W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ważna informacja dla posiadaczy orzeczeń o niepełnosprawności

18.05.2023

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Polkowicach informuje, iż z dniem 6 sierpnia 2023 r. uchylony zostaje art. 15h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.), dotyczący przedłużenia ważności orzeczeń o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności oraz kart parkingowych.

znak niepełnosprawności na jezdni

Na podstawie ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 r. poz. 852), ustawodawca wprowadza przepisy regulujące ważność orzeczeń przedłużonych na podstawie tzw. „ustawy covidowej”.

Orzeczenia o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności oraz karty parkingowe wydane na ich podstawie, których okres ważności:

  1. upłynąłby do dnia 31 grudnia 2020 r. - zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2023 r.,
  2. upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. - zachowują ważność do dnia 31 marca 2024 r.,
  3. upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie niniejszego przepisu - zachowują ważność do dnia 30 września 2024 r.

- jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

{"register":{"columns":[]}}