMP;Przebudowa drogi powiatowej nr 1221F Jordanowo - Nowy Dworek w zakresie budowy ścieżki rowerowej wraz z utwardzeniem pobocza;15.11.2022;34000;DG\r\n56;DG.273.39.2020.MJ(aneks 3);27.06.2022;M-trakt;Przebudowa DP 1225F Skąpe Cibórz wraz ze skrzyżowaniem z DP 1227F - dokumentacja;01.09.2022;75030;DG\r\n57;DG.273.39.2022.MJ;07.03.2022;Zakład Konserwacji Terenów Zielonych „MIRT” Trzebniak Spółka Jawna;Pielęgnacja koron drzew w ciągu drogi powiatowej nr 1235F ul. Sulęcińska w m. Łagów;31.03.2022;7149,6;DG\r\n58;DG.273.4.2022.MJ;25.01.2022;Usługi Inżynierskie Marcin Marchlewski;Przebudowa drogi powiatowej nr 1228F ul. Sobieskiego w m. Świebodzin w zakresie utwardzenia pobocza w obrębie skrzyżowania z ul. Kozią;31.07.2022;13000;DG\r\n59;DG.273.41.2022.MJ;18.03.2022;DROGBUD Sp. z o.o. - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych;Zakup mieszanki mineralno- asfaltowej na gorąco do remontów cząstkowych nawierzchni dróg i ulic powiatu świebodzińskiego;31.12.2022;43911;DG\r\n60;DG.273.46.2021.MJ(aneks 2);01.02.2022;OMEGA MACIEJ WŁOSEK;\"Aktualizacja dokumentacji dla zadania pn.\"\"Przebudowa drogi powiatowej nr 1225F odcinek Błonie- Niedźwiedź\"\"\";28.02.2022;30750;DG\r\n61;DG.273.46.2021.MJ(aneks 3);30.03.2022;OMEGA MACIEJ WŁOSEK;\"Aktualizacja dokumentacji dla zadania pn.\"\"Przebudowa drogi powiatowej nr 1225F odcinek Błonie- Niedźwiedź\"\"\";29.04.2022;30750;DG\r\n62;DG.273.46.2021.MJ(aneks 4);06.06.2022;OMEGA MACIEJ WŁOSEK;\"Aktualizacja dokumentacji dla zadania pn.\"\"Przebudowa drogi powiatowej nr 1225F odcinek Błonie- Niedźwiedź\"\"\";31.07.2022;30750;DG\r\n63;DG.273.48.2022.MJ;01.04.2022;Zakład Konserwacji Terenów Zielonych „MIRT” Trzebniak Spółka Jawna;Opróżnanie koszy ulicznych na terenie m. Świebodzin;31.12.2022;7497,36;DG\r\n64;DG.273.5.2022.MJ;17.01.2022;Usługi Inżynierskie Wojciech Prochera;Nadzór inwestorski Modernizacja drogi powiatowej nr 1225F z przebudową odcinka Niedźwiedź - Toporów wraz z budową kanału technologiczngo;20.01.2023;79335;DG\r\n65;DG.273.50.2022.MJ;18.03.2022;Zakład Melioracyjno-Budowlany MEL-BUD Ryszard Tarnowski;Remont mostu w ciągu drogi powiatowej 1210F na odcinku Szczaniec - Dąbrówka Wlkp.;31.03.2022;50000;DG\r\n66;DG.273.56.2022.MJ;19.04.2022;KAM-POL Kamil Krajewski;Przebudowa drogi powiatowej nr 1213F ul. Główna w m. Dąbrówka Wlkp. w zakresie utwardzenia pobocza przy OSP;30.04.2022;19950;DG\r\n67;DG.273.6.2022.MJ;18.01.2022;BIG Ługów;Wykonanie i dostawa pionowych znaków drogowych;31.12.2022;35759,54;DG\r\n68;DG.273.60.2022.MJ;10.05.2022;KAM-POL Kamil Krajewski;Przebudowa chodnika w ciągu ul. 30 Stycznia w m. Świebodzin;15.08.2022;32000;DG\r\n69;DG.273.64.2022.MJ;02.06.2022;W.K Wojciech Kaczmarek;Przebudowa chodnika w ciągu ul. Zachodniej nr 4018F w m. Świebodzin;31.08.2022;67500;DG\r\n70;DG.273.68.2022.JD;08.07.2022;\"Drogowe Centrum Produkcyjno-Handlowe \"\"BIG\"\" Spółka z o.o.\";Zakup i dostawa niebieskiej farby akrylowej do oznakowania poziomego na drogi powiatowe Powiatu Świebodzińskiego w ilości 420 kg;29.07.2022;6664,14;DG\r\n71;DG.273.70.2022.JD;27.07.2022;Usługi Inżynierskie Marcin Marchlewski;Pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1225F z przebudową odcinka Węgrzynice -Błonie”;27.07.2023;55350;DG\r\n72;DG.273.75.2022.MJ;23.08.2022;INWEST-PROJEKT;Opracowanie przeglądów mostowych na terenie Powiatu Świebodzińskiego;30.11.2022;5412;DG\r\n73;DG.273.8.2022.MJ;18.01.2022;PROGAMP;Nadzór Inwestorski Przebudowa drogi powiatowej nr 1219F wraz z modernizacją i przebudową kanalizacji deszczowej oraz budowa kanału technologicznego w m. Rusinów;22.01.2023;75030;DG\r\n74;DG.273.9.2022.MJ;25.01.2022;Usługi Inżynierskie Marcin Marchlewski;Przebudowa dróg powiatowych nr 1228F ul. Sikorskiego oraz ul. Sobieskiego w m. Świebodzin;31.07.2022;35000;DG\r\n75;DG.273.9.2022.MJ(aneks 1);28.07.2022;Usługi Inżynierskie Marcin Marchlewski;Przebudowa dróg powiatowych nr 1228F ul. Sikorskiego oraz ul. Sobieskiego w m. Świebodzin;30.09.2022;35000;DG\r\n76;ESO. 4125.3. 