W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Rozbudowa drogi powiatowej nr 0662T w zakresie budowy ścieżki rowerowej

logotyp

Opis projektu
Rozbudowa drogi powiatowej nr 0662T na odcinku od km 3+616,00 km do km 6+806,00 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0662T w zakresie budowy ścieżki rowerowej”. W ramach projektu planuje się: 1) wykonanie ścieżki rowerowej dwukierunkowej z możliwością ruchu pieszych o nawierzchni bitumicznej oraz chodnika, 2) przebudowę zatoki autobusowej, 3) przebudowę i rozbudowę skrzyżowań z drogami bocznymi, 4) przebudowę i budowę zjazdów na posesje, 5) budowę odwodnienia, 6) wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu, 7) wykonanie przejść dla pieszych wraz z obniżeniem krawężników (likwidacja barier architektonicznych), 8) przebudowę kolidujących przyłączy wodociągowych i wodociągu oraz oświetlenia ulicznego, 9) wykonanie nakładki bitumicznej na istniejącej jezdni.
Budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika w ramach przedmiotowego zadania znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu. Dzięki rozbudowie drogi na danym odcinku, ruch pieszy oraz rowerowy zostanie wyprowadzony poza obszar jezdni. Realizacja zadania przyczyni się do poprawy dostępności komunikacyjnej obszarów o niższym  poziomie zamożności.

Lata realizacji
2023

Wartość dofinansowania
4 750 000,00 zł

Źródło dofinansowania
Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych
 

{"register":{"columns":[]}}