W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Świętokrzyski Anioł Dobroci

28.07.2022

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ustanowił Nagrodę „Świętokrzyski Anioł Dobroci”  stanowiącą wyraz szacunku i uznania za ogrom pracy, trudu i zaangażowania pracowników instytucji oraz organizacji działających w obszarze pomocy i integracji społecznej.

Szczególnie dziś, gdy świat pełen zmian, zagrożeń, problemów i braku poczucia bezpieczeństwa pozostawia miliony ludzi na uboczu, każąc im zmagać się z przeciwnościami losu, określenie „niesienie pomocy bliźniemu” nabiera nowego znaczenia i  wymiaru. Pomoc i wsparcie często nieznanym powinna być nakazem moralnym, będącym wyznacznikiem człowieczeństwa, a służenie bliźniemu wartością nadającą życiu głębszy sens i poczucie spełnienia.

Ideą Nagrody jest z jednej strony skupienie  uwagi na pracy wykonywanej przez ludzi w różnych instytucjach pomocy i integracji społecznej, organizacjach pozarządowych  niosących pomoc w najtrudniejszych chwilach życia, z drugiej zaś promocja tych osób i inicjatyw.

Nagroda ma na celu uhonorowanie, wyróżnienie oraz promocję instytucji pomocy społecznej, organizacji pozarządowych, a także osób fizycznych szczególnie silnie zaangażowanych w działalność pomocową na rzecz rodzin i osób znajdujących w trudnej sytuacji życiowej. Do Nagrody zgłaszać można wszelkie inicjatywy, projekty, wydarzenia, działania, których celem jest krzewienie idei bezinteresownej pomocy na rzecz drugiego człowieka w kategoriach:

  • indywidualnej – przeznaczonej dla osób, które ze szczególnym zaangażowaniem  i poświęceniem niosą pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej,
  • zespołowej –  przeznaczonej dla jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pomocową i wspierającą, realizujących innowacyjne działania.

Wypełnione Formularze zgłoszeniowe należy: przesłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem – „Świętokrzyski Anioł Dobroci” do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na adres: Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce lub zeskanowaną wersję Formularza złożyć na elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach (/3h680wewfh/skrytka).

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 1 września 2022 r.

 Formularz zgłoszeniowy oraz Regulamin Nagrody zostały zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego – https://www.swietokrzyskie.pro (zakładka: Urząd/Departamenty/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej/Konkurs „Świętokrzyski Anioł Dobroci”).

 

{"register":{"columns":[]}}