W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ruszył Projekt "Praca. Rodzina. Stabilizacja".

Od początku lutego trwa nabór wniosków do pilotażowego projektu realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim pod nazwą „Praca. Rodzina. Stabilizacja”.

Projekt Praca. Rodzina. Stabilizacja.

Projekt dedykowany jest osobom bezrobotnym do 30 roku życia, które chcą swoją przyszłość zawodową związać z powiatem ostrowieckim. Beneficjent spełniając określone warunki ma szansę na pozyskanie grantu w wysokości 8 tysięcy złotych, zaś pracodawca za zatrudnienie uczestnika projektu otrzyma bonus w wysokości 6 tysięcy złotych.

Powiatowy Urząd Pracy skupił  się przede  wszystkim na osobach młodych, do 30 roku życia, tych które  nie uczą się, nie pracują, a są zarejestrowane jako osoby bezrobotne lub  poszukujące  pracy.

-Zespół, który przygotowywał projekt pilotażowy bardzo skrupulatnie wziął pod uwagę sytuację ludzi młodych,  trudnych warunków, jeśli chodzi o zatrudnienie i pozostanie tu w Ostrowcu Świętokrzyskim na dłuższy czas – mówi dyrektor Małgorzata Stafijowska.

Projekt koordynuje  Katarzyna Kot, zaś  doradcy zawodowi: Anna Bugajska i Agnieszka Chuchała, będą bezpośrednio przygotowywać uczestników projektu, udzielać im rad i wskazówek dotyczących poruszania się po lokalnym rynku pracy.

-Celem naszych działań jest zachęcenie osób do 30 roku życia do aktywności w poszukiwaniu pracy, do podjęcia zatrudnienia na ostrowieckim rynku pracy i ten cel chcemy osiągnąć przy pomocy innowacyjnych narzędzi, jakimi są granty na wyrównanie szans. Jest to kwota 8 tysięcy brutto dla młodych bezrobotnych poszukujących pracy, którzy zdecydują się na powrót lub pozostanie na lokalnym rynku pracy oraz bonus w wysokości 6 tysięcy złotych dla pracodawcy, który utrzyma naszego młodego uczestnika przez okres co najmniej 8 miesięcy. Dla rodziców, którzy opiekują się dzieckiem lub dziećmi do 6-ego roku życia przewidzieliśmy dofinansowanie kosztów opieki nad dzieckiem – wyjaśnia koordynator projektu, Katarzyna Kot.

W projekcie pilotażowym weźmie udział 30 uczestników zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, ze statusem osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy. Dodatkowo muszą to być osoby zarejestrowane po ukończonej edukacji lub pracy poza terenem naszego powiatu lub osoby, absolwenci szkół z terenu powiatu ostrowieckiego, którzy w ciągu 36 miesięcy przed przystąpieniem do projektu ukończyli edukację. Aby przystąpić do projektu należy wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej PUP lub bezpośrednio w urzędzie u doradców zawodowych w pokoju nr 11. Osoba zakwalifikowana do projektu odbędzie cykl porad z doradcami zawodowymi. Istotnym jest, że beneficjent po odpowiednim przygotowaniu samodzielnie musi znaleźć pracodawcę, u którego podejmie pracę w ramach realizowanego działania. Projekt będzie realizowany do 31 marca 2023 roku.

 

Zdjęcia (3)

{"register":{"columns":[]}}