W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Uchwały antysmogowe dla Województwa Dolnośląskiego

22.10.2021

30 listopada 2017 roku Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Z komina unoszą się kłęby dymu

Ze względu na występowanie w województwie zróżnicowanych uwarunkować przyjęto trzy  uchwały antysmogowe:

 1. Uchwała antysmogowa dla Gminy Wrocław.
 2. Uchwała antysmogowa dla uzdrowisk.
 3. Uchwała antysmogowa dla pozostałej części województwa dolnośląskiego.

Uchwały powyższe wprowadzono w celu zapobiegania negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi i na środowisko eksploatacji  instalacji spalania paliw zaliczanych do sektora komunalno – bytowego.

Ograniczenia i zakazy dotyczą użytkowników kotłów, pieców oraz kominków na paliwo stałe, jeżeli:

 1. dostarczają ciepło do systemu centralnego ogrzewania lub
 2. wydzielają ciepło poprzez:
 1. bezpośrednie przenoszenia ciepła lub
 2. bezpośrednie przenoszenia ciepła w połączeniu z przenoszeniem ciepła do cieczy lub
 3. bezpośrednie przenoszenia ciepła w połączeniu z systemem dystrybucji gorącego powietrza.

PALIWA

Od 1 lipca 2018 roku zakazuje się stosowania:

 1. mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
 2. węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
 3. węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu poniżej 3 mm,
 4. biomasy stałej o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%.

 

INSTALACJE

Od 1 lipca 2018r. nowo oddane kotły  muszą spełniać  wymagania  ekoprojektu odnośnie emisji cząstek stałych (pyłu) oraz nie mogą posiadać ruszty awaryjnego. 

Od 1 lipca 2018r. nowo oddane kominki  muszą spełniać  wymagania  ekoprojektu odnośnie emisji cząstek stałych (pyłu). Dopuszcza się stosowanie urządzeń zapewniających redukcję emisji pyłów.

Od 1 lipca 2024r. zakaz  używania  instalacji  niespełniających wymagań odpowiadających klasie 3 pod względem granicznych wartości emisji pyłu.

Od 1 lipca 2028 r. zakaz  używania  instalacji  niespełniających wymagań odpowiadających klasie 3 i 4 pod względem granicznych wartości emisji pyłu.

Za nieprzestrzeganie uchwały grozi kara grzywny w wysokości  do 5000 zł.

Więcej informacji na stronie internetowej  https://czystezasady.pl/

Materiały

Plakat uchwała antysmogowa
plakat​_uchwala​_antysmogowa​_2018​_web.pdf 0.85MB
Ulotka antysmogowa
Uchwała​_antysmogowa​_ulotka.pdf 0.18MB
Uchwała antysmogowa dla Województwa Dolnośląskiego
Uchwała-antysmogowa-dla-woj-dolnośląskiego.pdf 0.35MB
{"register":{"columns":[]}}