W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wpis zmian do ewidencji stowarzyszeń zwykłych

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • pisemny wniosek o wpis zmian do ewidencji

              Można skorzystać z ustalonego wzoru wniosku dostępnego poniżej.

 • do wniosku należy dołączyć:

a. protokół z zebrania zawierający informacje (uchwały) o dokonaniu zmian dot. m.in.:

 •  nazwy stowarzyszenia,

 • adresu siedziby,

 • regulaminu działalności,

         a także wyboru:

 • nowego przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie,

 • zarządu,

 • komisji rewizyjnej,

b. listę obecności członków stowarzyszenia zwykłego na zebraniu

Wszystkie dokumenty składa się w oryginale i w jednym egzemplarzu.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Organ nadzoru (starosta) dokonuje wpisu zmian do ewidencji w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku. W przypadku, gdy wniosek zawiera braki, starosta może wezwać do ich uzupełnienia. Termin na uzupełnienie dokumentacji
przez stowarzyszenie – 14 dni.

Nieuzupełnienie wniosku o wpis zmian do ewidencji w terminie 14 dni spowoduje jego bezskuteczność.


OPŁATY:

Brak


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • stowarzyszenie otrzymuje pismo o wpisaniu zmian do ewidencji stowarzyszeń zwykłych,

 • pismo można odebrać osobiście za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość odbiorcy lub może być wysłane za pośrednictwem poczty (list polecony).


DODATKOWE INFORMACJE:

 • w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zmian danych, stowarzyszenie zwykłe składa wniosek do starosty o zamieszczenie w ewidencji zmienionych danych wraz z dokumentacją stanowiącą podstawę zmian,

 • obowiązkiem stowarzyszenia jest informowanie starosty o zmianie adresu zamieszkania przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie a także osób z zarządu i komisji rewizyjnej.


PODSTAWA PRAWNA

 • ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 713);

 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r.  w sprawie określenia sposobu prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. z 2016 r., poz. 644).

Materiały

Wniosek o wpis zmian do Ewidencji
Wniosek​_o​_wpis​_zmian​_do​_Ewidencji.doc 0.03MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
18.01.2022 11:14 Beata Bronikowska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Beata Bronikowska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Wpis zmian do ewidencji stowarzyszeń zwykłych 2.0 21.02.2022 08:15 Beata Bronikowska
Wpis zmian do ewidencji stowarzyszeń zwykłych 1.0 18.01.2022 11:14 Beata Bronikowska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}