2022.AM;12.05.2022;Parafia w Toporowie;Prace remontowe kościoła parafialnego w Toporowie;30.11.2022;11000;ESO\r\n77;ESO.4125. 4. 2022.AM;12.05.2022;Parafia Rzymsko - Katolicka w Łagowie;Wykonanie prac remontowych związanych z elewacją kościoła filalnego p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Jemiołowie ( etap II);30.11.2022;15000;ESO\r\n78;ESO.4125.1. 2022.AM;12.04.2022;Parafia Rzymsko - Katolicka w Świebodzinie (pw. św. Michała Archanioła);Prace remontowe wnętrza kościoła pw. św. Michała Archanioła w Świebodzinie;30.11.2022;40000;ESO\r\n79;ESO.4125.2.2022.AM;13.04.2022;Parafia Rzymsko - Katolicka w Świebodzinie (pw. Miłosierdzia Bożego);Prace konserwatorskie przy zabytkowych elementach wyposażenia (supraporty) kościoła filalnego pw.św. Jadwigi w Rakowie;30.11.2022;18687;ESO\r\n80;ESO.4324.3.6.2022.AI;24.02.2022;Ministerstwo Edukacji i Nauki;\"realizacja Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin \"\"Za życiem\"\"\";31.12.2026;528000;ESO\r\n81;ESO.8023.3.2022.AI;01.04.2022;\"Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny \"\"Pałac Kamieniec\"\"\";odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie osoby małoletniej w zakładzie pielęgnacykno-opiekuńczym;07.10.2024;117338,56;ESO\r\n82;GK.I.273.1.1.2022.RG;21.02.2022;SYSTHERM INFO Sp. z o.o.;Roczny nadzór autorski nad GEO-INFO;31.12.2022;43973,73;GK\r\n83;GK.I.273.1.2.2022.RG;17.08.2022;GNAM Henryk Amerski;Inspektor nadzoru nad uzupełnieniem osnowy poziomej;30.12.2022;29520;GK\r\n84;KOM.033.1.11.2021.MK(aneks 1);01.03.2022;PWPW SA;Dostawa dokumentów komunikacyjnych i obsługa informatyczna;31.12.2023;1040000;KOM\r\n85;KOM.033.1.11.2021.MK(aneks 2);01.04.2022;PWPW SA;Dostawa dokumentów komunikacyjnych i obsługa informatyczna;31.12.2023;1040000;KOM\r\n86;ORG.032.1.2022.PN;19.01.2022;Firma Handlowo Usługowa Marcin Bohonos;Wykonanie sieci LAN w pomieszczeniach biurowych na parterze oraz w serwerowni budynek A;21.01.2022;4428;ORG\r\n87;ORG.032.10.2022.JR;21.03.2022;Super Sport;\"obsługa GRAND PRIX, tj. wykonanie numerów startowych z jednorazowym chipem dla każdego uczestnika biegów; pomiar czasu podczas poszczególnych biegów; wykonanie podsumowania poszczególnych biegów.\";25.06.2022;21648;ORG\r\n88;ORG.032.11.2022.DK;23.03.2022;Office Plus Wrocław Sp. z o.o.;Zakup mebli biurowych do pomieszczenia nr 1 w budynku przyt ul. Kolejowej 2 (DG);23.04.2022;6315,37;ORG\r\n89;ORG.032.12.2022.ML;11.04.2022;POINT Sp. z o.o.;Przedłużenie licencji na Antywirus (ESET Endpoint Protection Standard) 2021;15.04.2022;5781;ORG\r\n90;ORG.032.13.1.2022.JR;31.03.2022;Koło PZW nr 5 Świebodzin;umowa patronacka nad cyklem zawodów wędkarskich pn. GRAND PRIX Koła PZW 5 Świebodzin;15.05.2022;2500;ORG\r\n91;ORG.032.13.2.2022.JR;31.03.2022;Centrum Kultury i Biblioteki;Patronat nad powiatowymi etapami Lubuskich Konfrontacji Artystycznych - kategoria piosenka;22.04.2022;1500;ORG\r\n92;ORG.032.13.3.2022.JR;19.04.2022;Świebodziński Dom Kultury;Patronat nad powiatowymi etapami Lubuskich Konfrontacji Artystycznych - kategoria taniec;29.04.2022;1200;ORG\r\n93;ORG.032.13.4.2022.JR;25.05.2022;Koło PZW nr 1 w Świebodzinie;\"Patronat nad organizacją \"\"Zawodów wędkarskich z okazji 75-lecia istnienia Koła PZW nr 1 Świebodzin\"\"\";05.07.2022;4000;ORG\r\n94;ORG.032.14.2022.DK;14.04.2022;ZAKŁAD MALARSKO TAPICERSKI Józef Żółty;Roboty remontowe pomieszczeń II piętro ul. Piłsudskiego 18 w Świebodzinie;11.05.2022;25882,67;ORG\r\n95;ORG.032.15.2022.AB;20.04.2022;Gabinet Dermatologiczny ISPL - B.Ujwary-Spiller;Świadczenia medyczne obejmujące badania w zakresie dermatologii na rzecz osób wezwanych do kwalifikacji wojskowej;31.05.2022;300;ORG\r\n96;ORG.032.16.2022.DK;20.04.2022;Prywatna