W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu polkowickiego

23.05.2022

W tym roku w terminie od 23 maja 2022 r. do 8 czerwca 2022 r. przeprowadzona zostanie na terenie powiatu polkowickiego kwalifikacja wojskowa mężczyzn urodzonych w 2003 r. W tym roku jest to ważne również w kontekście aktualnych wydarzeń za naszą granicą.

W dniach 23 maja do 8 czerwca 2022 r. na terenie powiatu polkowickiego przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się również mężczyzn urodzonych w latach 1998-2002, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, a także kobiety urodzone w latach 1998-2003 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2021/2022 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków. Ponadto, kwalifikacji wojskowej podlegają osoby, które ukończyły 18. rok życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej jeżeli nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. 

Osoby podlegające obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej zameldowane na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące na terenie powiatu polkowickiego powinny również wypełnić ten obowiązek i w terminie od 23 maja 2022 r. do 8 czerwca 2022 r.  w siedzibie Powiatowej Komisji Lekarskiej mieszczącej się w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach przy ul. Skalników 6 stawić się przed komisją.

Wezwanych w tym roku zostało bądź zostanie ok. 312 osób podlegających kwalifikacji wojskowej rocznika podstawowego oraz ok. 80 osób rocznika starszego.

Przypomnijmy, że osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej przedstawia:

- dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;

- posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

- aktualną fotografię o wymiarach 3x4 cm (bez nakrycia głowy), dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe, wojskowy dokument osobisty w przypadku jego posiadania.

Stawienie się na kwalifikację wojskową jest obowiązkowe, jednak na szczególną uwagę zasługuje również fakt, że nowością jest obecnie dobrowolna zasadnicza służba wojskowa, która jest podzielona na dwa etapy - podstawowy trwający do 28 dni i specjalistyczny do 11 miesięcy. Osoba decydująca się na tę formę służby zyskuje wynagrodzenie na poziomie żołnierzy zawodowych od 4560 zł, pierwszeństwo w naborze do zawodowej służby wojskowej, pierwszeństwo zatrudnienia w administracji publicznej. Co ciekawe, od kwietnia tego roku w wojsku obowiązuje nowy system rekrutacji dla wszystkich, którzy chcą wstąpić do armii. Można dokonać tego szybciej i łatwiej, m.in. poprzez rejestrację na specjalnie przygotowanej platformie.

 

Materiały

Terminarz zgłaszania się osób podlegających kwalifikacji wojskowej z podziałem na gminy w 2022 r.
informacja​_kwalifikacja​_wojskowa​_2022.doc 0.04MB
{"register":{"columns":[]}}