W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Przebudowa drogi dla pieszych, drogi dla rowerów wraz z przejściami dla pieszych w pasie drogi powiatowej nr 1645T - ul. 11 Listopada w Ostrowcu Świętokrzyskim - 18.10.2023 r.

18.10.2023

Zamawiający informuje, że wszystkie aktualne dokumenty prowadzonego postępowania (np. zmiany SWZ, zmiany Ogłoszenia o zamówieniu  i inne)  zamieszczane są chronologicznie na dole strony.

 

Uwaga!  Zmiana terminu składania ofert!

Materiały

Ogłoszenie o zamówieniu w BZP - 18.10.2023 r.
Ogłoszenie​_o​_zamówieniu​_w​_BZP​_-​_18102023​_r.pdf 0.14MB
Specyfikacja Warunków Zamówienia
Specyfikacja​_Warunków​_Zamówienia.pdf 0.56MB
Załącznik Nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy
Załącznik​_Nr​_1​_do​_SWZ​_-​_FORMULARZ​_OFERTOWY.docx 0.04MB
Załącznik Nr 2 do SWZ - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia
Załącznik​_Nr​_2​_do​_SWZ​_-​_Oświadczenie​_o​_braku​_podstaw​_wykluczenia.docx 0.03MB
Załącznik Nr 3 do SWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik​_Nr​_3​_do​_SWZ​_-​_Oświadczenie​_o​_spełnieniu​_warunków​_udziału​_w​_postępowaniu.docx 0.03MB
Załącznik Nr 4 do SWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej
Załącznik​_Nr​_4​_do​_SWZ​_-​_Oświadczenie​_o​_grupie​_kapitałowej.docx 0.02MB
Załacznik Nr 5 do SWZ - Uproszczona dokumentacja projektowa
Załącznik​_Nr​_5​_do​_SWZ​_-​_Uroszczona​_dokumentacja​_projektowa.pdf 15.83MB
Załącznik Nr 6 do SWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
Załącznik​_Nr​_6​_do​_SWZ​_-​_Specyfikacja​_techniczna​_wykonania​_i​_odbioru​_robót​_budowlanych.pdf 4.71MB
Załącznik Nr 7 do SWZ - Przedmiar robót
Załącznik​_Nr​_7​_do​_SWZ​_-​_Przedmiar​_robót.pdf 0.13MB
Załącznik Nr 8 do SWZ - Wykaz robót budowlanych
Załącznik​_Nr​_8​_​_do​_SWZ​_-​_Wykaz​_robót​_budowlanych.doc 0.04MB
Załącznik Nr 9 do SWZ - Wykaz osób
Załącznik​_Nr​_9​_do​_SWZ​_-​_Wykaz​_osób.docx 0.02MB
Załącznik Nr 10 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
Załącznik​_Nr​_10​_do​_SWZ​_-​_Projektowane​_postanowienia​_umowy.pdf 0.40MB
Wyjaśnienia treści SWZ - 30.10.2023
Wyjaśnienia​_treści​_SWZ​_-​_30102023.pdf 0.33MB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP - 31.10.2023 r.
Ogłoszenie​_o​_zmianie​_ogłoszenia​_-​_31102023​_r.pdf 0.04MB
Zmiany i wyjaśnienia SWZ - 31.10.2023 r.
Zmiany​_​_i​_​_wyjaśnienia​_​_SWZ​_-​_31102023​_r.pdf 1.82MB
STWiORB D-050305a-warstwa ścieralna SMA
STWiORB​_​_​_D-050305a-​_warstwa​_ścieralna​_SMA.pdf 0.44MB
STWiORB D-050305b Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna KR1-2
STWiORB​_​_D-050305b​_Nawierzchnia​_z​_betonu​_asfaltowego​_warstwa​_ścieralna​_KR1-2.pdf 0.55MB
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
Informacja​_o​_kwocie​_przeznaczonej​_na​_sfinansowanie​_zamówienia.pdf 0.33MB
Informacja z otwarcia ofert - 07.11.2023 r.
Informacja​_z​_otwarcia​_ofert​_-​_07112023​_rok.pdf 0.20MB
Zawiadomienie/Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zawiadomienie​_-​_Informacja​_o​_wyborze​_najkorzystniejszej​_oferty.pdf 0.50MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
18.10.2023 11:21 Mariusz Kasprzyk
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Mariusz Kasprzyk
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Przebudowa drogi dla pieszych, drogi dla rowerów wraz z przejściami dla pieszych w pasie drogi powiatowej nr 1645T - ul. 11 Listopada w Ostrowcu Świętokrzyskim - 18.10.2023 r. 7.0 15.11.2023 12:59 Mariusz Kasprzyk
Przebudowa drogi dla pieszych, drogi dla rowerów wraz z przejściami dla pieszych w pasie drogi powiatowej nr 1645T - ul. 11 Listopada w Ostrowcu Świętokrzyskim - 18.10.2023 r. 6.0 07.11.2023 11:08 Mariusz Kasprzyk
Przebudowa drogi dla pieszych, drogi dla rowerów wraz z przejściami dla pieszych w pasie drogi powiatowej nr 1645T - ul. 11 Listopada w Ostrowcu Świętokrzyskim - 18.10.2023 r. 5.0 06.11.2023 08:28 Mariusz Kasprzyk
Przebudowa drogi dla pieszych, drogi dla rowerów wraz z przejściami dla pieszych w pasie drogi powiatowej nr 1645T - ul. 11 Listopada w Ostrowcu Świętokrzyskim - 18.10.2023 r. 4.0 31.10.2023 15:34 Mariusz Kasprzyk
Przebudowa drogi dla pieszych, drogi dla rowerów wraz z przejściami dla pieszych w pasie drogi powiatowej nr 1645T - ul. 11 Listopada w Ostrowcu Świętokrzyskim - 18.10.2023 r. 3.0 31.10.2023 15:23 Mariusz Kasprzyk
Przebudowa drogi dla pieszych, drogi dla rowerów wraz z przejściami dla pieszych w pasie drogi powiatowej nr 1645T - ul. 11 Listopada w Ostrowcu Świętokrzyskim - 18.10.2023 r. 2.0 30.10.2023 10:50 Robert Zajączkowski
Przebudowa drogi dla pieszych, drogi dla rowerów wraz z przejściami dla pieszych w pasie drogi powiatowej nr 1645T - ul. 11 Listopada w Ostrowcu Świętokrzyskim - 18.10.2023 r. 1.0 18.10.2023 11:21 Mariusz Kasprzyk

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}