Poradnia Zdrowia Psychicznego - B.Michalski Psychiatra;Świadczenia medyczne w zakresie psychiatrii na rzecz osób wezwanych do kwalifikacji wojskowej;31.05.2022;1050;ORG\r\n97;ORG.032.17.2022.AB;20.04.2022;Gabinet Okulistyczny IPL - I.Sidorowicz;Świadczenia medyczne obejmujące badania w zakresie okulistyki na rzecz osób wezwanych do kwalifikacji wojskowej;31.05.2022;1650;ORG\r\n98;ORG.032.18.2022.JR;28.04.2022;ZAKŁAD MALARSKO TAPICERSKI Józef Żółty;\"Malowanie pomieszczenia, w ktorym mieścił się \"\"Sklep za Dziękuję\"\" gdzie dystrybuowano pomoc materialną dla uchodźców z Ukrainy\";06.05.2022;4295,16;ORG\r\n99;ORG.032.19.2022.AB;19.05.2022;GMINA ŚWIEBODZIN;dotacja celowa na działalność Świebodzińskiej Orkiestry Dętej;02.06.2022;5000;ORG\r\n100;ORG.032.2.2022.ML;21.02.2022;INFOR PL;Dostęp do publikacji InforLEX Administracja Premium online;28.02.2023;4743,13;ORG\r\n101;ORG.032.20.2022;20.06.2022;Dziamski Concept Rest Patryk Dziamski;popularyzacja kultury łowieckiej poprzez przygotowanie i obsługę strefy kulinarnej serwującej potrawy z dziczyzny podczas imprezy plenerowej pn.: Festiwal muzyki myśliwskiej i dziczyzny;03.07.2022;4920;ORG\r\n102;ORG.032.20.2022.JR;20.06.2022;Dziamski Concept Rest Patryk Dziamski;Festiwal muzyki myśliwskiej i dziczyzny - popularyzacja kultury łowieckiej poprzez przygotowanie i obsługę strefy kulinarnej serwującej potrawy z dziczyzny;03.07.2022;4920;ORG\r\n103;ORG.032.21.2022.AZ;23.06.2022;Sklep Sportowy SPORTOS Paweł Sot;Wykonanie matalowych wieszaków na medale dla finalistów Grand Prix Powiatu Świebodzińskiego;30.06.2022;4494;ORG\r\n104;ORG.032.22.2022.GM-A;08.07.2022;\"Przedsiębiorstwo Usług Przyrodniczo-Inżynieryjnych \"\"PRO-LAS\"\" mgr inż. Tomasz Nowakowski\";sporządzenie uproszczonej inwentaryzacji stanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa;15.12.2022;22861,53;ORG\r\n105;ORG.032.23.2022.DK;28.07.2022;ENMEDIA Aleksandra Adamska;Przygotowanie i przeprowadzenie postepowania o udzielenia zamówienia publ. -dostawa energii elektrycznej 2023;31.12.2022;3500;ORG\r\n106;ORG.032.3.2022.JR;22.02.2022;Neryng Marek;umowa sponsoringu - udział w imprezach sportowych w armwrestlingu w 2022r.;31.12.2022;1000;ORG\r\n107;ORG.032.4.2022.JR;22.02.2022;Neryng Waldemar;umowa sponsoringu - udział w imprezach sportowych w armwrestlingu w 2022r.;31.12.2022;1000;ORG\r\n108;ORG.032.5.2022.AZ;22.02.2022;LEHMANN + PARTNER POLSKA SP. Z O.O.;Wykonanie systemu referencyjnego dróg powiatowych (mapa sieci dróg powiatowych wraz z bazą danych i8 licencją);02.04.2022;6150;ORG\r\n109;ORG.032.7.2022.PN;02.03.2022;Canon Polska Sp. z o.o.;Sprzedaż używanego urządzenia drukującego OCE TCS 500;09.03.2022;100;ORG\r\n110;ORG.032.8.2022.PN;14.03.2022;Cellpol S.C. Grzegorz Ławniczek Monika Ławniczek;Najem urządzeń wielofunkcyjnych do kopiowania, drukowania i skanowania;13.03.2026;133490,49;ORG\r\n111;ORG.032.9.2022.JR;22.03.2022;Wydawnictwo MAjUS s.c.;\"przygotowanie do druku, wykonanie wydruku i oprawa książki autorstwa Wiesława Zdanowicza \"\"Komu zawdzięczamy - kim jesteśmy\"\" Biografie wybrane nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego nr 13 im. Henryka Sienkiewicza w Świebodzinie 1945-2015\";04.05.2022;23047,5;ORG\r\n112;ORG.2150.1.2022.DW;12.01.2022;Sobków Maciej;Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej (M.Sobków);31.12.2022;12012;ORG\r\n113;ORG.2150.10.2022.JR;01.04.2022;Kowalewska Anna;Prowadzenie punktu informacyjnego dla uchodźców z Ukrainy w miesiącu kwietniu 2022r.;30.04.2022;4500;ORG\r\n114;ORG.2150.11.2022.AB;05.05.2022;Juszyńska Anna;Kwalifikacja wojskowa 2022r. - zakładanie i prowadzenie ewidencji książeczek wojskowych;31.05.2022;2250;ORG\r\n115;ORG.2150.12.2022.AB;05.05.2022;Bryza Danuta;\"Kwalifikacja wojskowa 2022r. - zakładanie i prowadzenie ewidencji wojskowej; przeprowadzanie wywiadów z osobami zgłaszającymi się