W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Konferencja z tematem ważnym społecznie

23.02.2023

Konferencja z ważnym tematem społecznie

23 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia, depresja jest czwartą najpoważniejszą chorobą na świecie i określa się ją zarówno chorobą duszy jak i ciała.

Organizowane w tym dniu wydarzenia mają na celu upowszechnienie wiedzy na jej temat oraz zaburzeń z nią związanych, a także konieczności jej diagnozowania i podejmowania odpowiedniego leczenia.

Ostrowieckie jednostki włączyły się w obchody tego dnia i mocno go zaakcentowały organizując w Ostrowieckim Browarze Kultury wspólną Konferencję pt. „Twarze depresji”. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim, które było pomysłodawcą wydarzenia zaprosiło do współorganizacji Miejskie Centrum Kultury, Centrum Rozwoju Lokalnego, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną oraz Wielospecjalistyczny Szpital.

Wśród gości zaproszonych, w wypełnionej po brzegi sali kinowej OBK, byli między innymi starosta Marzena Dębniak, przewodniczący Rady Powiatu, Mariusz Pasternak, członkowie zarządu powiatu Agnieszka Rogalińska i Łukasz Dybiec, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu, Małgorzata Sobieraj, wiceprezydent Ostrowca Świętokrzyskiego, Artur Łakomiec, naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa, Mariusz Łata, radni powiatowi i miejscy, dyrektorzy oraz kierownicy jednostek.

Jak zaznaczyła dyrektor PCPR, Joanna Pikus, o depresji będziemy mówili cały rok, gdyż depresja jest obecna cały czas, nie tylko w tym dniu. Dotyka wszystkich bez względu na wykształcenie, wiek, płeć czy status społeczny, stąd też wspólne działania z wieloma jednostkami. Zaprosiliśmy do udziału przede wszystkim placówki oświatowe czyli psychologów, pedagogów, placówki opiekuńczo-wychowawcze, Domy Pomocy Społecznej, przedstawicieli służb mundurowych, MOPS-y, GOPS-y, wszystkie placówki związane z pomocą społeczną oraz wszystkie te, które chcą pomagać i są zaangażowane. Przyjechali do nas również przedstawiciele Poradni Psychologicznej z terenu innego powiatu, którzy bardzo chcieli uczestniczyć w konferencji. Jest to dla nas bardzo istotne ponieważ oznacza to, że nasze działania wychodzą poza teren naszego powiatu, mówiła dyr. J. Pikus.

Obecna podczas konferencji starosta, Marzena Dębniak podziękowała wszystkim jednostkom, które się zaangażowały w to przedsięwzięcie.

Depresja to temat do końca jeszcze nie zbadany, jeszcze słabo rozpoznawalny. Dzisiejsza konferencja ma nas uwrażliwić na postrzeganie wszelkich objawów depresji. Tym bardziej, że dotyczy ona nie tylko dzieci w szkołach, ale także i osób starszych. Po prostu nie ma tu ograniczeń wiekowych. Bardzo dziękuję wszystkim instytucjom i osobom zaangażowanym w organizację dzisiejszej konferencji, mówiła M. Dębniak.

Konferencja była podzielona na panele. Pierwszy z nich obejmował prelekcje dziekana Wydziału Pedagogicznego Akademii Nauk Stosowanych, Grażyny Kałamagi, Agnieszki Rogalińskiej, dyrektora Centrum Rozwoju Lokalnego, Magdaleny Kalisty-Jasiak, dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Dariusza Tumulca, dyrektora Szpitala, a także prof. Mariusza Jędrzejko oraz Agnieszki Taper – specjalizujących się w terapiach i kontakcie z osobami potrzebującymi pomocy, szczególnie w temacie depresji.

W swojej prelekcji profesor M. Jędrzejko podkreślił, że depresja to wynik zachwiania systemu normatywnego. Liczba myśli i prób samobójczych jest tragiczna. Nie przerabia tego system psychiatrii i pomocy psychologicznej. Depresja jest finałem zaniechań i tragicznej kondycji wychowawczej polskiej rodziny, zaznaczył M. Jędrzejko.

Organizatorzy przygotowali również specjalne stoiska, gdzie podczas konferencji można było uzyskać niezbędne informacje zarówno z zakresu tej podstępnej choroby jak również porozmawiać z psychologiem czy psychoterapeutą od uzależnień.

Zdjęcia (9)

{"register":{"columns":[]}}