W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Pomniki przyrody

 • Ostrowiec Świętokrzyski

-300 letni dąb szypułkowy na kirkucie w pobliżu lapidarium;

-granitowy głaz narzutowy przy gmachu LO im. Władysława Broniewskiego;

-lipa drobnolistna w parku przy Muzeum Historyczno – Archeologicznym w Częstocicach;

 • Bałtów

-grupa pięciu 300- letnich dębów szypułkowych w rezerwacie Ulów – Zamoście;

-dwa dęby bezszypułkowe 300- letnie w rezerwacie Ulów – Zamoście;

-odsłonięcia geologiczne skał jurajskich na Zarzeczu obok posesji nr 176;

-odsłonięcia geologiczne, okazałe baszty skalne na Zarzeczu obok posesji nr 184;

 • Skarbka Dolna

-odsłonięcia geologiczne wapieni górno – jurajskich w dawnym kamieniołomie;

 • Nietulisko Duże

-granitoidowy głaz narzutowy, przy budynku szkoły podstawowej;

-lipa szerokolistna przy szlaku niebieskim;

-profil geologiczny w wąwozie skalnym w utworach wapienia muszlowego, 300m od szlaku niebieskiego w kierunku Świśliny;

 • Doły Biskupie

-światowej sławy odsłonięcia geologiczne skał triasowych w nieczynnym kamieniołomie dolomitu; dewońskiego

-ściana nieczynnego kamieniołomu piaskowca w Witulinie z licznymi skamieniałościami;

 • Udziców Dolny

-wąwóz skalny i głaz narzutowy, wejście do wąwozu od drogi Kunów – Chmielów;

 • Prawęcin

-lipa drobnolistna obok posesji nr 88;

 • Janik

-granitowy głaz narzutowy za wsią w pobliżu lasu;

 • Wymysłów

-granitowy głaz narzutowy w zachodniej części wsi;

 • Kurzacze

-sosna zwyczajna przy szlaku niebieskim Kaplica – Jeleniec;

 • Szewna

-skałka „Sfinks”- wychodnia piaskowca dolnojurajskiego nad ciekiem Kamionką;

 • Lipnik

-głaz narzutowy, zagłębiony w zboczu zapadliska krasowego, na terenie dawnej kopalni

-wapienia w Lipniku;

 • Grzegorzowice

-grupa czterech 400- letnich dębów szypułkowych w parku podworskim;

 • Przeuszyn

-robinia akacjowa w parku podworskim;

 • Stryczowice

-stopień skalny – zlepieniec permski w zboczu wąwozu w dolinie rzeki Garbutki naturalne formy skalne w rejonie nieczynnego kamieniołomu;

 • Nowy Skoszyn – Kunin

-źródło zboczowe „Malinowy Stok”, położone za wsią na skraju lasu.

{"register":{"columns":[]}}