na kwalifikację\";31.05.2022;2400;ORG\r\n116;ORG.2150.13.2022.AB;05.05.2022;Krajewska Anna;\"Kwalifikacja wojskowa 2022r. - zakładanie i prowadzenie ewidencji wojskowej; przeprowadzanie wywiadów z osobami zgłaszającymi się do kwalifikacji\";31.05.2022;2400;ORG\r\n117;ORG.2150.14.2022.AB;05.05.2022;Sarbicki Henryk;Kwalifikacja wojskowa 2022r. - prowadzenie zajęć świetlicowych;31.05.2022;2250;ORG\r\n118;ORG.2150.15.2022.JR;05.05.2022;Figaj Alina;Kwalifikacja wojskowa 2022r. - zakładanie i prowadzenie ewidencji wojskowej;31.05.2022;2250;ORG\r\n119;ORG.2150.16.2022.JR;10.05.2022;Starczewska Izabela;sprzątanie i umycie okien w Sklepie za Dziękuję;13.05.2022;1200;ORG\r\n120;ORG.2150.17.2022.JR;12.05.2022;Kowalewska Anna;Wsparcie językowe Starostwa i jednostek, tłumaczenie tekstów oraz obsługa uchodźców z Ukrainy;31.07.2022;11999,92;ORG\r\n121;ORG.2150.17.2022.JR;12.05.2022;Kowalewska Anna;Zlecenie wykonania pracy polegajacejwsparciu językowymStarostwa Powiatowego w Świebodzinie, obsługa uchodźców z Ukrainy......;31.07.2022;4500;ORG\r\n122;ORG.2150.2.2022.JR;01.03.2022;Kowalewska Anna;Prowadzenie punktu informacyjnego dla uchodźców z Ukrainy w godz. 8.00 - 15.00;31.03.2022;3500;ORG\r\n123;ORG.2150.2.2022.JR(aneks 1);15.03.2022;Kowalewska Anna;Prowadzenie punktu informacyjnego dla uchodźców z Ukrainy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00. Ponadto w razie konieczności praca może być świadczona w soboty lub w dni powszednie godziny pracy mogą ulec wydłużeniu;31.03.2022;4500;ORG\r\n124;ORG.2150.3.2022.JR;01.03.2022;Ostrowska Urszula Katarzyna;Prowadzenie punktu informacyjnego dla uchodźców z Ukrainy w godz. 14.00 - 20.00;31.03.2022;3500;ORG\r\n125;ORG.2150.3.2022.JR(aneks 1);16.03.2022;Ostrowska Urszula Katarzyna;Prowadzenie punktu informacyjnego dla uchodźców z Ukrainy w godz. 14.00 - 20.00;16.03.2022;1776;ORG\r\n126;ORG.2150.4.2022.JR;16.03.2022;Krajewska Anna;\"prowadzenie i koordynowanie funkcjonowania punktu dystrybuowania pomocy materialnej dl uchodźców z Ukrainy pn. \"\"Sklep za Dziękuję\"\"\";14.04.2022;4000;ORG\r\n127;ORG.2150.5.2022.JR;21.03.2022;Petlovana Vita;\"prowadzenie punktu dystrybuowania pomocy materialnej dla uchodźców z Ukrainy pn. \"\"Sklep za Dziękuję\"\"\";14.04.2022;2000;ORG\r\n128;ORG.2150.6.2022.JR;21.03.2022;Barkar Olena;\"prowadzenie punktu dystrybuowania pomocy materialnej dla uchodźców z Ukrainy pn. \"\"Sklep za Dziękuję\"\"\";14.04.2022;2000;ORG\r\n129;ORG.2150.7.2022.JR;23.03.2022;Barkar Oksana;\"prowadzenie punktu dystrybuowania pomocy materialnej dla uchodźców z Ukrainy \"\"Sklep za Dziękuję\"\"\";14.04.2022;3094;ORG\r\n130;ORG.2150.8.2022.JR;25.03.2022;Petlovana Tetiana;\"prowadzenie punktu dystrybuowania pomocy materialnej dla uchodźców z Ukrainy \"\"Sklep za Dziękuję\"\"\";14.04.2022;2730;ORG\r\n131;ORG.2150.9.2022.JR;28.03.2022;Guzunova Tetiana;\"prowadzenie punktu dystrybuowania pomocy materialnej dla uchodźców z Ukrainy \"\"Sklep za Dziękuję\"\"\";14.04.2022;2548;ORG\r\n132;ORG.2151.1.2022.JR;08.02.2022;Zdanowicz Wiesław Marian;\"sporządzenie autorskiego tekstu (wraz z ikonografią fotograficzną) i przygotowanie do druku książki \"\"Komu zawdzięczamy - kim jesteśmy . Biografie wybrane nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego nr 13 im. Henryka Sienkiewicza w Świebodzinie 1945 - 2015\"\"\";01.04.2022;4262;ORG\r\n133;ORG.2501.1.2022.DK;31.01.2022;\"NSZZ \"\"Solidarność\"\" - Region Zielonogórski\";Najem lokalu przy ul. Kolejowej 2 2022-2024;31.12.2024;6009,68;ORG\r\n134;ORG.2501.2.2022.DK;02.05.2022;\"NSZZ \"\"Solidarność\"\" - Region Zielonogórski\";Najem lokalu przy ul. Kolejowej 2 w Świebodzinie;31.12.2024;6163,84;ORG\r\n135;ORG.525.1.2022;31.01.2022;Świebodzińskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym;Prowadzenie Punktu Informacyjnego dla Osób Niepełnosprawnych;30.04.2022;6750;ORG\r\n136;ORG.526.1.2022;20.04.2022;Stowarzyszenie