W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Komunikat

15.12.2022

Figurka z brązu przedstawiająca kobietę z wagą i mieczem z opaską na oczach. W tle osoba podpisuje dokumenty.

Uprzejmie informujemy, iż 1 stycznia 2022 r. uruchomione zostały punkty specjalistyczne w ramach systemu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Na terenie kraju utworzono dyżury specjalistyczne, których listę opublikowało Ministerstwo Sprawiedliwości - strona internetowa Ministerstwa Sprawiedliwości. Część z wyznaczonych dyżurów specjalistycznych nie została zgłoszona do Ministerstwa Sprawiedliwości. Główną ideą tej inicjatywy jest zaoferowanie i wykorzystanie wiedzy, doświadczenia prawników oraz doradców obywatelskich w szerszym zakresie, niż tylko na terenie ich macierzystych powiatów. Za pomocą środków porozumiewania się na odległość z pomocy specjalisty mogą korzystać beneficjenci z całego kraju.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIA PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ/NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO:

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń po umówieniu terminu wizyty.

Wizytę można umówić:

 • elektronicznie poprzez stronę: https://np.ms.gov.pl
 • w formie papierowej na adres: Starostwo Powiatowe w Polkowicach ul. św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice
 • elektronicznie na adres: npp@powiatpolkowicki.pl
 • telefonicznie nr tel.: 513-061-457

 

Klauzula informacyjna:

            Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, że:

 1. Administratorem Pani/pana danych osobowych jest Starosta Polkowicki z siedzibą ul. św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice;
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować można się pod adresem iod@powiatpolkowicki.pl bądź ul. św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących;
 4. Pani/Pana dane osobowe udostępniane będą, podmiotom świadczącym Administratorowi usługi, które dla realizacji celów są niezbędne, w tym w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne, wsparcia technicznego i organizacyjnego;
 5. okres przechowywania Pani/Pana Danych osobowych wynika z Rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
 6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych, o ile inne przepisy prawa nie uniemożliwiają Administratorowi Danych Osobowych realizacji tych praw,
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza Pani/Pana prawa lub wolności;
 8. podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji wymienionych celów, brak ich podania uniemożliwi Pani/Panu korzystanie z przysługujących na podstawie określonych przepisów praw;
 9. Pani/Pana dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie podlegają profilowaniu ani udostępnianiu do państw trzecich.
{"register":{"columns":[]}}