W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Rewitalizacja Bodzechowa szansą na rozwój gminy i poprawę komfortu życia mieszkańców

logo

Projekt RPSW.06.05.00-26-0031/17 pn. 

„Rewitalizacja Bodzechowa szansą na rozwój gminy  i poprawę komfortu życia mieszkańców”,

Oś  priorytetowa VI Rozwój miast

Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich,

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020


Celem głównym projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez ożywienie społeczne, gospodarcze, przestrzenne i techniczne oraz realizację działań przyjaznych środowisku na obszarze rewitalizacji.

Działania w ramach projektu:

 • termomodernizacja sześciu budynków komunalnych w Bodzechowie na Osiedlu Robotniczym
  oraz przy ul. Fabrycznej
  .

Inwestycja polegała  m.in. na dociepleniu budynków, remoncie kominów, podestów, balustrad, wykonaniu orynnowania, wymianie stolarki drzwiowej zewnętrznej na drzwi stalowe - ocieplane antywłamaniowe, malowaniu elewacji budynku, remoncie klatek schodowych  i wejść, przebudowie instalacji odgromowej,

 • budowa drogi łączącej ul. Opatowską z ul. Szosik wraz z odwodnieniem i oświetleniem,
 • rozbudowa, przebudowa i remont świetlicy w Bodzechowie (poprawa techniczna i zmiana funkcji budynku OSP w Bodzechowie),
 • przebudowa boiska szkolnego polegającą na budowie bieżni lekkoatletycznej  o nawierzchni z mączki ceglanej,
 • wprowadzenie produktu turystycznego -  Szlakiem W. Gombrowicza po Bodzechowie- wyznaczenie ścieżki turystycznej szlakiem W. Gombrowicza po Bodzechowie (budowa małej architektury – ławki, kosze
  na śmieci, oznakowania).

Gmina Bodzechów realizuje projekt wraz  z partnerami: Powiatem Ostrowieckim  (przebudowa drogi powiatowej na obszarze rewitalizacji) oraz Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym „OLDKRAM” Arkadiusz Wrona (przebudowa drogi na obszarze poprzemysłowym).

Wartość projektu: 5 285 493,94 zł (wkład UE: 75%,  budżet państwa: 5%).

{"register":{"columns":[]}}