W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wymiana prawa jazdy ze względu na wpis kodu 95


 
WYMIANA PRAWA JAZDY ZE WZGLĘDU NA WPIS KODU 95
 

1. wniosek o wydanie prawa jazdy;
2. wyraźna fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę z pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadmi swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby;
3. kserokopia świadectwa kwalifikacji zawodowej;
4. kserokopia ważnego orzeczenia lekarskiego, potwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami mechanicznymi;
5. kserokopia ważnego orzeczenia psychologicznego, potwierdzająca brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami mechanicznymi;
6. kserokopia prawa jazdy;
7. do wglądu: dowód osobisty oraz oryginały załączników wymienionych w pkt. 3-6;
8. pełnomocnictwo w przypadku działania przez osobę upoważnioną (oryginał)

OPŁATY: 100,50 zł (za wydanie prawa jazdy 100,00 zł + opłata ewidencyjna 0,50 zł)

Opłaty można dokonać:
– przelewem na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim
nr  53 1090 2040 0000 0001 4977 9512
– w inny dostępny sposób (np. poczta, bank),
a następnie dostarczyć osobiście (lub za pośrednictwem innej osoby) do pokoju nr 2 lub mailowo na adres: prawajazdy@powiat.ostrowiecki.eu

Materiały

Wniosek o wydanie prawa jazdy
Wniosek​_o​_wydanie​_prawa​_jazdy2018​_c​_2.pdf 0.04MB
Oświadczenie
R-16-oświadczenie-pdf.pdf 0.17MB
Pełnomocnictwo ogólne
R-14-pełnomocnictwo-ogólne-pdf.pdf 0.11MB
{"register":{"columns":[]}}