W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ważne informacje dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych

12.05.2023

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Na stronie internetowej https://nabor.pcss.pl/powiatostrowiecki/szkolaponadpodstawowa/ zamieszczony jest panel rekrutacji elektronicznej do szkół prowadzonych przez Powiat Ostrowiecki.

Od dnia 15 maja kandydaci do klas pierwszych mogą w elektronicznym systemie rekrutacji samodzielnie zakładać swoje konto celem wygenerowania wniosku, który następnie trzeba będzie w terminie do dnia 21 czerwca, do godz. 15.00 wydrukować, podpisać i złożyć do szkoły pierwszego wyboru.

 

UWAGA: wniosek do LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO MISTRZOSTWA SPORTOWEGO należy złożyć w terminie do dnia 31 maja 2023 r.

 

Kilka istotnych informacji:

1.Kiedy można wypełnić i złożyć wniosek do szkół ponadpodstawowych?

Wniosek można wygenerować w systemie elektronicznym w każdym czasie trzeba jednak pamiętać, by złożyć go do szkoły pierwszego wyboru w terminie do dnia 21 czerwca do godziny 15:00. Do szkoły sportowej (LOMS) w terminie do dnia 31 maja.

 

2. Jak założyć konto w systemie Nabór?

Należy wypełnić wniosek i konto zostanie założone automatycznie.

 

3. Ile szkół można wybrać w naborze?

Można wybrać maksymalnie 3 szkoły, ale w każdej z nich dowolną liczbę oddziałów.

 

4. Czy wystarczy wypełnić wniosek elektronicznie?

Nie. Należy jeszcze wniosek wydrukować, podpisać i zanieść do szkoły pierwszego wyboru. Można także złożyć go on-line (postępując zgodnie z instrukcją) z podpisem kwalifikowanym (profilem zaufanym).

 

5. Czy kolejność oddziałów na wniosku ma znaczenie?

Tak, ponieważ przydział/kwalifikacja następuje według kryterium najwyższej preferencji biorąc pod uwagę punkty kandydata, które decydują o zakwalifikowaniu. 

Należy zatem złożyć oddziały od tych, do których chcemy się dostać najbardziej, do tych nieco mniej preferowanych.

 

6. Czy można poprawić złożony wniosek?

Tak. Należy na swoim koncie przy wniosku kliknąć w opcję "Poproś o wycofanie do edycji". Wniosek cofa do edycji szkoła pierwszego wyboru – po zweryfikowaniu tej prośby z rodzicem/prawnym opiekunem kandydata.

 

TERMINY W REKRUTACJI w roku 2023

15.05 – 21.06. (godz. 15.00) – złożenie wniosku do szkoły (złożenie wniosku do LOMS w terminie do 31 maja z uwagi na przeprowadzenie prób sprawności fizycznej)

23.06 – 12.07. (godz. 15.00)uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty

20.07. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

od 15.05 do 24.07. – wydawanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie

21.07. – 27.07. – potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wyniku egzaminu zewnętrznego (ósmoklasisty) o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły; w szkole zawodowej zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem

28.07. podanie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Świętokrzyski Kurator Oświaty w terminie 31 lipca opublikuje informację o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych. Rekrutacja uzupełniająca prowadzona będzie do szkół, w których pozostaną wolne miejsca

W przypadku pytań, wątpliwości czy problemów związanych z rekrutacją można kontaktować się ze szkołą lub uzyskać informacje w Starostwie Powiatowym – Wydział Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych – tel. 41 247 63 52 lub 247 52 15.

{"register":{"columns":[]}}