W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Partnerstwo Gmin Łagów, Lubrza, Skąpe i Powiatu Świebodzińskiego - formularz zgłoszenia projektu strategicznego

02.02.2023

Zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje społeczne, instytucje publiczne i samorządy lokalne do przekazania swoich wstępnych propozycji działań, jakie chcieliby Państwo zrealizować w nadchodzących latach w ramach współpracy partnerskiej swoich samorządów.

partnerstwo gmin i powiatu

Czym jest partnerstwo samorządów?

To współpraca gmin i powiatu mająca na celu prowadzenie wspólnej polityki rozwoju, opartej o wspólne potrzeby. Jest to dobrowolne zrzeszenie się samorządów lokalnych, które łączą np. bliskie sąsiedztwo, wspólne wyzwania rozwojowe czy potrzeby ich mieszkańców. Samorządy decydują się na współpracę, gdyż w rozpoczynającej się nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej (która obejmuje lata 2021-27) wspólna realizacja projektów rozwojowych będzie dawała gminom i miastom możliwość realizacji większej liczby działań niż ubieganie się o środki samodzielnie. Poza tym, zarówno z perspektywy regionu lubuskiego, jak i całego kraju, ważne jest, żeby w najbliższych latach zmierzyć się z problemami, których zasięg często wykracza poza możliwości techniczne, organizacyjne czy finansowe pojedynczych samorządów, np. współpraca w zakresie transportu publicznego, ochrony środowiska czy rozwoju usług publicznych dla mieszkańców. Dobrowolne i aktywne partnerstwo gmin jest odpowiedzią na te wyzwania.

Dlaczego takie Partnerstwo?

Samorządy Łagowa, Lubrzy, Skąpego i Powiatu Świebodzińskiego zdecydowały się na współpracę i utworzenie wspólnego Partnerstwa. Łączy je sąsiedztwo, historia, położenie, bliskość funkcjonalna i wspólne pomysły na rozwój!

Samorządy przystąpiły do projektu Centrum Wsparcia Doradczego Plus, realizowanego przez Związek Miast Polskich wspólnie z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Fundacją Fundusz Współpracy, w ramach którego otrzymały wsparcie doradcze ze strony ekspertów ZMP - efektem wspólnej pracy będą dokumenty strategiczne Partnerstwa.

Czym jest strategia Partnerstwa?

To dokument, który określa czym i na jakich zasadach Partnerstwo samorządowe będzie się zajmowało. Jest wynikiem pracy samorządów, społeczników i ekspertów Związku Miast Polskich, którzy przez kilka miesięcy przeprowadzili proces badań, analiz i warsztatów, których efektem są dokumenty określające politykę Partnerstwa. Pierwszym etapem było opracowanie Diagnozy obszaru Partnerstwa - czyli dokumentu opisującego realne problemy i wyzwania rozwojowe dotyczące wszystkich gmin i miast. Kolejnym etapem jest opracowanie Strategii - dokumentu, który określi, jakie kroki należy podjąć, by zdiagnozowane problemy w najbliższych latach rozwiązać. 

Dlaczego zbieramy projekty?

Jedną z najważniejszych podstaw Strategii są projekty, które samorządy będą chciały wspólnie zrealizować. Mogą one pochodzić zarówno od administracji lokalnej, jak i od samych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych. Dlatego prowadzimy nabór propozycji projektów, które pomogą nam w opracowaniu Strategii.

Najważniejsze zasady zgłaszania propozycji projektów

Propozycje projektów mogą składać mieszkańcy, organizacje pozarządowe, społeczne, przedsiębiorcy, instytucje, samorządy.

 

Projekty powinny mieć walor partnerski - to znaczy, że ich realizacją zajmie się więcej niż jeden podmiot z obszaru Partnerstwa (np. 3 gminy lub gmina czy powiat wspólnie z organizacją pozarządową, bądź szkoły z dwóch różnych gmin lub gminy i powiatu wspólnie ze stowarzyszeniem itp.).

 

Efekty realizacji projektu powinny obejmować obszar więcej niż 1 gminy (np. cykl zajęć sportowych dla młodzieży z 3 gmin, szlak rowerowy łączący gminy).

 

Należy określić wartość projektu oraz środki niezbędne do jego realizacji (w tym źródła finansowania, np. pochodzące z funduszy europejskich, środków krajowych, środków własnych gmin, środków partnerów itp.).

 

Propozycje projektów muszą być zgodne z celami strategicznymi Partnerstwa.

Jak wygląda wybór propozycji projektów

Ocena propozycji projektów należy do Partnerstwa, które - wspólnie z ekspertami Związku Miast Polskich, w oparciu o zasady projektu Centrum Wsparcia Doradczego Plus - przeprowadzą analizę i wybór zgłoszonych propozycji projektów.

Na propozycje projektów czekamy do 20 lutego. Link znajduje się poniżej.

Dziękujemy za Państwa czas i chęć podzielenia się swoimi pomysłami! 

Materiały

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8fg6FT480_WsoO_DSirMypLjQmopODeXBJuN7NjErQtitgQ/viewform
{"register":{"columns":[]}}