W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wachlarz wsparcia z powiatu

10.03.2023

Osoby starsze, z niepełnosprawnościami, dzieci ze szczególnymi potrzebami od lat objęte są wsparciem, dzięki któremu walka z trudnościami dnia codziennego staje się łatwiejsza. W tym roku powiat zwiększa środki przeznaczone na różne formy pomocy tak, by jeszcze więcej osób mogło skorzystać z dofinansowań.

Grafika

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, bo to ono jest operatorem środków z programów pomocowych, w ubiegłym roku przyjęło setki wniosków o dofinansowanie. Dużym zainteresowaniem cieszyły się dopłaty do turnusów rehabilitacyjnych, z których skorzystało w sumie 109 osób, a kwota pomocy to aż 167.574,00 zł.  

Ta forma wsparcia zawsze była pożądana przez naszych wnioskodawców. Okres pandemii uniemożliwił realizację turnusów, dlatego teraz obserwujemy znaczny wzrost zapotrzebowania w tym zakresie - mówi Agnieszka Woźniak, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach. Nabór wniosków przebiega w formie ciągłej. Oznacza to, że jak tylko zostaną przydzielone środki na ten cel przystąpimy do ich rozpatrywania.

Największe dofinansowanie z jakiego skorzystali mieszkańcy naszego powiatu w ubiegłym roku dotyczyło zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (np. aparaty słuchowe, protezy, kule, wózki inwalidzkie) – wypłacono 242 dofinansowania na łączną kwotę 507.296,67 zł. Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznane dla powiatu polkowickiego w roku 2022  w wysokości 1.705.720,00 zł zostały wykorzystane w całości.

Na ten rok pozyskaliśmy z PFRON ogółem 2.033.302,00 zł, z czego na działanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Polkowicach przeznaczono 830.880,00 zł. Pomoc zostanie przydzielona również na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, likwidację barier architektonicznych i technicznych, likwidację barier w komunikowaniu się, dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych oraz wspomniane już wcześniej turnusy rehabilitacyjne. Dofinansowanie udzielane jest również na  rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych, czyli m.in.: staże, dofinansowanie do działalności gospodarczej czy refundację stanowiska pracy.

Te wszystkie działania realizowane są w odpowiedzi na potrzeby osób z niepełnosprawnościami dlatego, aby dobrze rozplanować podział środków, w minionym tygodniu odbyło się spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych i instytucji wspierających, które o potrzebach tych osób wiedzą najwięcej - podkreśla Jan Wojtowicz, wicestarosta polkowicki.

Polkowicki PCPR realizuje także pilotażowy program Aktywny Samorząd, moduł I i II. Nabór wniosków właśnie ruszył. W module I można ubiegać się o wsparcie na dofinansowanie do zakupu m.in.: protez, wózków elektrycznych, oprzyrządowania samochodu, sprzętu elektronicznego. Moduł II to odpowiedź na potrzeby osób uczących się.  

Nie sposób wymienić i opisać szczegółowo wszystkie formy pomocy, dlatego zachęcamy, aby odwiedzić nas lub zadzwonić na podane numery, wówczas pokierujemy i pomożemy w wypełnieniu niezbędnych dokumentów – mówi Judyta Stępień, na co dzień przyjmująca wnioski w PCPR Polkowice.

Numery do kontaktów:  76 729 92 30, 76 729 92 29, pokój 16 (parter), Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach, ul. św. Sebastiana 1A.

Zdjęcia (1)

{"register":{"columns":[]}}