W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT OSTROWIECKI NA ROK SZKOLNY 2024/2025

09.05.2024

BANER

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych

w terminie od 13 maja do 25 lipca 2024 r.

 

Na stronie internetowej https://nabor.pcss.pl/powiatostrowiecki/szkolaponadpodstawowa/ zamieszczony jest panel rekrutacji elektronicznej do szkół prowadzonych przez Powiat Ostrowiecki.

Od dnia 13 maja kandydaci do klas pierwszych mogą w elektronicznym systemie rekrutacji samodzielnie zakładać swoje konto celem wygenerowania wniosku, który następnie trzeba będzie wydrukować i podpisać oraz terminie do dnia 19 czerwca, do godz. 15.00 złożyć do szkoły pierwszego wyboru.

Wniosek do LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO MISTRZOSTWA SPORTOWEGO należy złożyć w terminie do dnia 29 maja 2024 r.

WAŻNE:

Z uwagi na to, że w porównaniu do lat poprzednich jest stosunkowo niewielka liczba absolwentów szkół podstawowych niektóre oddziały klas pierwszych nie zostaną utworzone w przypadku małej liczby kandydatów. 

ISTOTNE INFORMACJE

1.Kiedy można wypełnić i złożyć wniosek do szkół ponadpodstawowych?

Wniosek można wygenerować w systemie elektronicznym w każdym czasie trzeba jednak pamiętać, by złożyć go do szkoły pierwszego wyboru w terminie do dnia 19 czerwca do godziny 15:00. Do szkoły sportowej (LOMS) w terminie do dnia 29 maja. 

2. Jak założyć konto w systemie Nabór?

    Należy wypełnić wniosek i konto zostanie założone automatycznie.

3. Ile szkół można wybrać w naborze?

    Można wybrać maksymalnie 3 szkoły, ale w każdej z nich dowolną liczbę oddziałów.

4. Czy wystarczy wypełnić wniosek elektronicznie?

    Nie. Należy jeszcze wniosek wydrukować, podpisać i zanieść do szkoły pierwszego wyboru. Można także złożyć go on-line (postępując zgodnie z instrukcją) z podpisem kwalifikowanym (profilem zaufanym).

5. Czy kolejność oddziałów na wniosku ma znaczenie?

Tak, kolejność w jakiej wybieramy oddziały klasowe jest bardzo ważna, ponieważ przydział/kwalifikacja następuje według kryterium najwyższej preferencji biorąc pod uwagę punkty kandydata, które decydują o zakwalifikowaniu. Jako pierwszy wpisujemy oddział na którym zależy nam najbardziej i kolejno te oddziały w których chcemy rozpocząć kształcenie jeżeli zabraknie nam punktów do oddziału (klasy) pierwszego wyboru (pierwszej preferencji).

6. Czy można poprawić złożony wniosek?

Tak. Należy na swoim koncie przy wniosku kliknąć w opcję "Poproś o wycofanie do edycji". Wniosek „cofa do edycji” szkoła pierwszego wyboru – po zweryfikowaniu tej prośby z rodzicem/prawnym opiekunem kandydata.

Skrócony terminarz rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

od 13 maja 2024 r. do
29 maja 2024 r. 
  
(do godz.15.00)

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej do klasy sportowej lub oddziału przygotowania wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego wraz z dokumentami, w tym zmiana wniosku o przyjęcie.

 

od 13 maja 2024 r.do
19 czerwca 2024 r.
 
(do godz.15.00)

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami, w tym zmiana wniosku o przyjęcie.

 

od 13 maja 2024 r.
do 22 lipca 2024 r.

Odbiór od dyrektora technikum i branżowej szkoły I stopnia skierowania na badania lekarskie i psychologiczne.

 

od 3 czerwca 2024 r.

do 13 czerwca 2024 r.

 

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej

(Dyrektor LOMS szkoły określa szczegółowy termin prób sprawności fizycznej)

 

od 21 czerwca 2024 r.

do 10 lipca 2024 r.

(do godz. 15.00)

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

 

 

18 lipca 2024 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną (w danej szkole) listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

UWAGA: Kandydat zostanie przyjęty do szkoły jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego został zakwalifikowany oraz złoży wymagane dokumenty. Kandydat niezakwalifikowany może wziąć udział w naborze uzupełniającym.

 

od 18 lipca 2024 r.

do 24 lipca 2024 r.

do godz. 15.00

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami

i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

 

 

25 lipca 2024 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną (w danej szkole) listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

 

26 lipca 2024 r.

Opublikowanie przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty informacji o wolnych miejscach w szkołach ponadpodstawowych.

 

 

UWAGA: nabór uzupełniający prowadzony poza systemem elektronicznym w poszczególnych szkołach.

 

 

Pełny terminarz rekrutacji określa Zarządzenie nr 7/2024 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2024 roku, które jest zamieszczone na stronie www Kuratorium Oświaty w Kielcach, adres:  https://kuratorium.kielce.pl

W przypadku pytań, wątpliwości czy problemów związanych z rekrutacją można kontaktować się ze szkołą lub uzyskać informacje w Starostwie Powiatowym – Wydział Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych – tel. 41 247 63 52 lub 247 52 15.

{"register":{"columns":[]}}