W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Komisja przyjęła Program Zapobiegania Przestępczości

20.12.2022

Komisja przyjęła Program Zapobiegania Przestępczości

Na początku grudnia odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, która monitoruje działania z zakresu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu. W jej zakres wchodzi też opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, jednostek organizacyjnych oraz projektu budżetu powiatu, projektów aktów prawa miejscowego i innych zagadnień dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

Posiedzenie otworzył przewodniczący Komisji, wicestarosta Andrzej Jabłoński, który powitał przybyłych, wśród których byli: sekretarz powiatu, Łukasz Witkowski, Mariusz Łata, naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych, Przemysław Tic, kierownik Zespołu ds. Bezpieczeństwa Publicznego, Obronności i Zarządzania Kryzysowego, Andrzej Broda, radny powiatowy oraz przedstawiciele instytucji zajmujących się szeroko rozumianym bezpieczeństwem. Następnie została przedstawiona tematyka obrad. Zebrani dyskutowani nad założeniami „Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego Powiatu Ostrowieckiego na lata 2023-2025”, którego projekt podczas spotkania jednogłośnie przyjęto.

Powiatowy Program to dokument dający delegację do tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa w różnych obszarach, stanowi punkt wyjścia dla szczegółowych programów instytucji działających na rzecz powiatu i dla poprawy społecznego poczucia bezpieczeństwa.

Zdjęcia (1)

{"register":{"columns":[]}}