W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Referat Zamówień Publicznych

pokój 204
tel. (41) 247-68-66

Robert Zajączkowski
Mariusz Kasprzyk


W postępowaniach o udzielenie zamówienia przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2021.1129 ze zm.) komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal lub poprzez email: przetargi@powiat.ostrowiecki.eu

Składanie ofert odbywa się poprzez Platformę https://miniportal.uzp.gov.pl


 

W  postępowaniach  poniżej  130 000  zł  netto  wszelka  korespondencja  dotycząca poszczególnych postępowań prowadzona jest drogą e-mailową za pomocą adresu:
przetargi@powiat.ostrowiecki.eu  

Składanie ofert odbywa się w formie papierowej, w zamkniętej kopercie na adres: Kancelaria Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Iłżecka 37, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski lub drogą e-mailową na adres: przetargi@powiat.ostrowiecki.eu  

{"register":{"columns":[]}}