W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ogłoszenie o aukcji na sprzedaż drewna

27.10.2021

Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych, ogłasza I aukcję ustną na: sprzedaż położonego drzewa gatunku Dąb szypułkowy leżącego w pasie drogowym drogi powiatowej 1138D na terenie Powiatu Polkowickiego

Ułożone drewno na sprzedaż
 1. Przedmiotem I aukcji jest położone drzewo liściaste, sortymencie S4 gatunku Dąb szypułkowy.
 2. Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi netto 310,80 zł (słownie złotych: trzysta dziesięć i 80/100 zł).

Lp.

Strona drogi (P/L)

Pomierzona pierśnica                           (cm)

Oszacowana ilość drewna możliwą do pozyskania [m3]

 

 

Cena wywoławcza [zł netto]

droga nr 1138 D Nowa Wieś Lubińska -Jędrzychów

1

L

235

2,10

310,80 zł

Przed złożeniem oferty zaleca się zapoznanie Kupującego z miejscem i usytuowaniem drzewa.

Kupujący wywozi drewno własnym transportem (z własnym załadunkiem) z miejsca pozyskania.

Kupujący ponosi odpowiedzialność za:

 • bezpieczeństwo osób zatrudnionych i postronnych,
 • bezpieczeństwo i utrudnienia w ruchu podczas załadunku i transportu wyciętych drzew, ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim.

Sprzedający na czas wycinki zabezpieczy teren pasa drogowego.

 1. Do ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
 2. Ilość drewna przeznaczonego do sprzedaży określona została na podstawie własnych obmiarów. Natomiast cenę wyjściową za 1m3 określona została w oparciu o  Uchwałę Nr 45/205/2019 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 14 listopada 2019 roku, ze zm. wprowadzoną Uchwałą nr 145/174/2021 z dn. 27.08.2021 r. ws. Regulaminu wycinki i zagospodarowania drewna z drzew usuwanych w pasie drogowym dróg powiatowych powiatu polkowickiego.
 3. Wysokość postąpienia wynosi 10 zł netto.
 4. Aukcja odbywać się będzie ustnie i przeprowadzona zostanie zgodnie z Regulaminem aukcji (w załączeniu) w miejscu położonego drzewa w dniu 02.11.2021 r. o godz. 10.00.
 5. Warunkiem dopuszczenia do udziału w aukcji jest zapoznanie się z Regulaminem aukcji oraz złożenie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia.
 6. Prowadzący aukcję udzieli przybicia licytantowi, który zaoferował najwyższa cenę. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia udzielenia przybicia na konto Sprzedającego.
 7. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
 • Aleksandra Faluta, tel: 76 72-99-264,
 • Oktawia Ciapka, tel: 76 72-99-265.
 1. W przypadku, gdy oferent, który wygrał aukcję uchyli się od zakupu drewna i nie wpłaci w terminie ceny nabycia, drewno zostanie sprzedane oferentowi, którego oferta została przebita w ostatnim postąpieniu zgodnie z jego ofertą.
 2. PZDP zastrzega prawo do odstąpienia od aukcji lub unieważnienia jej bez podania przyczyny.

Materiały

Ogłoszenie o aukcji na sprzedaz drewna
PZDP-OGŁOSZENIE​_O​_AUKCJI​_NA​_SPRZEDAŻ​_DREWNA.pdf 0.10MB
Regulamin aukcji na sprzedaż drewna
PZDP-REGULAMIN​_AUKCJI.pdf 0.12MB
Regulamin aukcji na sprzedaż drewna
PZDP-Regulamin.docx 0.29MB
Załącznik nr 2 oświadczenie
PZDP-Załącznik​_nr​_2​_oświadczenie.doc 0.04MB
{"register":{"columns":[]}}