W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym


 

WYDANIE ZEZWOLENIA NA KIEROWANIE POJAZDEM UPRZYWILEJOWANYM
 

Kierujący pojazdem uprzywilejowanym musi posiadać zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym. Może je otrzymać osoba, która ukończyła 21 lat oraz posiada odpowiednią kategorię prawa jazdy.

Zezwolenie wydaje się na 5 lat, chyba że lekarz określi iny termin.

1. wniosek,

2. dla osoby ubiegającej się po raz pierwszy:

  • zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne wraz z kserokopią (w przypadku Ochotniczej Straży Pożarnej wystarczy zaświadczenie, że osoba jest zatrudniona w OSP);

  • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne wraz z kserokopią;

  • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne wraz z kserokopią.

3. dla osoby ubiegającej się o przedłużenie ważności zezwolenia:

  • kserokopia dotychczasowego zezwolenia;
  • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania

  • pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne wraz z kserokopią:

  • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne wraz z kserokopią.

     

OPŁATY: 50,00 zł

Opłaty można dokonać:
– przelewem na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim
nr  53 1090 2040 0000 0001 4977 9512
– w inny dostępny sposób (np. poczta, bank).

 

 

Materiały

Wniosek o wydanie lub przedłużenie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne
Wniosek​_o​_wydanie​_przedluzenie​_zezwolenia​_na​_kierowanie​_pojazdeem​_uprzywilejowanym​_lub​_pojazdem​_przewozacym​_wartosci​_pieniezne.pdf 0.06MB
{"register":{"columns":[]}}