W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych - zamieszczono 04.10.2023 r.

04.10.2023

Zamawiający informuje, że wszystkie aktualne dokumenty prowadzonego postępowania (np. zmiany SWZ, zmiany Ogłoszenia o zamówieniu  i inne)  zamieszczane są chronologicznie na dole strony

Materiały

Ogłoszenie o zamówieniu BZP
Ogłoszenie​_o​_zamówieniu​_BZP.pdf 0.12MB
Specyfikacja warunków zamówienia
Specyfikacja​_warunków​_zamówienia.pdf 1.01MB
Załącznik Nr 1 do SWZ - FORMULARZ OFERTOWY
Załącznik​_Nr​_1​_do​_SWZ​_-​_FORMULARZ​_OFERTOWY.docx 0.04MB
Załącznik Nr 2 do SWZ - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia
Załącznik​_Nr​_2​_do​_SWZ​_-​_Oświadczenie​_o​_braku​_podstaw​_wykluczenia.docx 0.03MB
Załącznik Nr 3 do SWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu
Załącznik​_Nr​_3​_do​_SWZ​_-Oświadczenie​_o​_spełnieniu​_war.docx 0.03MB
Załącznik Nr 4 do SWZ - Grupa kapitałowa
Załącznik​_Nr​_4​_do​_SWZ​_-​_Grupa​_kapitałowa.docx 0.03MB
Załącznik Nr 5 do SWZ - Warunki wykonywania robót
Załącznik​_Nr​_5​_do​_SWZ​_-​_Warunki​_wykonywania​_robót.pdf 0.21MB
Załącznik Nr 6 do SWZ - Przedmiar robót
Załącznik​_Nr​_6​_do​_SWZ​_-​_Przedmiar​_robót.pdf 0.48MB
Załącznik Nr 7 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy
Załącznik​_Nr​_7​_do​_SWZ​_–​_Projektowane​_postanowienia​_umowy.pdf 0.57MB
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
Informacja​_o​_kwocie​_przeznaczonej​_na​_sfinansowanie​_zamówienia.pdf 0.58MB
Informacja z otwarcia ofert
Informacja​_z​_otwarcia​_ofert.pdf 0.25MB
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Zawiadomienie​_o​_unieważnieniu​_postępowania.pdf 0.32MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
04.10.2023 13:41 Robert Zajączkowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Robert Zajączkowski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych - zamieszczono 04.10.2023 r. 4.0 26.10.2023 11:37 Robert Zajączkowski
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych - zamieszczono 04.10.2023 r. 3.0 20.10.2023 11:13 Robert Zajączkowski
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych - zamieszczono 04.10.2023 r. 2.0 18.10.2023 11:41 Robert Zajączkowski
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych - zamieszczono 04.10.2023 r. 1.0 04.10.2023 13:41 Robert Zajączkowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}