W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń dydaktycznych budynku internatu ZSOMS (I piętro) na pomieszczenia mieszkalne.- zamieszczono 27.06.2022 r.

Materiały

Ogłoszenie o zamówieniu BZP 00224780/01 z dnia 2022.06.27
Ogłoszenie​_o​_zamówieniu​_BZP​_00224780-01​_z​_dnia​_2022-06-27.pdf 0.13MB
Specyfikacja Warunków Zamówienia
Specyfikacja​_Warunków​_Zamówienia.pdf 0.82MB
Załącznik Nr 1 do SWZ - FORMULARZ OFERTOWY
Załącznik Nr​_1​_do​_SWZ​_-​_FORMULARZ​_OFERTOWY.docx 0.04MB
Załącznik Nr 2 do SWZ - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia
Załącznik​_Nr​_2​_do​_SWZ​_-​_Oświadczenie​_o​_braku​_podstaw​_wykluczenia.docx 0.03MB
Załącznik Nr 3 do SWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik​_Nr​_3​_do​_SWZ​_-​_Oświadczenie​_o​_spełnieniu​_warunków​_udziału​_w​_postępowaniu.docx 0.03MB
Załącznik Nr 4 do SWZ - Grupa kapitałowa
Załącznik​_Nr​_4​_do​_SWZ​_-​_Grupa​_kapitałowa.docx 0.03MB
Załącznik Nr 5.1 do SWZ Projekt budowlany
Załącznik​_Nr​_51​_do​_SWZ​_Projekt​_budowlany.pdf 26.78MB
Załącznik Nr 5.2 do SWZ Projekt budowlany
Załącznik​_Nr​_52​_do​_SWZ​_Projekt​_budowlany.pdf 25.65MB
Załącznik Nr 5.3 do SWZ Projekt budowlany
Załącznik​_Nr​_53​_do​_SWZ​_Projekt​_budowlany.pdf 21.66MB
Załącznik Nr 6 do SWZ STWiOR
Załącznik​_Nr​_6​_do​_SWZ​_STWiOR.pdf 3.60MB
Załącznik Nr 7 do SWZ Przedmiar robót
Załącznik​_Nr​_7​_do​_SWZ​_Przedmiar​_robót.pdf 0.26MB
Załącznik Nr 8 do SWZ - Wykaz robót budowlanych
Załącznik​_Nr​_8​_​_do​_SWZ​_-​_Wykaz​_robót​_budowlanych.doc 0.04MB
Załącznik Nr 9 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
Załącznik​_Nr​_9​_do​_SWZ​_-​_Projektowane​_postanowienia​_umowy.pdf 0.44MB
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia - 08.07.2022 r.
Informacja​_o​_kwocie​_przeznaczonej​_na​_sfinansowanie​_zamówienia​_-​_08072022​_r.pdf 0.58MB
Informacja o złożonych ofertach
Informacja​_o​_​_złożonych​_ofertach​_.pdf 0.19MB
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Zawiadomienie​_​_o​_unieważnieniu​_postępowania.pdf 0.35MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
27.06.2022 11:20 Robert Zajączkowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Robert Zajączkowski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń dydaktycznych budynku internatu ZSOMS (I piętro) na pomieszczenia mieszkalne.- zamieszczono 27.06.2022 r. 4.0 14.07.2022 12:31 Mariusz Kasprzyk
Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń dydaktycznych budynku internatu ZSOMS (I piętro) na pomieszczenia mieszkalne.- zamieszczono 27.06.2022 r. 3.0 12.07.2022 10:30 Robert Zajączkowski
Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń dydaktycznych budynku internatu ZSOMS (I piętro) na pomieszczenia mieszkalne.- zamieszczono 27.06.2022 r. 2.0 08.07.2022 12:28 Robert Zajączkowski
Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń dydaktycznych budynku internatu ZSOMS (I piętro) na pomieszczenia mieszkalne.- zamieszczono 27.06.2022 r. 1.0 27.06.2022 11:20 Robert Zajączkowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}