Osób Niewidomych i Słabowidzących z Powiatu Świebodzińskiego;Granice mojego wzroku, nie oznaczają granic mojego świata;31.08.2022;8948;ORG\r\n137;ORG.526.10.2022;12.07.2022;Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Ziemi Lubuskiej;Poznaj miejsca ważne dla każdego Polaka;31.10.2022;3000;ORG\r\n138;ORG.526.12.2022;04.07.2022;Łagowski Dom Artysty;Łagowskie działania twórcze i inteligentna promocja twórczości;31.12.2022;1000;ORG\r\n139;ORG.526.13.2022;04.07.2022;Związek Sybiraków Koło Nr 3 w Świebodzinie;Udział w obchodach świąt państwowych i rocznicowych;31.12.2022;1000;ORG\r\n140;ORG.526.14.2022;30.06.2022;Klub Sportowy ZENIT Myszęcin;\"I Turniej \"\"MISZIGEN\"\"\";31.08.2022;2000;ORG\r\n141;ORG.526.15.2022;20.07.2022;\"Uczniowski Klub Sportowy \"\"Orlik\"\" w Świebodzinie\";Ogólnopolski Cykl Turniejów Piłki Ręcznej ORLIK CUP 2022 pod patronem Starosty Świebodzińskiego;15.11.2022;2000;ORG\r\n142;ORG.526.16.2022;16.08.2022;Zbąszynecka Akademia Piłkarska;XIX Turniej Piłki Nożnej im. Andrzeja Łeszyka;31.12.2022;2000;ORG\r\n143;ORG.526.17.2022;11.07.2022;\"Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy \"\"Lider\"\" w Świebodzinie\";Rozgrywki dzieci i młodziezy w lidze wojewódzkiej;31.12.2022;4000;ORG\r\n144;ORG.526.19.2022;09.08.2022;\"Ludowy Klub Sportowy \"\"SOKÓŁ\"\"\";Powiatowy turniej piłki nożnej;31.12.2022;1500;ORG\r\n145;ORG.526.2.2022;20.04.2022;Świebodzińskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym;Prowadzenie Punktu Informacyjnego dla Osób Niepełnosprawnych;31.12.2022;20301,28;ORG\r\n146;ORG.526.20.2022;12.07.2022;Aktywni Razem Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne;\"Bieg terenowy \"\"Półmaraton Żurawia\"\"\";31.12.2022;2500;ORG\r\n147;ORG.526.21.2022;06.07.2022;\"Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej \"\"SEMAFOR\"\"\";Powiatowy turniej piłkarski oldbojów;31.12.2022;1500;ORG\r\n148;ORG.526.22.2022;06.07.2022;Akademia Kolarska BONECKI-TEAM;Szkolenie dzieci i młodzieży oraz współzawodnictwo sportowe w kolarstwie;31.12.2022;2000;ORG\r\n149;ORG.526.24.2022;14.07.2022;\"Ludowy Zespół Sportowy \"\"Zryw\"\"\";Szkolenie dzieci i młodziezy z terenu Powiatu Świebodzińskiego - organizacja imprez sportowych;31.08.2022;1500;ORG\r\n150;ORG.526.25.2022;19.07.2022;\"Uczniowski Środowiskowy Ludowy Klub Sportowy \"\"VICTORIA\"\" Szczaniec\";Organizacja turniejów piłkarskich w kat. JUNIOR MŁODSZY (tj. 16 lat i młodsi) w rocznicę świąt państwowych;30.11.2022;744;ORG\r\n151;ORG.526.27.2022;12.08.2022;\"Stowarzyszenie Sportowe \"\"Zjednoczeni\"\"\";Organizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo;15.12.2022;2000;ORG\r\n152;ORG.526.28.2022;12.08.2022;\"Stowarzyszenie Sportowe \"\"Zjednoczeni\"\"\";Międzypowiatowy turniej piłki ręcznej;15.12.2022;1056;ORG\r\n153;ORG.526.29.2022;14.07.2022;Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska FALUBAZ;Treningi piłkarskie oraz udział w rozgrywkach Wielkopolsko-Lubuskich Lig Piłkarskich dla dzieci i młodziezy z Powiatu Świebodzińskiego;31.12.2022;1500;ORG\r\n154;ORG.526.30.2022;21.07.2022;\"Towarzystwo Sportowe \"\"ZEW\"\" Świebodzin\";Prowadzenie kompleksowego szkolenia młodzieżowych drużyn T.S. ZEW Świebodzin;31.12.2022;2000;ORG\r\n155;ORG.526.31.2022;02.08.2022;Strefa Piłki Siatkowej Zbąszynek;Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Krzysztofa Olejniczaka;31.12.2022;2000;ORG\r\n156;ORG.526.32.2022;02.08.2022;Strefa Piłki Siatkowej Zbąszynek;Udział w ogólnopolskich turniejach mini siatkówki i siatkarskich meczach ligowych;31.12.2022;4000;ORG\r\n157;ORG.526.5.2022;20.05.2022;\"Stowarzyszenie Abstynenckie \"\"Magia Trzynastki\"\"\";\"Terapia zajęciowa \"\"Warto żyć, trzeźwym być\"\"\";31.08.2022;3980;ORG\r\n158;ORG.526.6.2022;20.04.2022;Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Lubuskiego;Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Powiatu