W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Rada Rynku Pracy podsumowała rok

20.12.2022

Rada Rynku Pracy podsumowała rok

W Starostwie Powiatowym odbyło się, ostatnie w tym roku, posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy, które otworzył wicestarosta, Andrzej Jabłoński, przedstawiając porządek obrad.

Z kolei dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Małgorzata Stafijowska przedstawiła najważniejsze informacje o lokalnym rynku pracy informując, że zarówno w powiecie ostrowieckim jak i województwie świętokrzyskim, nastąpił niewielki wzrost rejestrujących się osób bezrobotnych ( powiat - wzrost o 0,3 punktu procentowego, województwo - wzrost o 0,2 punktu procentowego). W odniesieniu do miesiąca października zarejestrowało się więcej o 40 osób.  Dyrektor omówiła również rejestrację osób bezrobotnych w okresie od stycznia do listopada 2022 r., zwracając szczególną uwagę, iż nastąpił wzrost rejestracji osób młodych do 30 roku życia. Omówiona została też kwestia wyłączeń osób bezrobotnych w tym samym okresie.

Na koniec listopada br. 998 osób podjęło pracę subsydiowaną co daje I miejsce w województwie świętokrzyskim jeżeli chodzi o aktywizację zawodową. Warto zaznaczyć, że rynek pracy powiatu ostrowieckiego jest stabilny. Nadal mamy ponad 120 ofert pracy. Nie ma zawiadomień o zwolnieniach grupowych, mówiła dyrektor M. Stafijowska.

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim ma ponad 97% wykorzystanych  środków zaangażowanych w realizację różnych umów.

W swojej wypowiedzi dyrektor Stafijowska odniosła się również do aktywizacji osób bezrobotnych z Ukrainy.

Nadal w rejestrze jest 23 osoby aktywne, a do końca listopada 257 obywateli Ukrainy podjęło zatrudnienie głównie w branży rolniczej i przetwórstwie (50%), w budownictwie (12%), przemyśle (7%) i gastronomii (7%), zaznaczyła.

Następnie zebranym przedstawiony został projekt pilotażowy dotyczący aktywizacji osób młodych w powiecie ostrowieckim.

Istotne jest, że od stycznia 2020 r. do października 2022 r. w różnych formach aktywizacji na 4 333 osoby skierowane, 1502 stanowią młode osoby do 30 roku życia co stanowi 37,4%. Projekt ten był prezentowany w listopadzie w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Efektem działań jest fakt, że 22 osoby które wróciły po zakończonej pracy, znalazły zatrudnienie na terenie powiatu ostrowieckiego.

Zwieńczeniem spotkania była dyskusja na temat dualnego kształcenia, czyli połączenia edukacji z praktyką u przedsiębiorców, czego efektem będzie zaspokajanie potrzeb pracodawców, szczególnie w zawodach deficytowych.

Na zakończenie wicestarosta A. Jabłoński podziękował za roczną współpracę wszystkim członkom Powiatowej Rady Rynku Pracy oraz złożył najlepsze świąteczne życzenia.

Zdjęcia (3)

{"register":{"columns":[]}}