W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Nabór do projektu partnerskiego „Własna firma z POWERem”

28.03.2022

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Krzemienny Krąg" wraz z Fundacją Możesz Więcej jest w trakcie rekrutacji do projektu partnerskiego „Własna firma z POWERem”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W ramach projektu 46 osób w wieku 18-29 lat zamieszkujących lub uczących się na obszarze woj. świętokrzyskiego zwłaszcza na terenach miast średnich lub miast tracących funkcje społeczne:  Busko-Zdrój, Jędrzejów, Końskie, Ostrowiec Świętokrzyski, Sandomierz, Skarżysko-Kamienna, Starachowice, Staszów, będą mogli ubiegać się o bezzwrotne środki finansowe w postaci dotacji inwestycyjnej 23 050,00 i wsparcia pomostowego przez okres pierwszych 6 miesięcy funkcjonowania firmy, wypłacane co miesiąc w kwocie 3 000,00 zł. Docelowo pomoc tą otrzyma 40 uczestników projektu.

Dodatkowo osoby zainteresowane skorzystają z indywidualnego spotkania z doradcą zawodowym, które przyczyni się do określenia predyspozycji kandydatów do prowadzenia działalności gospodarczej, zaprezentowania pomysłu biznesowego oraz wydania opinii doradcy. Ponadto zainteresowani wezmą udział  w szkoleniach wspierających w zakresie podejmowania pierwszych kroków w biznesie, tworzenia biznesplanu, funkcjonowania współczesnego przedsiębiorstwa. Oprócz tego odbędą się spotkania z ekspertem dotacyjnym w zakresie indywidualnej pomocy Uczestnikom Projektu w formalnym wypełnieniu biznesplanu.

Projekt skierowany jest do osób wyłącznie biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy, osób z niepełnosprawnościami, kobiet, osób o niskich kwalifikacjach, osób odchodzących z rolnictwa, imigrantów i reemigrantów, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

Szczegóły dostępne są na stronie internetowej: http://www.krzemiennykrag.info/wlasna-firma-z-powerem/

Osobą do kontaktu ze strony Lidera projektu jest Pani Katarzyna Nowak, z którą można kontaktować się telefonicznie pod numerem 609 868 978 lub elektronicznie poprzez e-mail k.nowak@krzemiennykrag.info

Osobą do kontaktu ze strony Partnera projektu jest Pani Agnieszka Rożek-Kwiecień, z którą można kontaktować się telefonicznie pod numerem 609 868 978 lub elektronicznie poprzez
e-mail agnieszka.rozek-kwiecien@mozeszwiecej.org.pl

Własna firma z POWERem

{"register":{"columns":[]}}