Świebodzińskiego;15.10.2022;4000;ORG\r\n159;ORG.526.7.2022;20.04.2022;Fundacja RAZEM;Prowadzenie całorocznej noclegowni dla osób bezdomnych z terenu Powiatu;31.12.2022;8000;ORG\r\n160;ORG.526.9.2022;28.07.2022;Szwadron CKM im. 24 Pułku Ułanów;Budowanie postaw patriotycznych poprzez udział w obchodach świąt państwowych;30.11.2022;3500;ORG\r\n161;PEZ 273.1.11.2022;27.05.2022;LIWEX Włodzimierz Łasek;Dostawa fabrycznie nowego rębaka mobilnego tarczowego;27.09.2022;81180;PEZ\r\n162;PEZ.033.1.2.2022;04.05.2022;GMINA ŁAGÓW;Modernizacja drogi powiatowej nr 1225F z przebudową odcinka Niedźwiedź – Toporów wraz z budową kanału technologicznego;31.12.2022;243514,87;PEZ\r\n163;PEZ.033.1.3.2022;11.05.2022;GMINA ŚWIEBODZIN;Przebudowa drogi powiatowej nr 1219F wraz z modernizacją i przebudową kanalizacji deszczowej oraz budowa kanału technologicznego w m. Rusinów;31.12.2022;151013,87;PEZ\r\n164;PEZ.033.1.30.2021;14.01.2022;GMINA ŚWIEBODZIN;Przebudowa drogi powiatowej nr 1231F Wilkowo- Borów- Ołobok odcinek Wilkowo- Borów;30.09.2022;1197538,32;PEZ\r\n165;PEZ.033.1.30.2021(aneks 1);30.06.2022;GMINA ŚWIEBODZIN;Przebudowa drogi powiatowej nr 1231F Wilkowo- Borów- Ołobok odcinek Wilkowo- Borów;30.09.2022;1595142,69;PEZ\r\n166;PEZ.033.1.35.2021;01.03.2022;GMINA LUBRZA;Przebudowa drogi powiatowej nr 1223F Mostki- Przełazy i 1233F w miejscowości Przełazy;30.09.2022;803755;PEZ\r\n167;PEZ.033.1.35.2021(aneks 1);28.06.2022;GMINA LUBRZA;Przebudowa drogi powiatowej nr 1223F Mostki- Przełazy i 1233F w miejscowości Przełazy;30.09.2022;806874;PEZ\r\n168;PEZ.273.1.1.2022.EB;18.01.2022;Zakład Konserwacji Terenów Zielonych „MIRT” Trzebniak Spółka Jawna;Sprzątanie ulic w m. Świebodzin;31.12.2022;122320,52;PEZ\r\n169;PEZ.273.1.10.2022.EB;18.05.2022;MK INSTAL-BUD PHU Miroslaw Kania;Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Kolejowej 2;15.08.2022;121770;PEZ\r\n170;PEZ.273.1.10.2022.EB(aneks 1);23.05.2022;MK INSTAL-BUD PHU Miroslaw Kania;Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Kolejowej 2;23.07.2022;121770;PEZ\r\n171;PEZ.273.1.10.2022.EB(aneks 2);06.06.2022;MK INSTAL-BUD PHU Miroslaw Kania;Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Kolejowej 2;23.07.2022;136530;PEZ\r\n172;PEZ.273.1.10.2022.EB(aneks 3);28.06.2022;MK INSTAL-BUD PHU Miroslaw Kania;Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Kolejowej 2;23.07.2022;136530;PEZ\r\n173;PEZ.273.1.12.2022.EB;07.06.2022;LECH-MAL Patryk Lech;Wykonanie oznakowania poziomego dróg i ulic Powiatu Świebodzińskiego;07.08.2022;123000;PEZ\r\n174;PEZ.273.1.17.2021.EB(aneks 1);25.02.2022;Zakład Konserwacji Terenów Zielonych „MIRT” Trzebniak Spółka Jawna;Pielęgnacja koron, wycinka oraz nasadzenia drzew w pasie dróg powiatowych Powiatu Świebodzińskiego.;31.03.2022;107667,36;PEZ\r\n175;PEZ.273.1.19.2021.EB(aneks 1);04.04.2022;ZEMAR Sp. z o.o.;Dostarczanie materiałów biurowych i eksploatacyjnych;10.12.2022;88900;PEZ\r\n176;PEZ.273.1.2.2022.EB;18.01.2022;FLASTER ANDRZEJ KWIATKOWSKI;Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4018F ul. Zachodnia w obrębie skrzyżowania z ul. Łęgowską wraz z doświetleniem w m. Świebodzin;15.09.2022;57810;PEZ\r\n177;PEZ.273.1.2022.BN;25.01.2022;DROGBUD Sp. z o.o. - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych;Modernizacja drogi powiatowej nr 1225F z przebudową odcinka Niedźwiedź – Toporów wraz z budową kanału technologicznego;20.01.2023;8113895,04;PEZ\r\n178;PEZ.273.1.2022.BN;25.01.2022;DROGBUD Sp. z o.o. - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych;Modernizacja drogi powiatowej nr 1225F z przebudową odcinka Niedźwiedź – Toporów wraz z budową kanału technologicznego;20.01.2023;8113895,04;PEZ\r\n179;PEZ.273.1.2022.BN(aneks 1);07.02.2022;DROGBUD Sp. z o.o. - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych;Modernizacja