W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wydanie prawa jazdy po raz pierwszyPo zdanym egzaminie na prawo jazdy należy niezwłocznie uiścić opłatę za wydanie prawa jazdy w kwocie 100,50 zł.

Opłaty można dokonać:
– przelewem na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim
nr 
 53 1090 2040 0000 0001 4977 9512
– w inny dostępny sposób (np. poczta, bank),
a następnie dostarczyć osobiście (lub za pośrednictwem innej osoby) do pokoju nr 2 lub mailowo na adres: prawajazdy@powiat.ostrowiecki.eu


 
WYDANIE PRAWA JAZDY PO RAZ PIERWSZY
 

1. wniosek o wydanie prawa jazdy;
2. zaświadczenie o ukończeniu wymaganego dla danej kategorii odpowiedniego szkolenia;
3. orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem;
4. orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane;
5. pisemna zgoda rodziców lub opiekunów, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat (dotyczy kategorii AM,A1, B1, T)
6. kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych;
7. dowód osobisty do wglądu;
8. pełnomocnictwo w przypadku działania przez osobę upoważnioną (oryginał)

Materiały

Wniosek o wydanie prawa jazdy
Wniosek​_o​_wydanie​_prawa​_jazdy2018​_c​_2.pdf 0.04MB
Zgoda rodzica/opiekuna prawnego
zgoda-na-uzyskanie-prawa-jazdy-przez​_osob-niepenoletni.pdf 0.02MB
Pełnomocnictwo ogólne
R-14-pełnomocnictwo-ogólne-pdf.pdf 0.11MB
Oświadczenie
R-16-oświadczenie-pdf.pdf 0.17MB
{"register":{"columns":[]}}