W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Uwolniony z własnego domu

23.11.2022

Pan Marian po wielu latach zmagania się z niepełnosprawnością, która uniemożliwiała realizację podstawowych życiowych czynności zyskał wolność. Dzięki środkom z programu realizowanego przez powiat powstała winda. Od dziś samodzielne wyjście z domu nie jest już dla niego problemem.

Mężczyzna na wózku inwalidzkim udziela wywiadu

Pan Marian mieszka w Polkowicach przy ul. Skrzetuskiego, porusza się przy pomocy wózka inwalidzkiego z powodu amputacji obu kończyn dolnych w wyniku choroby. Mieszkanie Pana Mariana mieści się w bloku na wysokim parterze. Do mieszkania prowadzą schody, co stanowi barierę nie do pokonania dla Pana Mariana. Sam określił swoją sytuację słowami - „uwięziony we własnym mieszkaniu”. Bardzo brakowało mu swobody w samodzielnym opuszczeniu mieszkania chociażby w celu zrobienia zakupów, spotkania ze znajomymi czy wyjścia na spacer.

Rozwiązaniem trudnej sytuacji było przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „likwidacji barier architektonicznych” w zakresie zakupu i montażu platformy dla osoby niepełnosprawnej. Pan Marian złożył w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach stosowny wniosek, który został rozpatrzony pozytywnie, zawarł umowę na dofinansowanie w wysokości  44.000,00 zł.

Inwestycja była kosztowna i złożona proceduralnie, jednak determinacja i wola poprawy sytuacji życiowej wygrały. Pan Marian sam poszukiwał najkorzystniejszej oferty wśród firm, które zajmują się sprzedażą i montażem platform dla osób z niepełnosprawnościami, nawiązał kontakt z szeregiem odpowiednich fachowców m.in architekta, geodety, kierownika budowy w celu wykonania dodatkowych robót wymaganych przepisami szczególnymi. W działaniach pomocne było  wsparcie ze strony urzędników Starostwa i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach. W efekcie może on cieszyć się dziś swobodą i samodzielnością w poruszaniu się. Wiemy, że takich historii i potrzeb jak Pana Mariana jest więcej dlatego przypominamy.

O dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych ze środków PFRON mogą ubiegać się osoby, które posiadają: ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (w przypadku dzieci orzeczenie o niepełnosprawności), mające trudności w poruszaniu się, które są właścicielami lokalu, w którym stale zamieszkują (lub mają zgodę właściciela lokalu, w którym stale zamieszkują), posiadają również środki własne na realizację planowanej inwestycji w wysokości minimum 5% przedsięwzięcia. Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych zależy od ilości złożonych wniosków oraz wysokości środków PFRON, którymi dysponuje powiat w danym roku kalendarzowym. Co ważne, ze środków PFRON nie można dofinansować kosztów poniesionych przed zawarciem umowy dofinansowania.

Przypominamy, że w roku 2022 powiat polkowicki pozyskał również dodatkowe środki PFRON do realizacji dwóch nowych programów.

  1. Program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie w wysokości 53.178,00 zł. Program realizowany będzie w latach 2022-2025. 

 Celem programu „S-A-M” Dostępne mieszkanie jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych, jako podstawy samodzielnego realizowania planów zawodowych i społecznych. Dofinansowanie dotyczy dopłaty do zakupu mieszkania pozbawionego barier architektonicznych, znajdującego się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku. Wysokość dofinansowania stanowi różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego. Program adresowany jest do osób, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub równoważne, z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka. Ograniczenie wiekowe - w momencie składania wniosku osoba wnioskująca nie może ukończyć 65. roku życia.

  1. Program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta w wysokości  68.373,00 zł. Program realizowany będzie w latach 2022-2026. 

Celem Programu „S-A-M” Mieszkanie dla absolwenta jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności.

Adresowany do osób, które posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, które posiadają status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku. Dofinansowanie jest udzielane maksymalnie na okres 36 miesięcy. Wysokość dofinansowania jest wyliczana według danych i informacji obowiązujących na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie.

Wnioski w ramach ww. programów przyjmowane są wyłącznie w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW). Szczegółowe informacje dotyczące realizacji ww. programów można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach oraz pod numerem tel. (76) 729-92-30.

Ponadto, biorąc pod uwagę sytuację związaną okresem pandemii COVID-19 w roku 2022  przeznaczyliśmy również środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych. Z takiego dofinansowania skorzystało 109 osób, w tym 75 osób niepełnosprawnych i 34 opiekunów osób niepełnosprawnych. W sumie wypłacono na ten cel kwotę 167.574,00 zł – podkreślił Kamil Ciupak, starosta polkowicki.

Zdjęcia (3)

{"register":{"columns":[]}}