drogi powiatowej nr 1225F z przebudową odcinka Niedźwiedź – Toporów wraz z budową kanału technologicznego;20.01.2023;8113895,04;PEZ\r\n180;PEZ.273.1.2022.BN(aneks 2);06.06.2022;DROGBUD Sp. z o.o. - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych;Modernizacja drogi powiatowej nr 1225F z przebudową odcinka Niedźwiedź – Toporów wraz z budową kanału technologicznego;20.01.2023;9104981,6;PEZ\r\n181;PEZ.273.1.3.2022.EB;18.01.2022;FLASTER Andrzej Kwiatkowski;Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4018F ul. Zachodnia w obrębie skrzyżowania z ul. Podgórną w m. Świebodzin wraz z doświetleniem;15.09.2022;68880;PEZ\r\n182;PEZ.273.1.4.2022.EB;01.02.2022;AUTORSKA PRACOWNIA Maciej Małachowicz;Opracowanie kompleksowego projektu techicznego (wraz z kosztorysem) remontu budynku pałacu w Przełazach;01.12.2022;121770;PEZ\r\n183;PEZ.273.1.5.2022.EB;01.03.2022;Filipowicz Sp. z o.o.;Usługi transportowe związane z utrzymaniem dróg powiatowych Powiatu Świebodzińskiego;01.01.2023;109900,5;PEZ\r\n184;PEZ.273.1.6.2022.EB;15.04.2022;Wiesław Barcewicz BRUNATNI 2;Koszenie traw, chwastów, odrostów, i jednorocznych zakrzaczeń w pasie drogowym dróg powiatowych Powiatu Świebodzińskiego;15.07.2022;91999,3;PEZ\r\n185;PEZ.273.1.7.2022.EB;28.04.2022;Zakład Melioracyjno-Budowlany MEL-BUD Ryszard Tarnowski;Remont mostu w ciągu drogi powiatowej 1223F w m. Ołobok;27.06.2022;115000;PEZ\r\n186;PEZ.273.1.7.2022.EB(aneks 1);10.06.2022;Zakład Melioracyjno-Budowlany MEL-BUD Ryszard Tarnowski;Remont mostu w ciągu drogi powiatowej 1223F w m. Ołobok;27.06.2022;125000;PEZ\r\n187;PEZ.273.1.8.2022.EB;06.05.2022;ZBUD Zakład Budowy i Utrzymania Dróg Robert Ziemecki;Profilowania dróg powiatowych Powiatu Świebodzińskiego - zadanie 1,2;30.09.2022;73246,5;PEZ\r\n188;PEZ.273.1.9.2022.EB;09.05.2022;Szlendak - Baranowski Sp. Cywilna, Michał Szlendak, Bartosz Baranowski;Profilowania dróg powiatowych Powiatu Świebodzińskiego- zadanie 3;31.08.2022;21832,5;PEZ\r\n189;PEZ.273.10.2021.BN(aneks 1);07.04.2022;KONTRAKT Sp. z o.o.;Przebudowa drogi powiatowej nr 1231F Wilkowo- Borów -Ołobok - odcinek Wilkowo- Borów;30.06.2022;6497401,62;PEZ\r\n190;PEZ.273.2.2022.BN;27.01.2022;BRUBET Ryszard Winnicki;Przebudowa drogi powiatowej nr 1219F wraz z modernizacją i przebudową kanalizacji deszczowej oraz budowa kanału technologicznego w m. Rusinów;22.01.2023;4499955;PEZ\r\n191;PEZ.273.2.2022.BN(aneks 1);07.02.2022;BRUBET Ryszard Winnicki;Przebudowa drogi powiatowej nr 1219F wraz z modernizacją i przebudową kanalizacji deszczowej oraz budowa kanału technologicznego w m. Rusinów;22.01.2023;4499955;PEZ\r\n192;PEZ.273.3.2022.BN;17.02.2022;SID-BUD Maciej Sidorowicz;Przebudowa drogi powiatowej nr 1227F w m. Międzylesie w zakresie budowy chodnika;17.09.2022;649570,39;PEZ\r\n193;PEZ.273.3.2022.BN(aneks 1);27.06.2022;SID-BUD Maciej Sidorowicz;Przebudowa drogi powiatowej nr 1227F w m. Międzylesie w zakresie budowy chodnika;17.09.2022;670977,15;PEZ\r\n194;PEZ.273.4.2022.BN;23.02.2022;DROGBUD Sp. z o.o. - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych;Przebudowa drogi powiatowej nr 1213F Dąbrówka Wlkp. – Zbąszyń na odcinku ok. 900 m;23.11.2022;1061603,78;PEZ\r\n195;PEZ.273.4.2022.BN(aneks 1);11.05.2022;DROGBUD Sp. z o.o. - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych;Przebudowa drogi powiatowej nr 1213F Dąbrówka Wlkp. – Zbąszyń na odcinku ok. 900 m;23.11.2022;1188588,27;PEZ\r\n196;PEZ.273.5.2022.BN;12.05.2022;S-PROBUD Sp. z o.o.;Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Świebodzińskiego;11.07.2022;452025;PEZ\r\n197;PEZ.273.5.2022.BN(aneks 1);13.06.2022;S-PROBUD Sp. z o.o.;Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Świebodzińskiego;10.08.2022;452025;PEZ\r\n198;PEZ.273.7.2022.BN;22.07.2022;BRUBET Ryszard Winnicki;Rozbudowa drogi powiatowej nr 1212F w ciągu ul. Kosieczyńskiej i ul. Okrężnej