W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Program "Moje Ciepło" - jak uzyskać dofinansowanie do pompy ciepła?

25.11.2022

Celem programu "Moje Ciepło" jest wsparcie rozwoju ogrzewnictwa indywidualnego i rozwoju energetyki prosumenckiej w obszarze powietrznych, wodnych i gruntowych pomp ciepła w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

Znak graficzny w kształcie domu w kolorze pomarańczowym

Wsparcie to przyczyni się do ograniczenia niskiej emisji powstającej w wyniku ogrzewania domów jednorodzinnych nieefektywnymi źródłami ciepła wykorzystującymi paliwa kopalne oraz propagowanie odnawialnych źródeł energii.

RODZAJE PRZEDSIĘWZIĘĆ:

Współfinansowaniu podlega zakup i montaż nowych pomp ciepła wykorzystywanych do celów ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, tj. :

 • zakup/montaż gruntowych pomp ciepła – pompy ciepła grunt/woda, woda/woda
  z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem ciepłej wody użytkowej
  z osprzętem;
 • zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/powietrze ( w systemie centralnym obsługujący cały budynek) z osprzętem;
 •  zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem.

W budynku mieszkalnym jednorodzinnym nie może znajdować się (również w okresie trwałości inwestycji) źródło ciepła na paliwo stałe.

BENEFICJENCI:

Beneficjentem jest osoba fizyczna – właściciel lub współwłaściciel nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Przez nowy budynek mieszkalny jednorodzinny rozumie się budynek, dla którego na dzień składania wniosku o dofinansowanie:

 1. nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, zgodnie
  z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,
 2. złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie wcześniej niż 01.01.2021 r. lub złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 01.01.2021 r.

Wnioskodawca/Beneficjent musi być wskazany w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Ponadto musi być wskazany jako nabywca/odbiorca na fakturze lub równorzędnym dokumencie księgowym – w przypadku różnicy w osobie Wnioskodawcy a nabywcy/odbiorcy należy załączyć stosowne oświadczenie.

FORMA DOFINANSOWANIA:

Dofinansowanie, które można uzyskać ma formę dotacji do 30% lub do 40% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 21 tys. zł na jedną współfinansowaną inwestycję. Wysokość dofinansowania zależy od rodzaju zainstalowanej pompy ciepła oraz posiadania przez Wnioskodawcę karty dużej rodziny.

DOFINANSOWANIE

RODZAJ POMPY CIEPŁA

TYP

PROCENTOWY UDZIAŁ W KOSZTACH KWALIFIKOWANYCH

PROCENTOWY UDZIAŁ W KOSZTACH KWALIFIKOWANYCH – KARTA DUŻEJ RODZINY

NIE WIĘCEJ NIŻ
( ZŁ)

gruntowe

X

do 30%

do 45%

21 000

powietrze

powietrze-powietrze w systemie centralnym

do 30%

do 45%

7 000

powietrze

powietrze-woda

do 30%

do 45%

7 000

 

BUDŻET I TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Program MOJE CIEPŁO to program realizowany ze środków Funduszu Modernizacyjnego. Na realizację celu programu przeznaczono kwotę 600 000 000 zł.

Nabór wniosków  w programie odbywa się w trybie ciągłym od 29.04.2022 r. do 31.12.2026 r. lub do wyczerpania dedykowanej puli środków.

Nabór wniosków odbywa się wyłącznie w wersji elektronicznej przez GWD (generator wniosków o dofinansowanie), dostępny pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl.

Więcej informacji o programie udzielają Doradcy Energetyczni w ramach Ogólnopolskiego systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE. Wejdź na stronę https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/, wybierz województwo, w którym mieszkasz i przejdź do zakładki kontakt.

Możliwy jest także kontakt poprzez adres e-mail: mojecieplo@nfosigw.gov.pl.

Więcej informacji o programie na stornie internetowej https://mojecieplo.gov.pl/.

Źródło: www.mojecieplo.gov.pl

{"register":{"columns":[]}}