W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń dydaktycznych budynku internatu ZSOMS (I piętro) na pomieszczenia mieszkalne - zamieszczono 06.06.2022 r.

Materiały

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 06.06.2022 r.
Ogłoszenie​_o​_zamówieniu​_BZP​_0019545101​_z​_dnia​_2022-06-06.pdf 0.14MB
Specyfikacja Warunków Zamówienia
Specyfikacja​_warunków​_zamówienia.pdf 0.82MB
Załącznik Nr 1 do SWZ - FORMULARZ OFERTOWY
Załącznik​_Nr​_1​_do​_SWZ​_-​_FORMULARZ​_OFERTOWY.docx 0.04MB
Załącznik Nr 2 do SWZ - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia
Załącznik​_Nr​_2​_do​_SWZ​_-​_Oświadczenie​_o​_braku​_podstaw​_wykluczenia.docx 0.03MB
Załącznik Nr 3 do SWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik​_Nr​_3​_do​_SWZ​_-​_Oświadczenie​_o​_spełnieniu​_warunków​_udziału​_w​_postępowaniu.docx 0.03MB
Załącznik Nr 4 do SWZ - Grupa kapitałowa
Załącznik​_Nr​_4​_do​_SWZ​_-​_Grupa​_kapitałowa.docx 0.03MB
Załącznik Nr 5.1 do SWZ - Projekt budowlany
Załącznik​_Nr​_51​_do​_SWZ​_Projekt​_budowlany.pdf 26.78MB
Załącznik Nr 5.2 do SWZ - Projekt budowlany
Załącznik​_Nr​_52​_do​_SWZ​_Projekt​_budowlany.pdf 25.65MB
Załącznik Nr 5.3 do SWZ - Projekt budowlany
Załącznik​_Nr​_53​_do​_SWZ​_Projekt​_budowlany.pdf 21.66MB
Załącznik Nr 6 do SWZ -STWiOR
Załącznik​_Nr​_6​_do​_SWZ​_STWiOR.pdf 3.60MB
Załącznik Nr 7 do SWZ - Przedmiar robót
Załącznik​_Nr​_7​_do​_SWZ​_Przedmiar​_robót.pdf 0.26MB
Załącznik Nr 8 do SWZ - Wykaz robót budowlanych
Załącznik​_Nr​_8​_​_do​_SWZ​_-​_Wykaz​_robót​_budowlanych.doc 0.04MB
Załącznik Nr 9 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
Załącznik​_Nr​_9​_do​_SWZ​_-​_Projektowane​_postanowienia​_umowy.pdf 0.44MB
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
Informacja​_o​_kwocie​_przeznaczonej​_na​_sfinansowanie​_zamówienia​_-​_20062022​_r.pdf 0.58MB
Informacja o złożonych ofertach
Informacja​_o​_złożonych​_ofertach.pdf 0.19MB
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Zawiadomienie​_o​_unieważnieniu​_postępowania.pdf 0.34MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
06.06.2022 13:16 Robert Zajączkowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Robert Zajączkowski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń dydaktycznych budynku internatu ZSOMS (I piętro) na pomieszczenia mieszkalne - zamieszczono 06.06.2022 r. 7.0 22.06.2022 12:33 Robert Zajączkowski
Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń dydaktycznych budynku internatu ZSOMS (I piętro) na pomieszczenia mieszkalne - zamieszczono 06.06.2022 r. 6.0 21.06.2022 10:49 Robert Zajączkowski
Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń dydaktycznych budynku internatu ZSOMS (I piętro) na pomieszczenia mieszkalne - zamieszczono 06.06.2022 r. 5.0 20.06.2022 10:50 Robert Zajączkowski
Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń dydaktycznych budynku internatu ZSOMS (I piętro) na pomieszczenia mieszkalne - zamieszczono 06.06.2022 r. 4.0 06.06.2022 13:52 Kinga Ciepichał
Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń dydaktycznych budynku internatu ZSOMS (I piętro) na pomieszczenia mieszkalne - zamieszczono 06.06.2022 r. 3.0 06.06.2022 13:43 Robert Zajączkowski
Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń dydaktycznych budynku internatu ZSOMS (I piętro) na pomieszczenia mieszkalne zamieszczono 06.06.2022 r. 2.0 06.06.2022 13:17 Robert Zajączkowski
Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń dydaktycznych budynku internatu ZSOMS (I piętro) na pomieszczenia mieszkalne zamieszczono 06.06.2022 r. 1.0 06.06.2022 13:16 Robert Zajączkowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}