w Zbąszynku od km 0+069 do km 0+851;22.03.2025;15278944,81;PEZ\r\n199;PEZ.273.8.2021.BN(aneks 1);13.05.2022;DROGBUD Sp. z o.o. - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych;Przebudowa drogi powiatowej nr 1223F Mostki- Przełazy i 1233F w m. Przełazy;26.06.2022;4623492,7;PEZ\r\n200;PEZ.273.8.2022.BN;27.07.2022;DROGBUD Sp. z o.o. - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych;Modernizacja drogi powiatowej nr 1225F z przebudową odcinka Węgrzynice - Błonie;27.07.2023;3127699,02;PEZ\r\n201;PEZ.273.8.2022.BN;02.08.2022;GEORES;Szczegółowa osnowa geodezyjna pozioma - etap II i III;20.12.2022;196185;PEZ\r\n202;PEZ.273.9.2022.BN;02.08.2022;Komplet Inwest Granops Prażanowski Sp. k.;Nadzór Inwestorski Rozbudowa drogi powiatowej nr 1212F w ciągu ul. Kosieczyńskiej i ul. Okrężnej w Zbąszynku od km 0+069 do km 0+851;22.03.2025;133947;PEZ\r\n203;PORTAL e-USŁUG SMARTPZP(aneks 1);16.02.2022;Portal PZP Sp. z o.o.;oprogramowanie SMARTPZP do zamówień publicznych;01.03.2023;6579,27;PEZ\r\n204;SKG.IV.2611.1.2022;25.03.2022;GMINA SKĄPE;Przebudowa drogi powiatowej nr 1223F w m. Łąkie z związku z budową przystanku autobusowego;31.12.2022;110948,89;SKG\r\n205;SKG.IV.2611.2.2022;25.03.2022;GMINA SKĄPE;Zmiana stałej organizacji ruchu w związku z wykonaniem przystanku na żądanie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1229F w m. Łąkie;31.12.2022;9040,5;SKG\r\n206;SKG.IV.2611.3.2022;23.05.2022;GMINA SKĄPE;Przebudowa drogi powiatowej nr 1226F w m. Wegrzynice w zakresie budowy chodnika - etap III;31.12.2022;185440,41;SKG\r\n207;UM/00567675/2022;23.02.2022;ORANGE POLSKA S.A.;Usługa Miejski Ethernet - ul. Żaków 3;24.02.2025;24355,23;ORG\r\n208;UM/00610872/2022;28.07.2022;ORANGE POLSKA S.A.;Usługa Miejski Ethernet;27.07.2024;16236;ORG\r\n209;ZK.032.02.2022;28.01.2022;Akson Software Sp z o.o.;Licencja na korzystanie z oprogramowania Xavery;31.12.2022;4930;ZK\r\n210;ZK.032.05.2022;28.06.2022;FIX FORUM LIDER;zakup samochodu z zabudową typu wywrotka – dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego do 3,5 tony do przewozu osób i sprzętu przy realizacji zadań z zakresu interwencji kryzysowych;15.09.2022;193110;ZK\r\n211;ZK.032.06.2022;18.06.2022;Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej;naprawa samochodu specjalnego SH 25D;31.12.2022;27000;ZK\r\n212;ZK.032.07.2022;30.06.2022;Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej;wydatki inwestycyjne (76000zł). wydatki bieżące (24000zł);31.12.2022;100000;ZK\r\n","fileName":"rejestr_umów(7).csv","hideDetails":false,"fileType":"CSV","shareSourceFile":false,"columns":[{"name":"Lp.","display":"Lp.","type":"SIMPLE","width":10,"summary":false,"sortable":true,"htmlAllow":false},{"name":"Nr umowy","display":"Nr umowy","type":"SIMPLE","width":20,"summary":false,"sortable":false,"htmlAllow":false},{"name":"Data zawarcia umowy","display":"Data zawarcia umowy","type":"SIMPLE","width":20,"summary":false,"sortable":false,"htmlAllow":false},{"name":"Nazwa kontrahent","display":"Nazwa kontrahent","type":"SIMPLE","width":30,"summary":false,"sortable":false,"htmlAllow":false},{"name":"Przedmiot umowy","display":"Przedmiot umowy","type":"SIMPLE","width":30,"summary":false,"sortable":false,"htmlAllow":false},{"name":"Data realizacji do dnia","display":"Data realizacji do dnia","type":"SIMPLE","width":20,"summary":false,"sortable":false,"htmlAllow":false},{"name":"Wartość przedmiotu umowy (zł)","display":"Wartość przedmiotu umowy (zł)","type":"SIMPLE","width":30,"summary":false,"sortable":false,"htmlAllow":false},{"name":"Nazwa Wydziału","display":"Nazwa Wydziału","type":"SIMPLE","width":10,"summary":false,"sortable":false,"htmlAllow":false}],"defaultSorting":{"orders":[{"direction":"ASC","property":"Lp."}]}}
20083254
{"major":0,"minor":0}
false
"(\\d{4})-(\\d{2})-(\\d{2}) (\\d{2}):(\\d{2})"
{"register":{"columns":[]}}