W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wykreślenie z ewidencji stowarzyszeń zwykłych

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • pisemny wniosek o wykreślenie z ewidencji stowarzyszeń zwykłych

Można skorzystać z ustalonego wzoru wniosku dostępnego poniżej.

 • do wniosku należy dołączyć:

a. protokół z zebrania wraz z uchwałami:

 • o rozwiązaniu stowarzyszenia,
 • o przeznaczeniu  posiadanego majątku,

b. listę obecności wraz z podpisami członków stowarzyszenia zwykłego na zebraniu.

Wszystkie dokumenty składa się w oryginale i w jednym egzemplarzu.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

7 dni


OPŁATY:

Brak


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • stowarzyszenie otrzymuje pismo o wykreśleniu z ewidencji stowarzyszeń zwykłych,
 • pismo można odebrać osobiście za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość odbiorcy lub może być wysłane za pośrednictwem poczty (list polecony).

PROCEDURA LIKWIDACJI:

W przypadku zaprzestania działalności i likwidacji stowarzyszenia, członkowie stowarzyszenia na zwołanym w tym celu zebraniu członków  powinni m.in.

 1. sporządzić protokół z zebrania,
 2. sporządzić listę obecności członków stowarzyszenia, którzy uczestniczą w zebraniu,
 3. podjąć uchwałę o rozwiązaniu stowarzyszenia (zgodnie z zapisami regulaminu), 
  w uchwale należy określić datę rozwiązania stowarzyszenia,
 4. podjąć uchwałę o przeznaczeniu majątku stowarzyszenia (jeżeli taki posiada),
 5. zdecydować o przekazaniu i przechowywaniu akt stowarzyszenia,
 6. złożyć wniosek do starosty o wykreślenie stowarzyszenia z „Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych”.

LIKWIDACJA STOWARZYSZENIA POLEGA NA:

 • całkowitym zakończeniu jego działalności,
 • zadysponowanie pozostałego w stowarzyszeniu mienia,
 • wykreśleniu z „Ewidencji stowarzyszeń zwykłych”.

PODSTAWA PRAWNA

 • ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261);
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r.  w sprawie określenia sposobu prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. z 2016 r., poz. 644).

Materiały

Wniosek o wykreślenie z ewidencji
Wniosek​_o​_wykreślenie​_z​_ewidencji.doc 0.03MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
18.01.2022 11:15 Beata Bronikowska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Beata Bronikowska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Wykreślenie z ewidencji stowarzyszeń zwykłych 1.0 18.01.2022 11:15 Beata Bronikowska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}