W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Adres

ul. Adama Wardyńskiego 1
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

 

dr inż. Łukasz Śliwiński - Geodeta Powiatowy, Naczelnik Wydziału - tel. 412499200

 

Sekretariat Wydziału

Agnieszka Borecka - tel. 412499210

 

Referat Geodezji i Katastru

Agnieszka Gontarczyk – Kierownik Referatu – tel. 41 2499216
Dorota Sałata – tel. 41 2499214
Dorota Wójcik – tel. 41 2499214
Katarzyna Kwiecień – tel. 41 2499213
Małgorzata Kałuża – tel. 41 2499217
Marta Lammas – tel. 41 2499217 (umowa na zastępstwo)
Ewa Malanowicz – tel. 41 2499212

 

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

wakat – Kierownik Referatu

Agata Surowiec – tel. 41 2499201 (umowa na zastępstwo)
Magdalena Kowalewska – tel. 41 2499222
Ewelina Graboń – tel. 41 2499204
Kamil Osojca – tel. 41 2499220
Agnieszka Padoł – tel. 41 2499224
Radosław Cichocki – tel. 41 2499226
Damian Sala – tel. 41 2499222
Aleksandra Jakubowska – tel. 41 2499220
Grzegorz Olszański – tel. 41 2499225

 

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Grzegorz Olszański – Przewodniczący Narady Koordynacyjnej – tel. 41 2499225

Kamil Skiba – tel. 41 2499220


ZADANIA WYDZIAŁU

Do podstawowych zadań wydziału należy w szczególności:

 1. Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu;
 2. Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
 3. Zakładanie osnów szczegółowych;
 4. Przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości;
 5. Ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
 6. Tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych:
  1. ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości),
  2. geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
  3. rejestru cen i wartości nieruchomości,
  4. szczegółowych osnów geodezyjnych,
  5. obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000.
 7. Udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, tworzonych na podstawie odpowiednich zbiorów danych zawartych
  w wymienionych powyżej bazach danych w szczególności:
  1. map ewidencyjnych,
  2. map zasadniczych.
 8. Przeprowadzanie postępowań scaleniowych lub wymiennych;

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru realizuje swoje zadania poprzez następującą strukturę organizacyjną:

 1. Geodeta Powiatowy, któremu powierzono wykonywanie obowiązków Naczelnika Wydziału.
 2. Stanowisko ds. organizacyjno-administracyjnych.
 3. Referat Geodezji i Katastru:
  a. Kierownik Referatu.
  b. Stanowisko ds. geodezji i katastru.
  c. Stanowisko ds. scalania i wymiany gruntów.
 4. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:
  a. Kierownik Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
  b. Inspektor kontroli dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
  c. Stanowisko ds. dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
 5. Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej:
  a. Przewodniczący Narady Koordynacyjnej.
{"register":{"columns":[]}}