W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Największa inwestycja drogowa powiatu zakończona

22.11.2022

Największa inwestycja drogowa powiatu zakończona

Od wczorajszego południa mieszkańcy, ale też przedsiębiorcy, kontrahenci odwiedzający Hutę Celsa Ostrowiec mogą korzystać z nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej, w tym ciągów pieszo – rowerowych przy ulicach Samsonowicza i 11 Listopada. To efekt realizowanej od lipca ubiegłego roku inwestycji w ramach projektu „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim  - etap II.

Przebudowa przedmiotowych dróg była największą inwestycją powiatu, realizowaną we współpracy z samorządem gminy Ostrowiec Świętokrzyski. Całkowita wartość inwestycji to blisko 19 milionów złotych, z czego 15 milionów to dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, zaś wkład własny to ponad 3,8 miliona złotych, podzielone na koszty powiatu ostrowieckiego w wysokości 1 798 993,81 złotych i dotację gminy Ostrowiec Świętokrzyski w wysokości 2 074 177,61 złotych.

W symbolicznym otwarciu nowej drogi uczestniczyli: starosta ostrowiecki Marzena Dębniak, wicestarosta Andrzej Jabłoński, członek zarządu powiatu Łukasz Dybiec, prezydent miasta Jarosław Górczyński, wiceprezydent Dominik Smoliński, przewodnicząca Rady Miasta Irena RendudaDudek wraz z radnymi miejskimi, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Małgorzata Bień z radnymi powiatowymi, pracownicy i kierownicy Wydziałów Infrastruktury i Rozwoju Powiatu, Planowania i Rozwoju Miasta, a także przedstawiciele firmy wykonawczej „Trakt” z prezesem Andrzejem Gieradą oraz kierownikiem budowy, Marcinem Grzeszczykiem. Był czas na podsumowanie tej trudnej inwestycji, a także na podziękowania za dobrą współpracę.

To największa inwestycja powiatu w ciągu ostatnich czterech lat, którą zrealizowaliśmy. Kosztowała nas ponad 19 milionów złotych, z czego 15 milionów to dotacja pozyskana ze środków unijnych, a wkład własny został podzielony pomiędzy powiat i gminę Ostrowiec Świętokrzyski. To nie kawałek nowej nawierzchni, ale nowe drogi z urządzeniami, ścieżki rowerowe, chodniki, nowe oświetlenie, zupełnie inne rozwiązania komunikacyjne. To efekt bardzo dobrej, samorządowej współpracy. Inwestycja ta zmieni charakter tej części miasta. Bardzo się cieszę, że udało nam się sfinalizować tę inwestycję i mamy się czym pochwalić. To po raz kolejny potwierdza przesłanie, że razem możemy więcej – mówiła starosta Marzena Dębniak.

Zakres prac realizowany od lipca ubiegłego roku wykonany został zgodnie z zapisami w umowie i dotrzymaniem terminu, za co należy się podziękowanie firmie „Trakt” i kierownikowi budowy. Realizacja ta nastąpiła w trudnym okresie ekonomicznym, ale też organizacyjnym i gospodarczym. Firma dokładała wszelkich starań, aby ten zakres, będący owocem całego działania, został terminowo zrealizowany. Chciałbym także podziękować grupie pracowników wydziałów powiatu i miasta, która angażowała się w pełne przygotowanie organizacyjne tej umowy. To niezwykle ważna inwestycja dla wiodącego obszaru przemysłowego, który kształtuje się w naszym mieście. Wszystkim, którzy będą z tej drogi korzystali życzmy, aby odbywało się to szczęśliwie i z dużym pożytkiem gospodarczym – mówił wicestarosta Andrzej Jabłoński.

Nowe rozwiązania komunikacyjne na ulicach Samsonowicza i 11 Listopada już cieszą mieszkańców. W imieniu środowiska rowerowego podziękowania złożył inwestorom radny powiatowy Piotr Maj. Bez wątpienia inwestycje drogowe z nowoczesną infrastrukturą to inwestycja w rozwój gospodarczy, a tym samym przyszłość miasta i powiatu ostrowieckiego.

Powiat ostrowiecki obecnie jest w trakcie procedur przetargowych na kolejne trzy duże inwestycje – budowę stadionu lekkoatletycznego, przebudowę Starodroża dawnej drogi Nr 9 oraz budowę ścieżki rowerowej z ciągami pieszymi w kierunku Nowej Dębowej Woli.

Starosta Marzena Dębniak wyraziła nadzieję na równie pomyślne przeprowadzenie tych zadań służących mieszkańcom powiatu ostrowieckiego.

Zdjęcia (13)

{"register":{"columns":[]}}