W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

„Wykonanie operatu szacunkowego - 2 zadania”: Zad 1: “Wykonanie operatu szacunkowego celem określenia wartości poniesionych szkód na nieruchomości oraz określenie zmniejszenia wartości nieruchomości”. • Wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości gruntowej, położonej w m. Ćmielów, oznaczonej jako działka nr 758 o pow. 1,5448 ha, objętej KW KI1T/00026843/3 Zad 2: „Wykonanie operatów szacunkowych w celu ustalenia odszkodowania za nieruchomości objęte ostateczną decyzją Starosty Ostrowieckiego z dnia 29.03.2022 r. znak: AB.6740.596.2021.SP, której został nadany rygor natychmiastowej wykonalności”: • Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości gruntowych, położonych w m. Ostrowiec Świętokrzyski (obr. 29, ark. 22), (obr. 29, ark. 4), (obr. 28, ark. 1), (obr. 31, ark. 1)," - zamieszczono 04.07.2022 r.

Materiały

Zaproszenie do złożenia oferty
Zaproszenie​_do​_złożenia​_oferty.pdf 0.52MB
Zał. nr 1 do Zaproszenia - Formularz ofertowy
Zał​_nr​_1​_do​_Zaproszenia​_-​_Formularz​_ofertowy.docx 0.03MB
Zał. nr 2 do Zaproszenia – wzór umowy RŚG.I.683.3.2022
Zał​_nr​_2​_do​_Zaproszenia​_–​_wzór​_umowy​_RŚGI68332022,.pdf 0.38MB
Zał. nr 3 do Zaproszenia – wzór umowy RŚG.I.683.5.2022
Zał​_nr​_3​_do​_Zaproszenia​_–​_wzór​_umowy​_RŚGI68352022.pdf 0.38MB
Informacja o wyniku
Informacja​_o​_wyniku.pdf 0.76MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
04.07.2022 13:03 Robert Zajączkowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Robert Zajączkowski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
„Wykonanie operatu szacunkowego - 2 zadania”: Zad 1: “Wykonanie operatu szacunkowego celem określenia wartości poniesionych szkód na nieruchomości oraz określenie zmniejszenia wartości nieruchomości”. • Wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości gruntowej, położonej w m. Ćmielów, oznaczonej jako działka nr 758 o pow. 1,5448 ha, objętej KW KI1T/00026843/3 Zad 2: „Wykonanie operatów szacunkowych w celu ustalenia odszkodowania za nieruchomości objęte ostateczną decyzją Starosty Ostrowieckiego z dnia 29.03.2022 r. znak: AB.6740.596.2021.SP, której został nadany rygor natychmiastowej wykonalności”: • Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości gruntowych, położonych w m. Ostrowiec Świętokrzyski (obr. 29, ark. 22), (obr. 29, ark. 4), (obr. 28, ark. 1), (obr. 31, ark. 1)," - zamieszczono 04.07.2022 r. 2.0 12.07.2022 12:14 Robert Zajączkowski
„Wykonanie operatu szacunkowego - 2 zadania”: Zad 1: “Wykonanie operatu szacunkowego celem określenia wartości poniesionych szkód na nieruchomości oraz określenie zmniejszenia wartości nieruchomości”. • Wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości gruntowej, położonej w m. Ćmielów, oznaczonej jako działka nr 758 o pow. 1,5448 ha, objętej KW KI1T/00026843/3 Zad 2: „Wykonanie operatów szacunkowych w celu ustalenia odszkodowania za nieruchomości objęte ostateczną decyzją Starosty Ostrowieckiego z dnia 29.03.2022 r. znak: AB.6740.596.2021.SP, której został nadany rygor natychmiastowej wykonalności”: • Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości gruntowych, położonych w m. Ostrowiec Świętokrzyski (obr. 29, ark. 22), (obr. 29, ark. 4), (obr. 28, ark. 1), (obr. 31, ark. 1)," - zamieszczono 04.07.2022 r. 1.0 04.07.2022 13:03 Robert Zajączkowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}