W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wymiana prawa jazdy z powodu zmiany danych


 
WYDANIE PRAWA JAZDY Z POWODU ZMIANY DANYCH:
 

1. wniosek o wydanie prawa jazdy;
2. kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych;
3. kserokopia prawa jazdy;
4. dowód osobisty z aktualnymi danymi lub zaświadczenie o zameldowaniu;
5. pełnomocnictwo w przypadku działania przez osobę upoważnioną (oryginał)

OPŁATY: 100,50 zł (za wydanie prawa jazdy 100,00 zł + opłata ewidencyjna 0,50 zł)

Opłaty można dokonać:
– przelewem na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim
nr  53 1090 2040 0000 0001 4977 9512
– w inny dostępny sposób (np. poczta, bank),
a następnie dostarczyć osobiście (lub za pośrednictwem innej osoby) do pokoju nr 2 lub mailowo na adres: prawajazdy@powiat.ostrowiecki.eu

Materiały

Wniosek o wydanie prawa jazdy
Wniosek​_o​_wydanie​_prawa​_jazdy2018​_c​_2.pdf 0.04MB
Pełnomocnictwo ogólne
R-14-pełnomocnictwo-ogólne-pdf.pdf 0.11MB
Oświadczenie
R-16-oświadczenie-pdf.pdf 0.17MB
{"register":{"columns":[]}}