W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Ostrowieckiego w dniu 21 czerwca 2024 r.

14.06.2024

Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Ostrowieckiego

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie ważności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr LXXXIV/2024 z sesji Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia
  24 kwietnia 2024 r. – protokół udostępniony w systemie POSIEDZENIA.PL w module DOKUMENTY.
 4. Przyjęcie protokołu Nr I/2024 z sesji Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia
  7 maja 2024 r. – protokół udostępniony w systemie POSIEDZENIA.PL w module DOKUMENTY.
 5. Debata nad „Raportem o stanie Powiatu Ostrowieckiego za 2023 rok”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Ostrowieckiego (inicjatywa uchwałodawcza – Przewodniczący Rady Powiatu)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Ostrowieckiego z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok (inicjatywa uchwałodawcza – Przewodniczący Rady Powiatu)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim za 2023 rok (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXVI/ 413/2023 z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie  powołania Rady Społecznej Wielospecjalistycznego Szpitala
  w Ostrowcu Świętokrzyskim (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania dwóch radnych Rady Powiatu Ostrowieckiego do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Ostrowieckim (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Powiatu Ostrowieckiego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Kielcach oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie (inicjatywa uchwałodawcza – Przewodniczący Rady Powiatu)
 13. Raport o sytuacji ekonomiczno – finansowej Wielospecjalistycznego Szpitala
  w Ostrowcu Świętokrzyskim za rok 2023 – raport udostępniony
  w systemie POSIEDZENIA.PL w module DOKUMENTY.
 14. Informacja o wykonaniu planu finansowego wydzielonych rachunków środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w tym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, a także z Funduszu Pomocy za 2023 rok – informacja udostępniona
  w systemie POSIEDZENIA.PL w module DOKUMENTY.
 15. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 03/2024/VII – sprawozdanie udostępnione w systemie POSIEDZENIA.PL w module DOKUMENTY.
 16. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Ostrowieckiego o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
 17. Sprawy różne.
 18. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady

  Mariusz Pasternak

Materiały

Proponowany porządek obrad sesji Rady Powiatu Ostrowieckiego w dniu 21 czerwca 2024 r.
porządek​_sesji​_21062024.pdf 0.17MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
14.06.2024 10:26 Magdalena Bajak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Magdalena Bajak
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Ostrowieckiego w dniu 21 czerwca 2024 r. 1.0 14.06.2024 10:26 Magdalena Bajak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}