W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Transport drogowy rzeczy/osób

ZMIANY W USTAWIE O TRANSPORCIE DROGOWYM

W związku z wprowadzonymi zmianami w ustawie o transporcie drogowym Wydział Infrastruktury i Rozwoju Powiatu  informuje, iż:

– od dnia 21 maja 2022 r. przedsiębiorcy wykonujący międzynarodowy transport drogowy rzeczy z wykorzystaniem pojazdów silnikowych lub zespołów pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 2,5 t i nie przekracza 3,5 t muszą dysponować zezwoleniem na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, które jest podstawą do uzyskania licencji wspólnotowej, a dysponujący już zezwoleniem, mają obowiązek zaktualizować wykaz pojazdów oraz zabezpieczenie finansowe;

– do dnia 15 stycznia 2023 r. przedsiębiorcy mają obowiązek dostosować się do nowych wymagań dotyczących bazy eksploatacyjnej w myśl art. 5 ust 2c i 2d Ustawy o transporcie drogowym i są obowiązani do złożenia do organu wydającego to zezwolenie oświadczenie o którym mowa w art. 7a ust. 3 pkt 3 powyższej ustawy;

– do dnia 31 marca 2023 r. a następnie w terminie do dnia 31 marca każdego kolejnego roku, przedsiębiorca przedkłada organowi, który wydał zezwolenie:

1. oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych, na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, bez względu na formę zatrudnienia;

2. informację o średniej arytmetycznej liczby kierowców zatrudnionych, bez względu na formę zatrudnienia, wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji.

 

{"register":{"columns":[]}}