W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Remont drogi powiatowej nr 1608T Kunów - Janik - zamieszczono 13.10.2023 r.

13.10.2023

Zamawiający informuje, że wszystkie aktualne dokumenty prowadzonego postępowania (np. zmiany SWZ, zmiany Ogłoszenia o zamówieniu  i inne)  zamieszczane są chronologicznie na dole strony.

Uwaga!  Zmiana terminu składania ofert.

Materiały

Ogłoszenie o zamówieniu w BZP - 13.10.2023 r.
Ogłoszenie​_o​_zamówieniu​_w​_BZP​_-​_13102023​_r.pdf 0.14MB
Specyfikacja Warunków Zamówienia
Specyfikacja​_Warunków​_Zamówienia.pdf 0.56MB
Załącznik Nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy
Załącznik​_Nr​_1​_do​_SWZ​_-​_FORMULARZ​_OFERTOWY.docx 0.04MB
Załącznik Nr 2 do SWZ - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia
Załącznik​_Nr​_2​_do​_SWZ​_-​_Oświadczenie​_o​_braku​_podstaw​_wykluczenia.docx 0.03MB
Załącznik Nr 3 do SWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik​_Nr​_3​_do​_SWZ​_-​_Oświadczenie​_o​_spełnieniu​_warunków​_udziału​_w​_postępowaniu.docx 0.03MB
Załącznik Nr 4 do SWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej
Załącznik​_Nr​_4​_do​_SWZ​_-​_Oświadczenie​_o​_grupie​_kapitałowej.docx 0.02MB
Załącznik Nr 5 do SWZ - Uproszczona dokumentacja projektowa
Załącznik​_Nr​_5​_do​_SWZ​_-​_Uproszczona​_dokumentacja​_projektowa.pdf 77.94MB
Załącznik Nr 6 do SWZ - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
Załącznik​_Nr​_6​_do​_SWZ​_-​_Specyfikacje​_techniczne​_wykonania​_i​_odbioru​_robót​_budowlanych.pdf 3.28MB
Załącznik Nr 7 do SWZ - Przedmiar robót
Załącznik​_Nr​_7​_do​_SWZ​_-​_Przedmiar​_robót.pdf 0.05MB
Załącznik Nr 8 do SWZ - Wykaz robót budowlanych
Załącznik​_Nr​_8​_​_do​_SWZ​_-​_Wykaz​_robót​_budowlanych.doc 0.04MB
Załącznik Nr 9 do SWZ - Wykaz osób
Załącznik​_Nr​_9​_do​_SWZ​_-​_Wykaz​_osób.docx 0.02MB
Załącznik Nr 10 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
Załącznik​_Nr​_10​_do​_SWZ​_-​_Projektowane​_postanowienia​_umowy.pdf 0.40MB
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
Informacja​_o​_kwocie​_przeznaczonej​_na​_sfinansowanie​_zamówienia.pdf 0.33MB
Zmiana ogłoszenia - nowy termin składania ofert
Zmiana​_ogłoszenia​_-​_nowy​_termin​_składania​_ofert.pdf 0.04MB
Zmiany i wyjaśnienia SWZ - 27.10.2023 r.
Zmiany​_i​_wyjaśnienia​_SWZ​_-​_27102023​_r.pdf 2.15MB
Załącznik do wyjaśnień treści SWZ - PLAN ORIENTACYJNY RYS NR 1
Załącznik​_do​_wyjaśnień​_treści​_SWZ​_-​_PLAN​_ORIENTACYJNY​_​_RYS​_NR​_1​_pop.pdf 0.22MB
Informacja z otwarcia ofert - 31.10.2023 r.
Informacja​_z​_otwarcia​_ofert​_-​_31102023​_rok.pdf 0.20MB
Zawiadomienie/Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zawiadomienie​_-​_Informacja​_o​_wyborze​_najkorzystniejszej​_oferty.pdf 0.56MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
13.10.2023 13:40 Mariusz Kasprzyk
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Mariusz Kasprzyk
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Remont drogi powiatowej nr 1608T Kunów - Janik - zamieszczono 13.10.2023 r. 7.0 13.11.2023 10:26 Mariusz Kasprzyk
Remont drogi powiatowej nr 1608T Kunów - Janik - zamieszczono 13.10.2023 r. 6.0 31.10.2023 11:29 Mariusz Kasprzyk
Remont drogi powiatowej nr 1608T Kunów - Janik - zamieszczono 13.10.2023 r. 5.0 27.10.2023 13:23 Robert Zajączkowski
Remont drogi powiatowej nr 1608T Kunów - Janik - zamieszczono 13.10.2023 r. 4.0 27.10.2023 09:48 Robert Zajączkowski
Remont drogi powiatowej nr 1608T Kunów - Janik - zamieszczono 13.10.2023 r. 3.0 26.10.2023 10:01 Mariusz Kasprzyk
Remont drogi powiatowej nr 1608T Kunów - Janik - zamieszczono 13.10.2023 r. 2.0 19.10.2023 12:59 Mariusz Kasprzyk
Remont drogi powiatowej nr 1608T Kunów - Janik - zamieszczono 13.10.2023 r. 1.0 13.10.2023 13:40 Mariusz Kasprzyk

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}