W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wydanie międzynarodowego prawa jazdy


 
WYDANIE MIĘDZYNARODOWEGO PRAWA JAZDY
 

1. wniosek o wydanie prawa jazdy;
2. kserokopia posiadanego krajowego prawa jazdy;
3. wyraźna fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę z pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadmi swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby;
4. dowód osobisty do wglądu;
5. pełnomocnictwo w przypadku działania przez osobę upoważnioną (oryginał)

Międzynarodowe prawo jazdy jest wydawane przez każdego starostę na wniosek osoby zainteresowanej. Podstawą jest posiadanie krajowego prawa jazdy oraz uiszczenie opłaty.
Sam dokument międzynarodowy jest wydawany na okres 3 (trzech) lat, nie dłużej jednak niż na okres ważności krajowego prawa jazdy.

Okres od złożenia wniosku do wydania nowego dokumentu nie powinien być dłuższy niż 3 dni.

OPŁATY: za wydanie międzynarodowego prawa jazdy 35,00 zł

Opłaty można dokonać:
– przelewem na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim
nr  53 1090 2040 0000 0001 4977 9512
– w inny dostępny sposób (np. poczta, bank),
a następnie dostarczyć osobiście (lub za pośrednictwem innej osoby) do pokoju nr 2 lub mailowo na adres: prawajazdy@powiat.ostrowiecki.eu

Materiały

Wniosek o wydanie prawa jazdy
Wniosek​_o​_wydanie​_prawa​_jazdy2018​_c​_2.pdf 0.04MB
Pełnomocnictwo ogólne
R-14-pełnomocnictwo-ogólne-pdf.pdf 0.11MB
Oświadczenie
R-16-oświadczenie-pdf.pdf 0.17MB
{"register":{"columns":[]}}