W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Kolejne umowy na udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami już podpisane

19.07.2022

Kolejne umowy na udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami już podpisane

W siedzibie Świętokrzyskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Kielcach wicestarosta Andrzej Jabłoński, członek zarządu powiatu Agnieszka Rogalińska oraz dyrektor oddziału Andrzej Michalski, podpisali umowy na realizację „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III” w obszarach B,D i F.

W ramach przyznanego dofinansowania zostanie wykonany podjazd dla osób niepełnosprawnych w budynku Samorządowego Przedszkola w Ćmielowie. Na to zadanie samorząd powiatowy otrzymał kwotę w wysokości 33 880,76 zł co stanowi 55% wartości dofinansowania. W budynku Urzędu Gminy w Waśniowie zostanie wybudowana winda przyścienna wraz z dojściem do szybu z dofinansowaniem w kwocie 150 000,00 zł, stanowiącym 55% wartości zadania. Ponadto w ramach Likwidacji Barier Transportowych,  Warsztaty Terapii Zajęciowej w Miłkowskiej Karczmie otrzymają dofinansowanie w kwocie 295 630,00 zł na zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Kwota ta stanowi 95% wartości zakupu.

Powiat ostrowiecki otrzymał również dofinansowanie w kwocie 22 633,55 zł. co stanowi 35% wartości zadania, na dostosowanie łazienki dla potrzeb osób niepełnosprawnych w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich, znajdującej się w budynku Starostwa Powiatowego.  Realizacja tego projektu przewidziana jest do końca bieżącego roku.

Warto zaznaczyć, że w  2021 roku do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, które opracowuje wszystkie wnioski wpłynęło 10 projektów na łączną wnioskowaną kwotę 1 077 833,10 zł, w tym 6 projektów w ramach obszaru D, 3 projekty w ramach obszaru B i 1 projekt w ramach obszaru F.

Program wyrównywania różnic między regionami jest nakierowany na  wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych, zamieszkujących regiony słabo rozwinięte gospodarczo i społecznie w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Zdjęcia (1)

{"register":{"columns":[]}}